Linda

  Hej Jag är utbildad fritidspedagog 120p vid Linköpings universitet med en fil.kand. Jag har 19 års erfarenhet i yrket och skulle nu vilja ändra inriktning men fortfarande ha användning av min kompetens. Jag skulle vilja arbeta som kurator. Nu undrar jag om det finns kompletterande utbildning till det jag redan har? Finns utbildning på distans, nära där jag bor, som hel eller deltidsstudier?

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Linda!
  Kort svar på din fråga är - med stor sannolikhet, tyvärr, nej.
  Förklaringen: det finns olika sorters Kuratorer och sedan beslut fattades att kurator inom hälso- och sjukvården är numera ett legitimationsyrke, där socialstyrelsen utfärdar legitimation, så är det rätt så stor skillnad på utbildning som krävs för att bli kurator inom hälso- och sjukvården och skolkuratorn.
  För alla blivande kuratorer rekommenderas socionomprogrammet, men för kurator inom hälso- och sjukvården är det numera det absoluta kravet, för att man kan inte komma in på en påbyggnadsutbildning som leder till legitimation utan socionomexamen. Socionomexamen är Yrkesexamen och kan fås endast genom studier på socionomprogrammet.
  Som skolkuratorn får arbetsgivare anställa vem hen vill, egentligen, men vår erfarenhet är att endast socionomer med några års erfarenhet efter socionomprogrammet + påbyggnadsutbildning brukar anställas.
  Varför vill inte arbetsgivare anställa som kuratorer med andra utbildningar? En av förklaringarna är att arbetsgivare känner till och litar på socionomprogrammet där man bl.a läser mycket om socialtjänstlagen + har en termins praktik på heltid. Socionomprogrammet omfattar 3,5 års heltidsstudier och ges på många lärosäten. Med det är det många utbildade socionomer som varje termin "kommer ut" och börjar söka jobb. De flesta har sitt första jobb som Socialsekreterare. Många vill gå vidare och bli kuratorer. Kuratorn är ett populärt yrke.
  Så, du kan söka jobb som skolkuratorn eller kurator på andra ställen än inom hälso- och sjukvården, men chansen att få jobbet utan socionomexamen är liten.
  Du kan också söka till socionomprogrammet och om du blir antagen ansök om tillgodoräknande av tidigare utbildning. Tyvärr så tror jag inte att mycket blir tillgodoräknat. Kan t o m bli så att ingenting kan tillgodoräknas. För att kunna tillgodoräknas måste kurserna vara identiska eller mycket liknande. Beslutet ligger hos de utbildningsansvariga på socionomprogrammet. Du kan jämföra vilka kurser som ingick i din utbildning och vilka kurser som ingår i socionomprogrammet. Praktikterminen och studier i socialtjänstlagen kommer du behöva genomföra, är min gissning.
  Att någon "överbryggande" utbildning från fritidspedagog till socionomexamen känner vi inte till. Du kan höra med studievägledare på socionomprogrammen som finns på många lärosäten. "Överbryggande utbildningar" brukar skapas när det bristyrke, om fler socionomer skulle behövas, men socionomprogrammet har i många år funnits på många lärosäten och det finns många utbildade socionomer, så jag har svårt att tro att någon överbryggande utbildning skulle tas fram.

  Socionomprogrammet på distans ges från Högskolan i Gävle. Och på plats och på distans  -  från Umeå Universitet. Sammanlagt är det cirka 20 lärosäten som erbjuder socionomprogrammet. Se listan på studera.nu/jamfor-utbildning/?q=socionom - du kan kika på utbildningarnas egna webbplatser och även höra med studievägledare på socinomprogrammen. Jag kan inte utesluta helt att några lokala projekt skulle kunna skapas eller någon utbildning "på prov" skulle tas fram för att hjälpa personer med andra utbildningar uppnå socionomexamen, så mitt svar är att det troligen är så att du behöver antingen chansa och hoppas att få jobb som kurator utan socionomexamen eller att söka till socionomprogrammet och sedan hoppas att någonting från din tidigare utbildning blir tillgodoräknat och sedan läser du mot socionomexamen. Sedan krävs det som regel några års erfarenhet av att ha arbetat efter socionomprogrammet + påbyggnadsutbildning för att komma i fråga om anställning som kuratorn.
  Kuratorn är, enligt de uppgifter vi har, ett av de mest populära, i Sverige, yrken, med många sökande på varje ledig tjänst, och att arbetsgivare skulle anställa någon utan omfattande kunskaper i socialtjänstlagen, bedömer vi som ganska osannolikt.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga