momo 21 år

  Hej! Jag läser just nu fek 1 som fristående kurs. Jag läste förra året tekniskt basår på Chalmers och har en tenta kvar innan programmet är avklarat. Då har jag en garantiplats till ingenjörsprogrammen nästa höst. I och med att jag endast har en tenta kvar som jag skriver i mars 2023 så valde jag Företagsekonomi 1, för att ha något att göra och för att få CSN. Jag har några frågor gällande programmet. Vad skulle hända om jag inte klarar kursen. Kommer jag då inte kunna söka in till ingenjörs programmet på Chalmers, i och med att jag har en fristående kurs som inte är avklarad? Dvs är jag då bunden till den fristående kursen? Om inte, är det bara då att avregistrera mig på kursen Fek 1? Hur funkar det då, kommer det stå att jag inte läst fek 1 om jag trycker på ”jag vill inte läsa den här kursen i ladok? Hur blir det med CSN då, när jag börjar på ingenjörsprogrammet? Måste jag klara kursen för att få CSN när jag börjar på ingenjörsprogrammet? Kan man söka till ett program samtidigt som man har en kurs som inte är avklarat ?

  1 Svar

  Daniel Larsson SYV

  Hej Momo,
  om du läser en utbildning (en kurs eller ett program) försök få så bra kunskaper och så höga betyg som möjligt, gör ditt bästa! - och det både för kunskapernas skull, för formella meriter (ser bra ut i CV) och för att även fortsättningsvis kunna få studiemedel. När du nästa gång ansöker om studiemedel, tittar CSN´s personal på dina studieresultat (om du fick godkända betyg) under tiden du läste med studiemedel. Vid otillräckliga studieresultat (om du inte får godkända betyg i tillräcklig omfattning) kommer CSN göra avslag på din ansökan om studiemedel. Du kan ändå studera (om du blir antagen) men då måste du klara din ekonomi på annat sätt än genom studiemedel. När du uppnår tillräckligt antal godkända poäng kan du återfå möjlighet att fortsättningsvis få utbetalningar av studiemedel (som CSN beslutar om).
  Du frågar om du måste klara en kurs som du kom in på för att kunna antas till ett program och om jag förstår din fråga rätt, så svar jag ger är - Nej, det behöver du inte. Civilingenjörsprogrammet eller ett annat program på en svensk högskola eller universitet som inte inom programmet innehåller kursen företagsekonomi1 "har ingenting med den kursen att göra", så du söker till programmet helt oberoende av dina studier i kursen (du konkurrerar om plats med ditt meritvärde på dina gymnasiala betyg och/eller med resultatet från högskoleprovet).
  Du skriver om att du ska göra en tenta i mars 2023 och att du läser "just nu" (september 2022) en kurs företagsekonomi1 (men du skriver inte om när kursen avslutas - avslutas kursen i slutet av det här terminen eller läser du i långsam takt och kursslut är planerad till sommaren?) men oavsett så krockar ju inte kursen med start på ditt ingenjörsprogram som är planerad till hösten 2023. Du skriver ju själv om att i fall du klarar en tenta i mars 2023, så har du garantiplats på ett program "till hösten", då är det väl till hösten 2023, alltså är din kurs i företagsekonomi slut (ganska lång tid innan höstens start på programmet). 
  Exempel: vi säger att du bedriver studierna under hösten 2022 och även våren 2023 fram till juni 2023; du kanske läser på heltid, eller på deltid - det spelar ingen roll... för du kan göra ansökan till andra studier under tiden du bedriver studierna. Och har du garantiplats, så kanske du i så fall inte ens behöver göra någon ansökan (kolla upp det med den institutionen som erbjuder dig garantiplats).
  Du nämner också LADOK och att (om jag förstår dig rätt) du inte vill att en kurs som är betygsatt med icke-godkänt betyg eller om du hoppar av kursen, ska synas i LADOK. Vad jag tror mig veta är att endast genomförda kurser som är betygsatta med godkända betyg som syns i LADOK. Kurser med icke-godkänt betyg eller kurser från vilka du hoppar av borde inte föras in i LADOK men kolla upp det med studieadministratören på den institutionen där du läser din kurs i företagsekonomi. De som inte direkt jobbar med LADOK (och det gör inte vi som brukar svara här i forumet) kanske inte känner till alla detaljer och reglerna kan också ändras över tid. 
  Jag tänker också så är: om du får ut examen från civilingenjörsprogrammet eller från en annan utbildning så söker du sedan jobb "på din examen från programmet/utbildningen" och arbetsgivare brukar inte begära utdrag från LADOK, utan du visar upp ditt examensbevis när du söker jobb.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga