Marcus

  Hej En ungdom är angelägen om att studera utomlands men vill gärna göra hela gymnasieperioden där. Ungdomen kan även tänka sig att göra ett utbytesår eller dylikt under pågående gymnasieutbildning men undrar då ifall man kan tillgodoräkna sig den tiden man studerat utomlands här hemma i sverige eller behöver man "pausa" gy utbildningen under det året man är på utbyte? Tack!

  • Vägledare : Jag vill införa en aspekt i diskussioner, nämligen Kostnader. Om ens kommun inte skickar med skolpeng till studier utomlands, blir det ännu dyrare än annars. Vad min erfarenhet säger är att olika kommuner agerar i den frågan olika. Om det är en fråga om Lunds kommun skickar med skolpeng till studier på gymnasienivå utomlands, rekommenderar jag att ringa till en person på utbildningsförvaltningen som jobbar med de frågorna. Tel.nr 046-3597034.

  1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Marcus.
  en elev kan antingen läsa hela sin gymnasial utbildning utomlands eller åka på "utbytesår" och i båda de fallen är det skillnad om eleven läser på en Svensk gymnasieskola utomlands, eller på en "lokal"/landets skola; och så finns det också IB, som är det internationella programmet. Det hela är kanske lite komplicerat, men jag ska försöka förklara...
  Se gärna presentationerna på gymnasieguiden.se/gymnasium?Utomlands
  Där ser man bl.a presentationerna av svenska eller skandinaviska skolor (eller skandinavisk avdelning eller "svensk sektion") som erbjuder "svensk utbildning".
  Läser man på en svensk gymnasieskola utomlands, då läser man mot svensk gymnasieexamen. Ofta läser man en årskurs (eller ibland 2 årskurser) men kan kanske också läsa hela sin utbildning, alla 3 åren där och ta examensbevis (som om man läste på gymnasiet i Sverige). Kontakta gärna de svenska gymnasieskolorna utomlands som du/ni är intresserade av - för mer information om vad just den skola kan erbjuda.
  Om man inte läser på en svensk gymnasieskola, utan på en "lokal"/landets egen skola (t.ex high school i USA eller på en annan skola som "motsvarar" svensk gymnasieutbildning) då rekommenderar vi att läsa i samma land där man senare vill gå högre utbildning, detta pga utbildningar i samma land är mest anpassade till varandra och man kan då undvika behöva göra kompletteringar.

  IB
  IB-programmet är en "speciell utbildning" även på det sättet att det är nästan "samma utbildning" som finns i nästan alla länder. Den är 2-årig. Undervisning görs vanligtvis på engelska (fast i vissa länder kan den ges helt eller delvis på "landets eget språk"). I Sverige läser man första, förberedande, så kallad "pre-IB" utbildning i år1 på gymnasiet; den motsvarar innehåll i NA eller SA fast man läser på engelska.

  Om eleven läser på en "vanlig svensk gymnasieskola" i Sverige och åker på utbytesår - då är det stor skillnad om hen ska utomlands läsa på en svensk gymnasieskola eller på landets egen (lokal) skola. Läser man på landets lokala skolor då måste eleven "förlora" ett år, alltså om hen åkte iväg efter år1 så kommer hen tillbaka till år2 på sin svenska gymnasieskola. Kurser som eleven läser på en icke-svensk gymnasieskola kan inte tas in i examen från en svensk gymnasieskola.
  Om eleven åker på utbytesår för att läsa på en svensk gymnasieskola, och inte vill "förlora" ett år, då är det viktigt att på förhand stämma av att det är de rätta kurserna som eleven ska läsa utomlands (så att kurserna kan tas in i examen från gymnasiet: här är det viktigt att det är rätt program och inriktning som läses - kontrollera det på förhand med båda skolorna: den i Sverige och den utomlands).
  Det är den skola som utfärdar examen som bör kunna på förhand svara om vilka kurser som skolan kan ta in i examen, alltså vilka utbildningar de godkänner (dock måste det vara Betyg i Svenska gymnasiekurser; andra kurser kan inte tas in i svensk examen från gymnasiet). Ytterst ansvarig är rektorn på den skolan som utfärdar examensbevis.

  Kort och gott
  För att bli behörig till högre studier (t.ex på universitetet) kan eleven antingen ha svensk gymnasieexamen eller utländsk gymnasieexamen (IB-diploma är en sort "utländsk" utbildning, med den skillnaden att den är "samma" i alla länder och finns strukturerad info om behörigheter den ger; den är känd i alla länder och därför behöver man oftast inte "värdera" eller validera sin utbildning för att antagningsavdelningar på universiteten i alla länder känner till IB).
  I svensk gymnasieexamen kan endast svenska kurser tas in. Svenska kurser läses på svenska gymnasieskolor. En svensk gymnasieskola kan ligga utomlands (det är dock få sådana skolor). De svenska gymnasieskolor som vi känner till finns i några Europeiska länder + en skola i Nairobi.
  I Spanien finns det: gymnasieguiden.se/gymnasium/svenska-skolan-el-colegio-sueco, och gymnasium/colegio-escandinavio
  Om svenska skolan i London - gymnasieguiden.se/gymnasium/swedish-school-london


   

  • : Stort tack! Spännande med svenska gy skolor, det kände jag inte till!
  • Anna : vi på Fråga syv är glada om våra svar blir till hjälp! Lycka till!

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga