Sara

  Hej! Mitt namn är Sara Atle och jag går just nu tredje året på samhällsprogrammet inriktning samhällsvetenskap. Jag planerar att söka plats på universitetet HT/21, men är kluven i mitt val. Mitt drömyrke har under alla år varit att utbilda mig till arkeolog alternativt lärare. Min fråga gäller om det är möjligt att plugga till en lärarlegitimation med behörighet till gymnasieskolan efter att jag fullgjort min arkeologexamen (kandidatprogram 3 år + master 2 år) utan att behöva läsa 5 år på ämneslärarprogrammet? Jag planerar i detta fall att bli lärare i historia, religion, samhällskunskap.

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Sara,
  när det är lärarbrist kan man få jobb som lärare även utan lärarexamen, men får att bli "behörig lärare" behöver man få ut lärarlegitimation och för det ha i grunden Lärarexamen. Gymnasielärare är i Sverige behöriga (oftast) i 2 ämnen och för att uppnå den behörigheten läser minst 5 år på lärarhögskolan, kan krävas 5.5 års studier och om man vill bli lärare i 3 ämnen på gymnasiet, så är det nog minst  6 år som man får läsa på heltid.
  Det finns dock andra vägar till lärarbehörighet: via KPU, kompletterande pedagogisk utbildning som är ett program på 90 hp = 3 terminer på heltid eller 6 terminer på halvtid, men för behörighet till KPU måste man ha tillräckligt antal poäng, på högskolenivå, i de rätta ämnena.
  Eftersom "arkeologi" /alltså ren arkeologi/ läses ej på gymnasiet, så kommer du behöva komplettera med högskolepoängen först innan du kan söka till KPU. Exakt hur behörighet till KPU kommer se ut om 5-6 år är det idag ingen som vet. Som det är idag, behöver man inför KPU för gymnasielärare ha 120 hp inom sitt första undervisningsämne och 90 hp i sitt andra ämne. Du kommer behöva ha 120 hp i samhällskunskap och 90 hp i religionskunskap om du vill ha de 2 ämnena som dina undervisningsämnen i din lärarlegitimation. Hur mycket från dina arkeologi-studier som kan tillgodoräknas, kan inte vi här på FRåGA SYV svara på utan du måste vända dig till antagningsgruppen på det lärosäte dit du kommer söka till KPU alt.till studievägledare på lärarhögskolan.

  Jag tänker på vissa "hinder" som t.ex studiemedel: max 6 år kan man få studiemedel när man läser på eftergymnasial nivå. Om du tar ut 5 år för kandidat + master, har du då max 1 år kvar, och det räcker inte ens för KPU-studierna... ska du dessutom behöva komplettera, så är frågan hur du ska klara av din ekonomi under studietiden?

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga