1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  den utbildningen du frågar om det går att bygga på mot kandidatexamen, miun.se/utbildning/program/natverksdrift är en 2-årig utbildning (120 högskolepoäng). 

  Kandidatexamen ställer bland annat kravet på 180 hp och minst 90 hp inom Huvudämnet. Även kandidatkurs med rätt innehåll måste finnas med - med godkänt betyg. Vilka de övriga kurser som kan/får ingå kan du få olika svar från olika lärosäten och institutioner (detta för att de kan lokalt på sin egen "skola" bestämma ganska mycket...). 

  Mitt råd är att du frågar studievägledare (som troligtvis fick den frågan förut och kan svaret) som jobbar på den institutionen där Utbildning: miun.se/utbildning/program/natverksdrift ges + på alla de lärosätena och institutionerna där du vill senare ta ut kandidatexamen. Några kurser från den utbildningen borde du rimligtvis kunna använda i din framtida kandidatexamen men hur många kan jag inte svara på... man kan, som sagt, få ganska olika svar från olika lärosäten/institutioner.

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga