Iheb 20 år

  Om man får underkänt på en tenta, är man då tvungen att skriva omtentan? Och hur påverkar det att jag tagit CSN lån att jag fått underkänt på en tenta?

  • Julia Gäller din fråga studier på gymnasiet eller på högskola-universitet?

  1 Svar

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Iheb!
  jag gissar på att din fråga gäller studier på högskola eller universitet (men är inte säker för att du skriver inte det i din fråga). Om din fråga gäller studier på gymnasiet, återkom i så fall.

  Jag utgår ifrån att din fråga gäller studier på högskolenivå. Jag vet dock inte om du läser ett program eller en enskild kurs. 
  Vad gäller studiemedel, så blir det så här att nästa gång du ansöker om studiemedel, kommer CSN titta på dina tidigare studieresultat (under den tiden som du studerade med studiemedel). Om CSN bedömer att du fick icke-tillräckliga studieresultat, kommer du få avslag på din nästa ansökan om studiemedel. Du kan också läse på CSN´s hemsida eller vända dig till CSN genom att ringa eller maila till dem. Frågor om studiemedel besvaras bäst av de som jobbar på CSN, för att det är där beslut fattas.

  Du frågar om du "måste" skriva en omtenta. Jag vet inte om din fråga gäller studier på ett program eller om du läser en enskild kurs och om tenta omfattade hela kursen eller endast en delkurs. Du får bäst svar på den frågan av studievägledare på den institutionen där du bedriver dina studier. 
  Inom ett program är vissa kurser grundkurser på vilka fortsättningskurserna baseras, och i så fall blir man avrådd från utbildningen på programmet i fall man ej klarar få godkända betyg i sådana grundkurser. Några kurser inom ett program kan vara "icke-grund"-kurser t.ex valbara kurser, och i så fall kan man få ut examen med godkända betyg i Andra kurser i stället. 
  ***
  Läser du en enskild kurs och inte klarar sluttenta, då blir du inte godkänd på kursen. Du "förlorar" i så fall alla de poängen som kursen skulle ge. Om du däremot "kuggar" på en tenta som omfattar endast en del av kursen, så kan det hända att du kan bli godkänd på hela kursen i alla fall... men bäst får du svar om betygssättande högskolelärare. 
  Att göra/skriva en omtenta är en möjlighet, en ny chans. Jag personligen skulle råda ta den chansen, förbereda sig väl och försöka klara omtentan! Det är fördelaktigt för dig av flera olika anledningar: både vad gäller studiemedel ("problem" med CSN) och för övrigt också - att ha fler godkända högskolepoäng är bättre än att ha färre! :)

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga