Vana

  Hej! Jag har lite frågor kring yrkeshögskoleutbildning på marketing automation och marknadskoordination. 1. Vad skiljer sig de åt ? 2 . Är det värt gå på en sådana utbildning dvs är den eftertraktad. 3. Är marketing automation samma som digital marknadsföring? 4. Kan man jobba med en yrkesexamen utomlands? Jag är intresserad av en yrkeshögskola utbildning då jag har redan pluggat till en utbildning ( optiker) men det var inget jag var intresserad av . Jag känner att jag vill utbilda mig snabbt samt vill komma ut arbetsmarknaden så snart som möjligt. Då är min fråga är det eftertraktad med en yrkeshögskola bland arbetsgivare? Jag tänker om man inte får en anställning på sin praktik ??? MvH vana ?

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej;

  en yrkeshögskoleutbildning får starta endast om de sakkunniga/branschkunniga har gjort bedömning att just den kompetensen kommer att behövas. Som regel, får 90% (i genomsnitt) jobb i direkt anslutning till sin yrkeshögskoleexamen. Men så länge jobbgaranti saknas, kan jag ju inte lova dig att du 100% får jobb. 
  Du frågar bland annat om möjligheter att med yrkeshögskoleexamen arbeta utomlands. I samband med det råder jag dig att kika på informationen om Europass, som gör det enklare att söka jobb i Europa. Enligt MYH, myndighet för yrkeshögskola gäller: "Varje yrkeshögskoleutbildning som leder till examen ska ha ett eget Europass-kvalifikationstillägg som bifogas till examensbeviset.". Hänvisning: myh.se/yrkeshogskolan/for-utbildningsanordare/europass
  Vad gäller jämföra två olika yrkeshögskoleutbildnngar med varandra, så råder jag dig att jämföra kursinnehåll i programmen (information om det brukar finnas på utbildningarnas webbplatser), annars kontaktar man de som jobbar på just de utbildningar.
  Det som gör det svårt att ge konkreta (tydliga) svar på dina frågor är det faktum att yrken inom det område är i Sverige icke-reglerade. Det betyder att arbetsgivare får anställa med vilken utbildning de vill (reglerna saknas kring vilken utbildning som är ett "måste" för att få lov att jobba inom de yrken).
  Arbetsgivare får anställa utan någon speciell utbildning, t.ex med endast grundskolekompetens och utbilda på arbetsplatsen med lön genom att köpa in utbildning, eller bedöma att just den arbetssökande är så pass duktig att hen kommer klara jobbet utan någon speciell utbildning. Samtidigt kan arbetsgivare "rata" de som söker jobb med långa utbildningar (t.ex kandidat, 3 år + master, ännu 2 år). 
  Arbetstitlar varierar också väldigt mycket. De som jobbar med marknadsföring kan ha många olika "titlar", ibland kallas för "medarbetare i ett projekt" eller för "planeringsledare" men ofta kallas de för kommunikatörer. 
  Du får gärna kika på vilka yrken vi känner till inom det aktuella område och inom kringliggande kunskapsområden, se t.ex:
  yrke/customer-success-manager
  yrke/sokmotoroptimerare
  yrke/digital-marknadsforare
  yrke/marknadskommunikator
  yrke/kommunikatör
  yrke/digital-visual-merchandiser

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga