Anna

  Hej! Jag går det sista året på naturprogrammet och läser mitt modersmål som tre utökade kurser. Jag undrar hur jag ska lägga mina kurser för att få ett så högt meritvärde som möjligt. Som individuellt val har jag läst moderna språk 3, psykologi och ska läsa engelska 7. Jag har A i mina modersmålskurser samt psykologin, men ett B i franska och kommer förmodligen få ett B även i engelska 7. Om jag har förstått det rätt så räknas inte de utökade kursernas betyg med i meritpoängen, så jag undrar om det går att lägga moderna språk 3 samt engelska 7 som utökade kurser och istället ha två modersmålskurser inom mina 2500 poäng, för att få två "extra" A:n? Får jag fortfarande meritpoängen för de utökade kuserna (engelska + moderna språk) isåfall? Jag har B även i andra ämnen som inte är meriterande, t.ex fysik 1 och matte 3c, hade det varit bättre att byta ut dessa betyg mot modersmålsbetygen eller går det inte eftersom de är programgemensamma ämnen?

  1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Anna,
  betyg i kurser som i examensbeviset är markerade med "U" (utökat program) räknas in i jämförelsetalet i två fall: om kursen krävs för särskild behörighet eller om den ger meritpoäng. Du har alltså rätt: betyg i engelska 7 och moderna språk 4, om de blir "U"-kurser i ditt examensbevis eller vanliga kurser, så kommer betygen räknas in i ditt jämförelsetal i alla fall. Men betygen i modersmål kommer räknas in i jämförelsetalet endast om de är "vanliga" kurser, alltså ej U-kurser.
  ***
  Kan du i efterhand byta plats på U-kurser och vanliga kurser?
  Enligt Skolverkets rekommendationer, bör inte skolorna ändra i efterhand, utan examensbevis bör utfärdas enligt studieplanen där kurserna skrivs in proaktivt, alltså innan kursen påbörjar bör det stå om det är en vanlig eller U-kurs. Hur din gymnasieskola väljer att göra, kan inte vi på FRåGA SYV svara på, utan du måste fråga SYV på din skola om det, men ytterst är det rektorn som är ansvarig (dock kan ansvar för utformning av examensbeviset ligga på SYV-en eller på biträdande rektorn eller på försteläraren - olika på olika skolor).

  • : Tack så mycket för hjälpen!
  • Milla : vi på Fråga syv är glada om våra svar blir till hjälp! Lycka till!

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga