Marita67

  Hej! Jag läser matte 5 just nu och funderar på att lägga till engelska 7 vilket jag har möjligheten till att göra. Den skulle då stå som utökad kurs. Tanken är att jag vill lägga till kursen för att få behörighet samtidigt som jag vill räkna med den kursen som jag får högst betyg i, antingen matte 5 eller engelska 7 då jag presterar lika bra på båda men hittills inte vet vad jag kommer landa på. Dock har jag pratat med syv på min skola som säger att jag inte har möjligheten till att bestämma vilken av dessa kurser som ska stå som utökad senare när betyget är mer tydligt utan att jag måste bestämma det nu. Stämmer det? Varför kan jag inte vänta o se hur jag ligger till på de båda kurserna och välja kursen som jag får högst betyg i? För lite kontext tänker jag söka till läkarprogrammet och där kan ett B som hade kunnat bli ett A bli avgörande, eller åtminstone påverka.

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Jo, SYV på din skola går efter skolverkets rekommendationer. Skolverket rekommenderar att examensbevis utfärdas enligt hur elevens individuella studieplan ser ut och i studieplanen bör innan kursen påbörjas stå att "den här kursen kommer läsas som U-kurs, utökat program (enligt rektors beslut om att eleven får lov att läsa utökat)".
  Det är inte en rättighet att läsa utökat. Rektorn på skolan fattar beslut om just du får läsa utökat eller inte. En gymnasieskola kan också bestämma att ingen ska få läsa utökat. Det är i de flesta fallen mest fördelaktigt att undvika läsa utökat och lägga tid och energi på de "vanliga studier" som motsvarar heltid (studieinsats på 40 timmar i veckan).
  Om du söker till läkarprogrammet, så krävs det matte 4 för särskild behörighet och matte 5 ger därför 1.0 meritpoäng. Engelska 7 ger 1.0 meritpoäng. Varken sig eng7 eller matte5 krävs för behörighet till någon svensk universitetsutbildning så behörig blir du utan de betygen men båda kurser ger meritpoäng och därför kommer betygen även räknas in i ditt snittbetyg (och detta även om kursen blir i ditt examensbevis U-kurs). Regeln är den att betyg i kurser som ger meritpoäng räknas in i snittbetyget (jämförelsetal). Så, i ditt fall kommer det inte spela någon roll om vilken av kurserna som blir U-kurs för att båda betygen kommer ändå räknas in i ditt snitt (i alla fall som regel) men "en annan situation" kan också uppstå... t.ex om du även har godkända betyg i moderna språk 3 och 4. Mod.språk 3 och 4 ger sammanlagt 1.5 meritpoäng och totalt får man max 2.5 meritpoäng, ej fler. Så, i fall du får 1.5 meritpoäng för moderna språk, kan du inte få meritpoäng för både eng 7 och för matte 5 utan endast för en av kurserna och i det fallet kan det spela roll vilken av de betygen som blir U-markerat i ditt examensbevis.
  Fundera på följande: det borde gå att rymma både matte 5 och eng 7 inom programmets 2500 poäng och inte behöva läsa på mer än heltid. Du kan skippa någon annan kurs och läsa ett vanligt, ej utökat, program. Utökat program ger i sig inga fördelar. Ibland går det inte att rymma alla kurser som eleven behöver läsa och skola kan erbjuda möjlighet att läsa inom programmets 2500poäng men i de fall det går så är det bäst att göra det. Varför läsa på mer än heltid och sprida sin tid och energi på fler kurser? Är det inte bättre att ägna sig ordentligt år sina "vanliga kurser" och inte riskera bli överansträngd?
  Jag tror du läser NA, inriktning Naturvetenskap. Titta i så fall på Programplan för NA: gymnasieguiden.se/gymnasieprogram/NA/programplan/Programplan_NA.pdf -- du ser att både eng7 och matte5 kan läsas som programfördjupning; de båda kurserna kan också läsas som Individuellt val och i båda fallen rymmer man de kurserna inom programmets "vanliga" 2500poäng.

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga