seort70

  Hej! Det är min första vecka som Syv på ett gymnasium heter Thoren Business School ligger i Medborgarplatsen. Jag har fått uppdrag att kolla upp kriterier på Skolverket ang. hur jag kan ordna IAP för elever vid åk2 inför åk 3. Jag behöver gå genom deras studieplaner och se vilka ämnen som de har fått F. Kan ni vägleda mig hur processen går till? Mvh Sepideh Moberg

  2 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hejsan,

  vi har skrivit en sammanfattning om IAP på Frågasyv.se/info/individuellt-anpassat-program - där det även finns några länkar som leder vidare till relevant information bl.a på skolverkets webb. Det stämmer att rektors beslut om individuellt anpassat program bör fattas innan eleven går ut årskurs 2. Syftet med IAP är att eleverna - vid byte av program - inte ska behöva läsa ett extraår. Att eleverna som inte bytt program fick några F-betyg i kurserna är inte en giltig anledning att ordna IAP för de eleverna (detta är min uppfattning som är baserad på information från skolverket samt några sakkunniga). 
  Exempel när IAP är befogat (som det är tänkt det ska funka): en elev läste årskurs 1 på ett nationellt program men bytte sedan (på sommaren mellan år1 och 2) till ett annat gymnasieprogram. Eleven saknar betyg i någon eller några kurser som lästes på den nya skolan "förra året" och eleven på sin gamla skola ej läst de kurserna. Utan individuellt anpassat program kommer elever behöva läsa alla 3 år på det nya programmet för att ha en chans att uppfylla kraven för examensbevis. Med IAP kan eleven uppfylla kraven för examensbevis från det nya programmet utan att behöva gå om årskurs1. OBS! alla kurser under "gymnasiegemensamt" måste eleven ha betyg i (en sort undantag är ämnet matematik - på nivå 1 får vilken som helst kurs ingå i examensbevis: matte 1a, 1b och 1c - detta gäller alla nationella program; på nivå 2 kan eleven ha "fel spår" i matte om det framgår i rektors beslut om IAP). 
  IAP går ut på att kurserna som är Programgemensamma, Inriktningskurserna och programfördjupningar kan bytas ut mot andra kurser. Dock antal gymnasiala poäng som ingår i examensbevis från gymnasiet är ändå 2500poäng (ej färre poäng) och max F inom 2500poäng är 250p. Alltså, måste eleven alltid ha minst 2250 godkända poäng.
  Jag kan inte se att IAP skulle hjälpa en elev att uppnå kraven för examensbevis om hen fick några F i kurserna under år1 och/eller 2. En elev som fick F-betyg på gymnasiet har rätt att göra prövning. Om skolan kan ge eleven möjlighet att läsa om (alltså läsa en gång till) samma kurs, som hen fick F i, är det jättebra (fördelaktigt för eleven men ej ingår i elevens rättigheter).
  ***
  Jag undrar om du egentligen tänker på Reducerat gymnasieprogram och inte på IAP, Individuellt anpassat program?
  Hänvisning/lästips: gymnasieguiden.se/informeras/vad-kraevs-foer-att-uppna-gymnasieexamen?

  Studie- och yrkesvägledare
  seort70 SYV

  Hej Milla, 

  Tack så hemskt mycket för svaret. :-) Jag har fått förfrågan om IAP för åk 2 elever som fått F i olika ämnen och om jag kan ordna IAP för dem. Tanken är om jag kan byta kursen mot ngn annan kurs eller inriktning som eleverna kan klara. Jag kan absolut läsa om reducerat gymnasium. Tycker du att det passar mer de eleverna i detta fall? 

  Idag ska jag kolla på elevernas betyg i åk 2. Ska få min jobbdator idag.

  Tack på förhand!

   

  • Milla : Är målet med det uppdraget du ska göra att så många elever som möjligt ska kunna få ut examensbevis i slutet av år 3? eller är det ett annat mål som du/ni har i sikte, i så fall vilket mål är det?
  • Milla :

   Reducerat gymnasieprogram ger inte möjlighet att ta ut examensbevis och eleven blir med det obehörig till svenska högskole-universitetsutbildningar. De elever som går ut från gymnasiet med Studiebevis (alltså de som inte uppfyllde kraven för examensbevis) kan komplettera upp till examensbevis på komvux. Om kraven för examen från gymnasiet var god se gymnasieguiden.se/examen

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga