Sarah
  Hej, jag är i en rätt så osäker situation i nuläget. kort sammanfattat så går jag i humanist år 2, inom inriktning språk, jag har kommande operationer den här och nästa år. det som har huvudsakliget orsakat mig till att behöva operation kommer från stress pga dålig skolmiljö. skolan som jag i nuläget går till har ingen alternativ till att plugga på distans, eftersom att humanist just är en sällsynt program så hittade jag bara en distansgymansium med inriktning av kultur. skulle det då funka för mig att studera en termin av motsatta inriktningen för att därefter gå tillbaka till den originella inriktningen?

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej, 
  distansutbildningen som du hittade tror jag är på Korrespondensgymnasiet, som är den enda gymnasieskola i Sverige som får lov att utbilda gymnasieelever på distans. Det är svårt att få plats på den skolan för att många elever av olika anledningar vill eller behöver läsa på distans. Du förlorar inget på att ansöka till Korrespondensgymnasiet och det är först om du får erbjudande om att bli antagen, som du måste ta ställning till i fall du vill byta från din nuvarande skola till Korrespondensgymnasiet
  Att hoppa mellan inriktningarna så att man läser en termin på "fel inriktning" brukar inte vara möjligt. Detta för att det finns i så fall små (eller inga) chanser att uppfylla kraven för examensbevis. Och i fall eleven inte har möjlighet att läsa kurserna så att hen kan uppfylla kraven för examensbevis, då får inte eleven antas till gymnasieskolan. Att eleven inte kan läsa kurserna vilka krävs för att uppfylla kraven för examensbevis kan bero på elevens förkunskaper eller på att gymnasieskola inte kan erbjuda den kursen eller att kursen finns på skolan men den passar inte in i schemat för just den eleven. Som regel, läses kurser på gymnasiet under ett helt läsår, man börjar läsa en kurs i augusti och får betyg i den kursen i maj-juni (kan finnas avvikelser men för det mesta funkar det just så: en kurs per läsår) och därför är det mycket svårt (ibland helt omöjligt) att hoppa från en skola till en annan mitt i läsåret, mitt i pågående kurser. 
  Skolorna försöker så långt det går att anpassa undervisning så att det ska passa eleverna men det är tyvärr inte alltid som det går så jättebra, tyvärr.
  Jag förstår att det finns tungtvägande orsaker till dina hälsoproblem och jag tycker du ska ta hand om din hälsa som högsta prioritet. Utbildningen är också viktig men inte lika viktig som hälsan. Utbildning kan du skaffa dig även senare. Se till att bli frisk! och om du samtidigt kan bedriva vissa studier är det ett plus. Samråd med sjukskrivande läkaren. Läkaren kan tycka att du kanske behöver bli sjukskriven på heltid under en viss period. Jag råder dig lyda läkarens rekommendationer.
  Senare, när din hälsa blir bättre, så kan du fundera på olika lösningar, t.ex kan rektor på din gymnasieskola ansöka om förlängd studiegång för dig så att du (om det blir beviljat) kan läsa på gymnasiet även under fjärde året; ett annat alternativ är att från den terminen under vilken du fyller 18 år kunna söka läsa allmänna kurser på folkhögskolorna; tredje alternativet är att uppnå på gymnasiet de betygen du kan få och ta dem till komvux och komplettera mot examensbevis på komvux.
  Det finns, alltså olika möjliga lösningar. Men sök till Korrespondensgymnasiet och se om du kan bli antagen där; om du får svar att du kan bli antagen, kan du ställa frågorna till SYV på den skolan ang.vilka kurser du kan läsa eller bör läsa för att försöka uppnå kraven för examensbevis. Uppnår du inte kraven för examensbevis, när du är "färdig med" gymnasiet, då finns det både folkhögskole-alternativet, komvux-möjligheten och så finns det även andra utbildningar dit man eventuellt kan komma in även utan färdig/fullständig gymnasieutbildning, t.ex kan yrkeshögskola ta in på sina utbildningar med ofullständiga gymnasiala meriter. 

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga