1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej, 
  datum för start och slut (vad gäller gymnasiekurserna på KOMVUX) kan ligga olika i olika kommuner. Du får söka information på komvux-webb i den kommunen där du är folkbokförd. Du kan också kontakta komvux och fråga om det per telefon eller per mail. 
  Det som är vanligt är att i fall den studerande vill ha lärarledda lektioner, då är kurserna förlagda under en hel termin. Terminen på komvux  på hösten är oftast på 20 veckor och på våren - på 22 eller upp till 25 veckor lång. Vårterminen på komvux brukar börja i slutet av första veckan i januari och kan pågå fram till slutet av maj, eller mitten av juni eller t o m till slutet av juni (ibland ser man att vårterminen på komvux är på upp till 27 veckor lång - ovanligt men förekommer). De flesta gymnasiala kurser är á 100 poäng men det finns också små kurser á 50 poäng och större kurser á t.ex 150 poäng eller 200 poäng. T.ex är fysik1a en kurs á 150 poäng och kurserna i psykologi och filosofi går på 50 poäng. Det tar tre ggr så långt tid att läsa en 150poängskurs, jämfört med 50p.kurs. 
  På heltid läser man 20 gymnasiala poäng per vecka. En 100p.kurs läser man på fem veckor om man läser endast den kursen och man läser på heltid. Vill man läsa en kurs i taget, så är det oftast distans eller "flex" som finns att välja på. "Flex" kan ha olika upplägg i olika kommuner, t.ex kan man få möjlighet att boka in sig på lektionerna framåt i tiden (vissa av lektionerna brukar vara obligatoriska) men för övrigt läser man på egen hand och redovisar sina kunskaper antingen på ett stort prov i slutet av kursen eller kontinuerligt (enligt vad som finns i anvisningar för respektive kurs).
  Upplägg av kurserna på komvux i olika kommuner kan vara väldigt olika. Finns kommuner som har två starter om året: i augusti och i januari, men i andra kommuner finns flera starter, t.ex fem st.om året och i några få kommuner kan man t o m börja läsa på distans från "nästa måndag" så fort man har anmält sig... som sagt, väldigt olika. 
  Du är hänvisad till komvux i den kommunen där du är folkbokförd. Läs på komvux-webb och i fall du inte hittar den information som du vill få, fråga de som jobbar på komvux i din kommun.
  Om studieformen komvux kan du läsa bl.a på Framtid.se/komvux

  Studie- och yrkesvägledare
  • Flavius : Tack för din tid och svaren, de har hjälpt mycket!
  • Milla : Jag är glad om mitt svar till dig blev till hjälp! Lycka till!

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga