1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej!
  om eleven har alla F-betygen saknar den eleven förkunskaperna inför nästa årskurs i grundskolan och risken är mycket stor att det inte blir några godkända betyg nästa läsår heller. Vad är i så fall meningen med att fortsätta läsa vidare och inte bli behörig till gymnasiet? I detta fallet är det (enligt min mening) fördelaktigt för eleven att gå om årskurs 8.
  Rent formellt: i Skolförordningen (4 kapitel, paragraf nr.5) står det att det är Rektors beslut som gäller även om eleven och vårdnadshavare motsätter sig det beslutet, alltså kan rektorn hålla kvar eleven i årskurs 8.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga