Leonar_1

  Jag undrar om jag kan läsa kem 1 om jag har inte läst kemi i årskurs 9, för att nu kommer mitt kemi och idrott lektion att hamna på samma tid så jag undrar om jag vill läsa kemi 1 behöver jag ha betyg från 9 eller jag kan ändå läsa kemi 1 utan att ha betyg från kemi i årskurs 9? Jag kommer att läsa på komvux men nu läser jag i språkintro och läser 7-9 så kommer jag behöva kemi eller det gå bra utan det?

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  komvux kan ta in dig på att läsa kemi1 på gymnasial nivå men det är fördelaktigt för dig att först ha läst kemi på grundskolenivå (det kan du kanske göra på komvux, alltså läsa grundskolekemi först och gymnasiekemi sedan). Utan förkunskaperna, är risken stor att du inte klarar av kurserna i ämnet kemi på gymnasial nivå. Jag tänker på det du skriver om att din idrottslektion och kemi kommer att krocka (på schemat) och jag vill påminna om att det finns inte undervisning i idrott på komvux och kursen Idrott och hälsa 1 (som är en obligatorisk kurs på alla nationella svenska gymnasieprogram) för, över huvudet taget inte ingå i examensbevis från komvux. Så, kanske kan du skippa idrottslektioner på din nuvarande utbildning och läsa kemi i stället? Prata om det med SYV-en på din skola där du läser nu.

  Studie- och yrkesvägledare
  • Leonar_1 : Men behöver jag att läsa kemi nu i språkintro för att sen kuna läsa kemi 1 på komvux?
  • Milla : Det är bra om du läser kemi för att det kan behövas. Å andra sidan, så kan det inte uteslutas att du ska få plats på kursen kemi1 även om du inte läst kemi innan men då kanske du inte uppnår godkänt betyg. Så här är det: på komvux anser man att en person har "grundskolekompetens" om hen har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik från vårterminen i årskurs 9 (alltså de kunskaper i de ämnena som avgångseleverna från grundskolan har, om de fick godkända betyg). Och med "grundskolekompetens" är man behörig att läsa på gymnasial nivå (alla ämnen på nivå 1) men... å andra sidan så får inte komvux ge plats på kurser om komvux anser att hen som ska läsa saknar förutsättningar för att kunna uppnå godkänt betyg (här är det en Bedömning som görs...). Och även på komvux i samma kommun så kan en utbildningshandläggare tycka att hen som söker har ju "grundskolekompetens", så vi ger honom/henne plats på alla kurser hen söker på nivå 1 på gymnasiet; men en annan ska fråga: "Har du som söker förkunskaperna i just kemi? har du läst kemi innan? kanske i ditt hemland, innan du kom till Sverige?" Komvux kan också be att du gör nivåbedömningstest i kemi för att se om du har de förkunskaper som krävs. Så, därför svarar jag att: det kan inte uteslutas att du får plats på kursen kemi1 på komvux även om du aldrig läst kemi förut, men komvux kan också testa om du har förkunskaperna eller kräva att du läser kemi på grundskolenivå först. När en Bedömning görs, kan det i samma situation bli olika bedömningar ... För dig (för att ha bättre chans att få godkänt betyg i kemi1) är det fördelaktigt att läsa kemi på grundskolenivå och försöka få så goda kunskaper som möjligt. Om du får endast godkänt betyg, E eller högre betyg i grundskolekemi, spelar (formellt sett) ingen roll - du blir i vilket fall behörig läsa kemi1.
  • Leonar_1 : Okey tack så mycket

  Frågor och svar

  • Berry

   Vilka betyg i9an ska man ha för att ha det enkelt i ekonomi gymnasiet?

   Hej, Jag går i 9an och vill plugga hårt nu inför gymnasiet så att jag är redo. Dock vill jag veta vad jag ska specifikt höja mig i. Vilka ämnen i 9an ska jag vara bra på och ha höga betyg så det blir enklare i ekonomi gymnasiet? T.ex om jag kämpar mot ett B i matte kommer det bli enklare i...

   Milla : : Hejsan!Det är jättebra att du redan nu planerar inför studier på gymnasiet och strävar efter att stärka dina kunskaper i ämnen som kommer vara... Läs hela svaret
  • majsan321

   Hur kan jag bli psykolog efter en kandidatexamen i psykologi?

   Hej! Jag pluggar nu på college i USA och min major är psychology. Jag har förstått att efter fyra år får jag en undergraduate degree i psychology, vilket översätts till en kandidatexamen i psykologi i Sverige. Om jag vill bli psykolog efter mina fyra år här, hur kan jag plugga då i Sverige?...

   Milla : : Hej!om du vill bli en Psykolog i Sverige, så behöver du ansöka om legitimation hos socialstyrelsen; som regel kräver socialstyrelsen examen från psykologprogrammet men... Läs hela svaret
  • Miriam

   Hur ska man knyta ihop säcken för att bli anställningsbar?

   Hej, Jag har läst alumnstudier för medie och kommunikationsvetenskap på Stockholms universitet där endast 67% av studenter fått jobb. När jag läser arbetsannonser efterfrågar många arbetsgivare universitetsutbildning, (inom kommunikation eller...

   Milla : : Hej!Det du skriver i din fråga visar på att du har gjort en omfattande research för att utforska olika utbildnings- och karriärmöjligheter inom medie- och... Läs hela svaret
  • coola07an

   Orättvist bedömd i engelska 5?

   hej! Jag låg alltid på A (kanske något B här och där) i engelska i grundskolan, men nu i 1:an när jag har engelska 5 får jag alltid E eller kanske ett svagt D på både min muntliga och skriftliga förmåga. Jag är rätt säker på att jag inte fick glädjebetyg i grundskolan (de flesta fick inte A i...

   Milla : : Hejsan,Det låter verkligen frustrerande att du upplever att ditt engelskbetyg inte återspeglar din verkliga kunskapsnivå. Men jag som är SYV sätter inga betyg och har inom min utbildning till SYV... Läs hela svaret
  • Chris Kringle

   Var kan man studera för att bli HKK lärare?

   Jag har tidigare läst på högskolan för att bli lärare men fick hoppa av pga av hälsan, så jag har poäng från det samt arbetat som HKK lärare i 7 år. Det är svårt att hitta rätt ställe att söka, jag vore...

   Milla : : Hejsan,kika gärna på svaret i tråden på https://www.fragasyv.se/fragor/hur-blir-jag-hemkunskaps-laerareJag håller med dig om att det är svårt att snabbt och lätt... Läs hela svaret
  • isanog

   Räkna bort kurser?

   Hej, Jag går samhällsvetenskapliga programmet och har läst totalt 2700 poäng under gymnasiet, detta eftersom jag gick natur i ettan och har läst biologi och kemi, och en extrakurs i franska. Jag har högsta betyg i nästan alla ämnen, men i kemi har jag...

   Milla : : Hej,se i din individuella studieplanen hur kurser är är markerade; de kurserna som "överstiger" 2500poäng bör i din studieplan vara markerade med "U" (utökat program). Samma kurser som i... Läs hela svaret
  • Sara.98

   Hur blir jag hemkunskaps lärare?

   Jag är utbildad grundlärare inriktad mot fritidshem. Jag vill läsa till hemkunskap och undrar hur man går tillväga, jag vill kunna undervisa åk 1-9 . Vilka kurser behöver jag ? Och går det att göra det på distans ?

   Milla : : Hej,det vi vet om yrket Hem- och konsumentkunskapslärare inkl.vilken utbildning som krävs för att bli behörig lärare, berättar vi om i presentationen... Läs hela svaret
  • frågannnn

   Kan jag söka CSN?

   Jag ska läsa 2 kurser på komvux i vår, en kurs med 100 poäng och en kurs med 50 poäng, båda kurserna är 10 veckor långa och pågår under samma period. Av olika anledningar behövde jag även söka på två olika...

   Milla : : Hej,att du kommer läsa på två olika komvux-skolor påverkar inte din möjlighet att få studiemedel. Du kommer läsa en 100-poängs gymnasial kurs på 10 veckor och den kursen kommer du läsa... Läs hela svaret
  • haru

   kan man få undantag för matte 2a ?

   jag vill söka till sjuksköterska programmet men jag saknar matte 2a , grejen är att nära person i min familje avlidit och kunde inte förtsätta med kursen på komvux. får man undantag för detta fallet?

   Milla : : Tyvärr, kan man inte få undantag från kraven på behörighet när det gäller svensk högskole-/universitetsutbildning. Yrkeshögskola kan ta in obehöriga (på undantag, i... Läs hela svaret
  • Nela

   Kan jag gå moderna språk i en annan kommun?

   Hej! Jag går just nu årskurs 1 på gymnasiet. Just nu läser jag mitt modersmål som moderna språk steg 3 och har även valt det som i-val till år 2., alltså läser jag inte spanska, franske eller tyska utan jag läser mitt hemspråk. Jag har tänkt byta gymnasiet till nästa år, och den jag vill...

   Milla : : Hej,som regel läser gymnasieelever alla kurser på sin egen gymnasieskola. Men rektor på gymnasieskolan kan besluta om att köpa in undervisning för en elev på en annan gymnasieskola... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga