Vinter

  Hej! Är född 2003 och gick Ekonomi Juridik, Gick ut med ett studiebevis och planerar att plugga upp dessa ämnen nu till 2024 i komvux. Det jag fått svårt att hitta är hur jag ska söka? För jag har flera kurser jag måste läsa upp för att få ”examenbevis” (+ gya arbete). Försökt hitta ett sätt att läsa allt tillsammans men hittar verkligen inte. Sen undrar jag eftersom jag ska läsa inom IT efter så behöver jag programmering 1, undrar ifall det går att läsa det istället för en av de ämnena jag fått underkänt i (fått godkänt på alla kärnämnen som e obligatoriska)?

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hejsan,
  vi rekommenderar att du gör planering mot examensbevis från komvux tillsammans med en SYV på komvux (i den kommunen där du är folkbokförd). Utan att veta i vilken kommun du är folkbokförd går inte att ge dig en snabblänk till komvux-webbsida. Se om du hittar på kommunens hemsida eller ring till kommunens växel och be dem hjälpa dig hitta information om komvux i just din kommun. Boka tid med SYV där för att göra planering.
  Programmering 1 kan du ta in inom komvux-examens 2400poäng (om den kursen erbjuds på komvux i din kommun). I stället för gymnasiearbete kommer du göra komvuxarbete, 100poäng. Komvuxarbete rekommenderar vi att man gör i slutet av sina studier, alltså som sista kursen innan man ta ut examen (detta för att ha större chans att få godkänt betyg i komvux-arbetet).
  Eftersom du planerar att efter komvux-examen läsa inom IT, skriver du i din fråga om, så kan det vara fördelaktigt för dig att läsa mot yrkesexamen som "Datatekniker", kurspaket kan exempelvis ha namnet Nätverkstekniker (om den möjlighet finns på komvux i din kommun) - då får du med dit ett "färdigt yrke" + behörighet till högskolestudier (allt i samma examensbevis).
  Om yrket nätverkstekniker kan du läsa på framtid.se/yrke/natverkstekniker
  De "ramar" som finns för komvux-examen är: 2400 gymnasiala poäng (av dem kan max 150 p. finnas med F-betyg); komvuxarbete måste du ha godkänt i, en 100p. inom 2400p. Vilka de övriga, 2300p.kurser är beror i mångt på vilken typ av examen som du ska läsa mot: högskoleförberedande examen (t.ex inom samhälle/humaniora eller yrkesexamen, t.ex som nätverkstekniker eller IT-tekniker. Kursen Idrott-och-hälsa1 får ej ingå i komvux-examen.
  Oavsett, vilken typ av examen du ska läsa mot, är det (inför dina framtida planer) fördelaktigt för dig att läsa så många DATA-IT-kurser som möjligt. Du kan ta in i din examen ganska många data-kurser. Du behöver inte ta in i komvux-examen alla de gymnasiekurser som du redan nu har godkända betyg i men obligatoriska kurser måste vara med, så klart men vilka de obligatoriska kurserna blir beror på vilken typ av examen som du ska läsa mot.
  Komvux brukar erbjuda olika studieformer: dagtid, kvällstid, "flex" och distans. "Flex" kan se olika ut - t.ex kan det vara distans med möjlighet att komma till skolan och få handledning av läraren vissa tider varje vecka, eller en annan variant, nämligen att den studerande bokar in sig på lektionerna "framåt", den tiden under veckan som passar, t.ex att lektion nr.5 i "den här kursen" går måndag kl. 10-12, onsdag kl.14-16 och fredag kl.8-10 (och så bokar du dig på en av de tiderna och kommer då till skolan för den lektioner), sedan bokar du dig till lektion nr.6 till nästa vecka... bara för att ta ett exempel. "Flex" är tänkt för de som jobbar olika tider (t.ex timmar vid behov) och kan därför inte vara i skolan samma tider varje vecka. En komvux-studerande kan läsa på olika sätt, beroende på sina egna önskemål men även i mångt beroende på vad komvux i just den kommunen kan erbjuda, t.ex kan möjlighet finnas att läsa en 100p.kurs på heltid på 5 veckor (ofta på distans), och så läser man sen nästa kurs på heltid - om kursen är på 150p., läser man den på 7.5 veckor; 200p. - på 10 veckor och 50p.-på 2.5 veckor. Men man kan också läsa flera kurser samtidigt under längre tid (på 20 veckor läser man på heltid 400 gymnasiala poäng).
  Det brukar finnas mycket information om utbud, om vilka studieformer som erbjuds, ansökningsperioder (datum) mm på komvux egen webbplats (som antingen ligger på kommunens hemsida eller så kan komvux i din kommun ha en egen hemsida).

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga