1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  om du i ditt examensbevis från gymnasiet inte har matte 3 och 4, då kommer inte betygen i matte 3 och 4 räknas in (om du skaffar de på det sättet som du beskriver i din fråga); det är matematik 4 som krävs som särskild behörighet till läkarprogrammet och matte 3 räknas därför inte in (betyget i den kursen), eftersom den kursen ej ingår i ditt examensbevis och inte heller krävs för behörighet (det är ju matte 4 som krävs); sedan blir det så här med matte 4: betygen du får på universitetet eller på en folkhögskola kan inte räknas ihop med gymnasiala kurser; omdöme från folkhögskola och universitetsbetygen påverkar inte ditt meritvärde som du har på ditt examensbevis från gymnasiet.

  Studie- och yrkesvägledare
  • mojje989898 : Okej ! Men om jag då inte skulle få godkänt på fysik 1 men godkänt på fysik 2, kan jag då "plocka" med den kursen då jag ju blir behörig? Så det ej spelar någon roll om jag blir godkänd i dem kurser "innan" fysik 2, kemi 2 etc. Kan man göra så på basår och gäller det för alla städer? pluggar i mittuniversitetet i Sundsvall
  • Milla : Om en högre kurs bygger på en lägre kurs, då är huvudregeln att högre kurs "ersätter" på så sätt att den ger behörighet... men jag förstår inte riktigt vad du menar när du skriver "Kan man göra så på basår och gäller det för alla städer?" --- allmänt, så har man små chanser att få godkänt betyg i en högre kurs om man inte har tillräckliga förkunskaper (det är ju därför man får icke-godkänt betyg, för att man ej kunde uppvisa tillräcklig kunskap och vad ska man i så fall bygga på?
  • mojje989898 : Okej ! Menar som allmänt för basår att man kan få en behörighet för Fysik 2 om man klarat den och inte klarat fysik 1. I information om kurserna står det att man behöver behörighet från fysik 1 för att läsa fysik 2. Men trots att jag ej har denna "behörigheten" så har jag kunnat registrera mig på kursen och tekniskt sett studerar nu fysik 2. Om jag skulle klara den kursen trots att jag saknar "behörighet" som är fysik 1. Vad kommer då hända ? Kommer jag ej få godkänt i Fysik 2 enbart för att jag ej har behörighet TROTS att jag kan registrera mig, få godkänt på tenta osv..
  • Milla :

   Universitetsbasåren är mycket "speciella utbildningar"; de kallas för "FÖR-utbildningar". Varje lärosäte kan i mångt och mycket bestämma över en sådan utbildning (för-utbildning) och lokala regler på olika universitet kan skilja sig åt ganska mycket. Om det var ett tekniskt fel att du kunde registrera dig på fysik2 eller om de utbildningsansvariga tänker att du kanske lär dig mer inom fysik och kan på sikt även bli "retroaktivt" godkänd i fysik1a, vet jag inte; du får fråga de utbildningsansvariga för basåret just där du läser, på just den institutionen. På vissa lärosäten läser man inom basåret så att kurserna inte specifikt "uppdelas" utan "flyter in i varandra" och man vet inte ens när fysik1a slutar och fysik2 börjar... utan man läser FYSIK under ett läsår och även olika ämnen som fysik och matematik kan också "flyta in i" varandra samt kemi och biologi kan "överlappa" och "flyta in i varandra". Inför basåret kan lärosätet kräva att sökande har godkänt i matematik 2 eller i matematik 3 (olika på olika lärosäten). Det är kanske så att på ditt lärosäte blir man godkänd på hela basåret eller underkänd på hela basåret... det får du läsa om på ditt lärosätets webbsida eller fråga studievägledare på din institution eller fråga programrektor. På basåren (på universiteten) läser man kurser som "liknar gymnasiala kurser" men som inte behöver vara identiska med gymnasiala kurser, utan kan skilja sig åt -- tanken med basåret är att förbereda inför vissa studier på samma lärosäte där man läser basåret (i alla fall i första hand). ... Det där att ha icke-godkänt i en lägre kurs men sedan godkänt i en högre kurs är ett undantag (händer sällan) men jag kan förklara mer om du är intresserad: På gymnasiet har elever rätt att "fullfölja påbörjad utbildning" och därför har eleven rätt att läsa vidare trots F-betygen, och därför kan det finnas ett mindre antal elever som t.ex fick F i kursen fysik1a men sedan E i kursen fysik2, eller F i matte 3c men sedan fick E i kurser matte 4 (händer inte ofta, eftersom man ska ju de facto ha tillräckliga förkunskaper). Varför kan det hända? Jo, t.ex att eleven skolkade så mycket att läraren ej kunde få underlag för godkänt betyg då blev det F men sedan tog sig eleven "i kragen" och började närvara på lektionerna ... eller att det har skett lärarbyte och den tidigare lärare kunde inte nå fram till just den eleven och förklara på det sättet som eleven kunde (riktigt) förstå... det händer inte speciellt ofta men finns exempel på. Det som däremot händer ofta är att eleven på gymnasiet fick godkänt betyg i matematik 3b men den utbildning hen vill komma in på kräver matematik 3c. Komvux vägrar anta (komvux tycker att matte 3b och 3c är samma kurs...) Eleven är obehörig då hen saknar matte 3c / 3b accepteras inte av antagningen. I så fall läser eleven matematik 4 och genom godkänt betyg i matematik4 blir även godkänd till de utbildningar som kräver matematik 3c (alltså godkänt betyg i en högre kurs "påvisar behörighet" vad gäller lägre kurser i samma ämne). ... Jag kan alltså inte svara om utbildningsansvariga upptäcker att du lyckades påbörja fysik2 trots underkänt i fysik1a och spärrar dig från att fortsätta, eller om du kan läsa vidare och kanske t o m kan bli godkänt i fysik2... På ren svenska kan man säga så här: universitetsbasåren är mycket "konstiga" utbildningar (man läser ju gymnasiekurserna på universitetet!!! - vilket är rätt konstigt, om man tänker efter... ). Frågar man UHR, universitets- och högskolerådet, säger de att vad gäller "för-utbildningar" så har varje lärosäte rätt att bestämma väldigt mycket lokalt, på sitt eget lärosäte; det är också frivilligt för lärosätena att erbjuda för-utbildningar; det finns exempel på att lärosätet slutade erbjuda för-utbildningar.
   "Summan av kardemumman"
   Jag kan inte svara på din fråga (för att jag jobbar inte på den institutionen där du läser och känner inte till de lokala reglerna på just din institution) ... Du kan antingen fråga dina utbildningsansvariga eller chansa och läsa vidare och göra ditt bästa. Hör gärna av dig och berätta vad som händer... Vi håller tummarna!

  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga