mehdi 17 år

  Kan jag läsa om kurser som jag redan är godkända i för och höja mina betyg. Vid byte av gymnasieprogram?

  1 Svar

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Mehdi,
  en gymnasieelev har rätt att läsa på Heltid (bland annat för att inte förlora rätten till studiehjälpen från CSN). En gymnasieskola kan erbjuda läsa Andra kurser på de timmar som lektionerna går i kurser, i vilka eleven redan har godkända betyg (så någon rätt att läsa om samma kurser i vilka du redan har godkända betyg, finns inte). Men i praktiken blir det ofta så att eleven vid byte av program läser några och ibland även många av de kurser i vilka hen redan har godkända betyg.
   

  • mehdi Hej! Förstår inte svaret, jag byte gymnasieprogram och kom ut med godkända betyg på kurserna. Nuläget läser jag samma kurser igen fast i den nya programmet och undrar om jag kan höja mina betyg.
  • Anna Om du får högre betygen i de kurser i vilka du har godkända (men lägre) betyg, så gäller de högre betygen, så kämpa på, försök skaffa dig så bra kunskaper som möjligt och betygen följer efter! Om du uppvisar högre kunskapsnivå i slutet av kurserna, då borde du få högre betyg än vad du har sedan innan - och då höjer du dina betyg. Men det finns inte någon automatisk rätt att vid omläsning höga sina betyg... alltså händer ibland att eleverna vid omläsning får samma betyg som de hade förut men ibland händer också att eleverna får lägre betyg än vad de hade sedan innan (men i så fall gäller det högre betyget som eleven hade sedan innan); regeln är den att om man har flera betyg i samma kurs, då gäller det Högre betyget. Gör ditt bästa i varje kurs du läser och lycka till!

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga