Andreacarlsberg
  Hej!

  Jag har som mål att försöka komma in på en socionom utbildning. Jag har 14.05 i merit idag.

  Och problemet är då att när jag räknat på meriten så har jag kommit fram till att om jag ska få fram poängen som krävs så skulle jag behöva få A i ca 8 ämnen på komvux för att få meriten som krävs för att komma in på ett universitet.

  Jag läste hantverksprogrammet på gymnasiet och enda kursen jag saknar är matte 2a. Men mina poäng är för låga.

  Jag undrar därför vilka alternativ det finns för mig eller hur jag kan göra för att lyckas höja min merit.
  Eller om det finns någon annan liknande utbildning?

  Är det helt kört för mig att lyckas bli socionom?

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  jag tycker du kan börja med att skaffa dig betyg i matematik 2a (satsa på så högt betyg som möjligt, helst A). Eftersom obehöriga kan ej antas till svenska universitetsutbildningar så är det helt nödvändigt för dig att bli behörig. Du skriver att du, för behörighet, saknar matte 2, så börja med den kursen, är mitt råd.
  Gör högskoleprovet! En sökande med lågt meritvärde men tillräckligt högt resultat på högskoleprovet kommer antas i HP-urvalsgruppen, så det är ett bra sätt för dig att försöka komma in på ett program där ditt meritvärde verkar vara för lågt för att antas i betygsgruppen.
  Du kan samtidigt också försöka höja ditt meritvärde. Börja med att undersöka om du kan få fler MERITPOÄNG - det är extrapoängen för vissa utvalda kurser, läs information på gymnasieguiden.se/meritpoäng 

  Om prövningar...
  Prövningar (i kurser som ingår i ditt examensbevis från gymnasiet) kan du också fundera på att göra... 
  Jag vet inte om du har några F-betyg i ditt examensbevis från gymnasiet; skulle det vara så att du har F i någon kurs, sök läsa den kursen på komvux. I andra kurser, i vilka du har godkända betyg, lär du tyvärr inte få plats på komvux att läsa/studera, men du kan i så fall försöka förbereda dig genom självstudier och göra prövning. T.ex om du först läser matematik 2a och sedan bokar prövning i matematik 1a (i fall du har lägre betyg än A i kursen matte 1a) så lär du höja betyget i matte 1a (helst till A-nivå på betyget). 
  På samma sätt tänker jag kring kurser i engelska. Om du läser - på komvux - engelska 7 (för meritpoängen och för Kunskaperna så klart!) då kan du sedan mer engelska än du kunde när du läste eng 5 och 6, så borde det vara rimligt att anta att du kommer höja dina betyg i eng 5 och 6. Börja med prövning i engelska 5 och helst efter det att du klarade kursen eng 7, men formellt sett, kan du anmäla dig till vilka prövningar du vill (finns ej ett krav på att ha läst vissa kurser inför en prövning).
  Sök socionomprogrammet på alla orter där programmet ges. Sök till start på vårterminen - där antagningsgränserna brukar hamna lägre (på grund av färre sökande). 
  Vad gäller "liknande" utbildningar så är svårigheten den att just socionomexamen kan man, i Sverige, få endast genom socionomprogrammet (eftersom det är en yrkesexamen, inte en generell examen).
  Du får dock gärna kika på "liknande yrken" men tänk på att yrken liknar varandra på Olika sätt... 
  Kasta ett öga på många yrkespresentationer men börjar gärna med de här (snabblänkarna, nedan):

  Beteendevetare

  Drogförebyggare

  Etableringslots

  Forensisk socialutredare

  Frivårdsinspektör

  Fältarbetare

  Kriminalvårdare

  Kvalitets- och etikrådgivare

  Samhällsvetare

  Samhällsvägledare

  Social brobyggare

  Socialadministratör

  Socialpedagog

  Studie- och yrkesvägledare, SYV

  Utredare på Försäkringskassan

  och...
  Läs också avsnitt ANDRA UTBILDNINGSVÄGAR på framtid.se/yrke/socionom

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga