Spiff

  Hej, när skolan börjar ska vi driva UF företag på min skola som en stor del av utbildningen i Företagsekonomi 2 och Entreprenörskap och företagande. Jag driver redan eget företag utanför skolan och ligger långt framme när det gäller företagande, och jag tentade av förra kursen i företagsekonomi. Jag är också extremt mån om min tid och vill absolut inte lägga tid på något som inte är nödvändigt. Om jag har förstått det rätt så har ingen av de kurserna egentligen med UF att göra, och går därför att genomföra utan att driva ett UF företag. Därför skulle jag vilja att min lärare berättar exakt vad som krävs av mig för att jag ska få A, så att jag kan göra bara det och bli klar snabbare. Är ett krav t.ex. att man ska göra en affärsplan så kan jag göra det utan att lägga tid på att registrera ett UF företag, gå på mässor m.m. Kan jag ställa ett sådant krav på min skola? Vilka valmöjligheter har jag? Tack!

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  du kan kontakta skolverket som har experter i skol-juridiska frågor. Du kan t.ex ringa till skolverkets upplysningstjänst tel. nr 08-52733200.
  Av de svar vi tidigare fått från experter framgick att i fall en gymnasieskola väljer UF-företagande som metod i undervisningen då blir det med det obligatoriskt för alla elever att driva UF-företag. 
  Vad som alltid gällt (så vitt jag vet) är att de studerande saknar rätt att kräva att få tenta av kurserna på förhand. Att din skola gav dig möjlighet att tenta av en kurs på förhand är ett undantag. 
  Det är många ggr en stor nackdel för elever att tenta av kurserna på förhand: för det första så läser eleverna efter det att betyget är satt (i de flesta fall) på deltid och mister med det rätten till studiehjälpen från CSN. För det andra, så är det oftast lättare att få högre betyg om man genomgår hela kursen ( i stället för att tenta av den på förhand). 
  För lärarna innebär det merarbete att förbereda "förhandstentorna" och det ingår inte i deras lärartjänster, så de kan (även om rektorn skulle säga att det är OK att tenta av) typ "vägra" göra det (för att det merarbete ingår, som sagt, inte i en vanlig lärartjänst). 
  Om din gymnasieskola hjälper dig genom att lägga upp undervisningen som du önskar, t.ex att ger dig möjlighet att tenta av någon kurs på förhand, så är det "snällt av din skola" men skolan kan också vägra med motiveringen att det är merarbete för lärarna och även övrig personal (t.ex utbildningsadministratör och rektor) och att det ingår inte i elevens rättigheter.
  Om du kontaktar skolverket, så tror jag du får samma svar som jag ger dig nu.
  Mitt råd är att du frågar "snällt" men att du också är beredd på att du får Nej som svar på din skola. Du måste också vara införstådd med att du löper stor risk att mista studiehjälpen från CSN (om det spelar någon roll för dig).

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga