1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Wilma,

  så vitt jag vet så är grundskolebetygen Offentliga handlingar och är därför inte hemliga. De som vill ta del av den info, kan göra det.
  Sedan tycker jag också att det är bra om du gör ansökan till gymnasiet via gymnasieantagningen, där du konkurrerar om plats med dina grundskolebetygen. Om du kommer in och kan uppvisa många godkända betyg från gymnasiala kurser, borde du bli uppflyttad och kunna klara utbildningen på kortare tid än 3 år.

  Att byta på andra sätt - genom att direkt kontakta gymnasieskolans rektorer är en mycket osäker väg att gå för att även om ledig plats finns så behöver inte rektorn ta in en ny elev på andra sätt än via gymnasieantagningen och konkurrens med grundskolebetygen.

  Min erfarenhet är den att i fall ledig plats på gymnasiet finns och rektor går med på att träffa en "ny elev" för att utreda om hen ska antas, så vill rektor se både grundskolebetygen och närvarorapport + en rimlig förklaring till varför eleven vill byta skola (ingen vill ju "köpa grisen i säcken", meningen: chansa och kanske skaffa sig många problem med den nya eleven...).
  Även om varje ny elev har med sig "skolpeng" så kan de insatser/åtgärder som eleven behöver kosta mycket mer... då går skolan "minus"/ back i sin budget.
  Om en elev kommer via gymnasieantagningen genom konkurrens, kan inte gymnasieskola neka plats (om eleven är Antagen, då är hen det). Kan eleven då uppvisa godkända betyg i gymnasiala kurser, som motsvarar en hel årskurs - borde hen bli uppflyttad till år2, och om hen kan uppvisa godkända betygen motsvararnde 2 årskurser kan hen förhoppningsvis bli uppflyttad till år3 (men här är frågan om eleven har med sig "de rätta betygen"; saken är tyvärr den att rektors Beslut om Individuellt anpassat program får fattas t o m elevens år 2 på gymnasiet och skulle eleven sakna några betyg för att uppnå kraven för examensbevis, kanske hen kommer behöva gå om år2, även om hen redan läst 2 år på gymnasiet med godkända  betyg.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga