Parcton

  Jag går i sista året på gymnasiet och läser Engelska 7 och Matte 5 som individuella val. I tvåan läste jag "Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering kriminologi" som ind val och fick betyget C i kursen. Jag går Naturvetenskapsprogrammet (med inriktning bioteknik) och när jag tar studenten kommer jag totalt ha läst 2600 poäng p.g.a. utökat program.

  SYV på min skola har sagt att betyget från utökat program inkluderas i betygsnittet, men det jag läst på denna sida och liknande sidor säger att det bara gör det om högskoleutbildningen man söker kräver kursen och vad jag vet så kräver ingen utbildning varken Matte 5 eller Engelska 7. Kommer Matte 5 som är markerat som utökat program bidra eller inte bidra till mitt snittbetyg?

  Jag undrar också om jag kan byta kursen som är utökat program till kriminologikursen jag redan läst? (Detta eftersom jag vet ganska säkert att jag kommer få högre betyg på Matte 5 och Engelska 7 och vill maximera min merit)

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  jag förstår att du vill maximera ditt meritvärde. Dock säger skolverket att gymnasieskolornas personal (ofta är det SYV eller programrektorn) som ska på förhand, innan kursen börjar, skriva in i elevens individuella studieplan att eleven ska påbörja läsa den kursen som U-kurs (utökat program), och skolverket avråder skolorna från att i efterhand ändra i studieplanen. Sedan utfärdas examensbevis enligt elevens studieplan. MED DET SAGT, SÅ VET JAG ATT VISSA GYMNASIESKOLOR GÖR PÅ ANNAT SÄTT, alltså går emot skolverkets rekommendationer. Hur din skola gör, vet jag inte men det får du fråga personal på din skola om.
  Vad gäller frågan om betyget i matematik 5 som U-kurs kommer räknas in i ditt meritvärde, så är det inte en enkel fråga att svara på, för att det "beror på"... Vad beror det på? Jo, på två saker - för det första, är det viktigt att veta vad för särskild behörighet som krävs till det programmet som du på universitetet eller högskolan i Sverige tänkte söka till + om den utbildningen accepterar (räknar med) meritpoäng; sedan kan det i vissa fall också spela roll hur högt betyget i matte 5 är.
  Jag ska försöka förklara varför det är ett så komplicerat svar... Jo, betygen i kurserna som ger meritpoäng räknas även in i elevens snittbetyg (jämförelsetal) och på så sätt bidrar till elevens meritvärde och detta gäller ÄVEN OM KURSEN ÄR U-KURS. Alltså, om matte 5 kommer ge dig meritpoäng, då måste det betyget räknas in (även om den kursen blir i ditt examensbevis markerat med U, utökat program). Kommer matte 5 ge dig meritpoäng? Det beror på... vissa (några få) utbildningar på universitetsnivå i Sverige accepterar, över huvudet taget inte några meritpoäng (exempel - HHS i Stockholm brukar inte acceptera meritpoängen + basåret på Chalmers tekniska högskola i Göteborg brukar inte heller räkna med några meritpoäng). De flesta svenska högskole-universitetsutbildningar accepterar meritpoängen, men även i det fallet så är det inte givet att du får meritpoäng för matte 5. Varför kan det bli så? Jo, du kanske får maximalt antal meritpoäng för andra ämnen (engelska 7 ger 1.0 och moderna språk 3 och 4 ger sammanlagt 1.5, så det blir 2,5 och det är max). Men annars så är max antal meritpoäng inom matte 1.5 men om du söker till t.ex juristprogrammet, då får du max antal meritpoäng inom matte för matematik 2, 3 och 4 och kan inte få fler (inte för ämnet matematik i alla fall). Så, det finns olika fall då du inte kommer få meritpoäng för matte 5 (se ovan).
  Men till de utbildningar där du inte kan få meritpoäng för matte5, men om utbildningen accepterar meritpoängen, kommer antagning.se räkna in det betyget OM INRÄKNANDE AV DET BETYGET HÖJER DITT MERITVÄRDE (detta för att man kan "låtsas som om du" inte fick max antal meritpoäng genom andra kurser). Exempel: du söker till utbildning som accepterar meritpoängen. Du får max antal meritpoäng genom andra ämnen och/eller kurser, men du har högt betyg i matte5 som är U-kurs i ditt examensbevis (med "högt betyg" menar jag här att det betyget är högre än snittet av de övriga betyg du har i ditt examensbevis). Vi säger t.ex att du har alla B-betyg men A i matte 5. Alla B-betyg ger snitt på 17.5 och inräknande av A-betyget i en 100poängskurs höjer ditt snitt till cirka 17.6 och då kommer det betyget räknas in (denna möjlighet finns endast för U-kurser som "i princip" kan ge meritpoäng, alltså eng7, mod.språk 3och4 och "högre mattekurser", från matte 2 och högre upp.. beroende på vad särskild behörighet kräver).
  Det blev en lång och komplicerad förklaring men det är vad som gäller.
  Det går inte ge ett enkelt svar Ja eller Nej, utan det just "beror på" flera olika saker.
  Eftersom matte 5 krävs ej till någon svensk universitetsutbildning idag (i alla fall enligt de uppgifter jag har) då ger den kursen "i princip" meritpoängen, men om du söker en utbildning som inte accepterar meritpoäng då kan du inte få meritpoäng och då är det inga kurser som ger meritpoäng. Läs också gärna en sammanfattande förklaring på gymnasieguiden.se/merit

  Studie- och yrkesvägledare
  • Parcton : Tack så mycket! Inget fel med en lång förklaring, jag uppskattar det utförliga svaret.
  • Milla : vi på FRåGA SYV är glada om våra svar blir till hjälp!

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga