Elisabeth

  -Jag har utländsk utbildning validerad till svensk kandidatexamen med inriktning psykologi. -Jag har validerad utländsk sjuksköterske utbildning (jobbat 7 år)- vill ej gå vidare med att ansöka om legitimation i Sverige. Räknas denna som svensk vårdutbildning? Kan jag bygga på denna till utbildning inom samtal, kurators roll - tillsammans med kandidat examen. Vill jobba inom området kurator, palliativt, psykosocialt, samtal (ej SSK roll). Letar efter relevant yrkesprogram, kurs, högskole kurser. Andra tips. Jag blir 55 år i Augusti - kan jag fortfarande få CSN? Elisabeth

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej, Kurator inom hälso-& sjukvården blev 1 juli 2019 Legitimationsyrke och för att få legitimation krävs (som regel) den speciella påbyggnadsutbildningen för socionomer som är på 60 hp, motsvarande ett årsstudier på heltid. För behörighet krävs socionomexamen- alltså för att komma in på påbyggnadsutbildningen. 

  Ang. Studiemedel: se info på www.csn.se och så vitt vi vet så kan man få Bidragsdel till och med sista dec det kalenderåret man fyller 56 år. Bidragsdel är 3.ooo kr för fyra veckor, om man läser på heltid. Låna får du tyvärr inte hos CSN pga din ålder. Kan du klara dig på tre tusen i månaden? 
  Du kan annars söka jobb som inte kräver legitimation- t.ex som skolkurator eller i olika projekt för ungdomar eller för arbetssökande. 

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga