2 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Emma,

  det finns Naturbruksgymnasier som erbjuder kunna läsa många utökade kurser (utökat program) - så att man kan läsa de kurser som krävs för särskild behörighet till veterinärprogrammet. Det är följande kurser: fysik2, kemi2, biologi2 och matematik4. Alltså kräver veterinärprogrammet samma behörighet som läkar- och tandläkarprogrammet.
  I praktiken kunde vi dock inte hitta någon elev som efter NB-programmet, även med alla de utökningar, kunnat komma in på veterinärprogrammet. Alltså, den möjlighet är mer teoretisk. Detta för att veterinärprogrammet är så pass populärt att endast alla A-betyg i alla gymnasiala kurser räcker inte. Man får då jämförelsetal på endast 20.0 och antagningsgränsen brukar ligga högre; alltså behöver man även läsa kurser för meritpoäng (t.ex engelska 7, moderna språk 3, 4 och högre mattekurser, alltså matte 5 och/eller matte specialisering - och för det finns det definitivt inte ngt utrymme inom NB-programmet).
  Alltså, behöver man komplettera - inför veterinärprogrammet - efter NB. Vilka kurser man behöver komplettera med beror (lite grand på)... t.ex om man på NB-programmet läste matte 2 och kanske t o m 3 (som är valbara kurser), då återstår det endast matte 4. Men om eleven endast läste den obligatoriska kursen matte 1a, då måste hen läsa matte 2,3 och sedan 4.
  Elever på alla yrkesprogram har rätt att läsa svenska 2,3 och engelska 6 - det är kurser som krävs för grundläggande behörighet. Läser man de då "sparar" man 15 veckors studier på heltid efter gymnasiet;
  läser man matte 2 på gymnasiet, "sparar" man fem veckors studier på heltid efter gymnasiet.

  Exempel 1:
  eleven läser inte några valbara kurser inom svenska, eng, matte och inga naturvet.ämnen på NB och vill komplettera med alla de efter gymnasiet. I så fall behöver hen komplettera med:
  Svenska 2
  Svenska 3
  Engelska 6
  Matematik 2
  Matematik 3
  Matematik 4
  Fysik 1a
  Fysik 2
  Kemi 1
  Kemi 2
  Biologi1
  Biologi2 - och det är kurser á 1250 gymnasiala poäng = lite mer än 3-terminers studier på heltid.
  ***********
  Exempel 2: eleven läser svenska 2,3 och eng 6 samt matte 2. Läsa svenska 2,3 och eng 6 är elevens rättighet men hen måste säga till om det på skolan. Läsa matte 2a brukar eleverna få (trots att det är en valbar kurs). Har man tur kan man även läsa matte 3b (eller 3c). Gör eleven det, sparar hen en hel termins komplettering på eftergymnasial nivå.
  *******
  Vidare gäller: "bara för att" eleven blir behörig, betyder det inte att hen kommer in på veterinärprogrammet. Med endast alla A-betyg i alla gymnasiala kurser uppnår man jämförelsetal på 20.0. För att ha en rimlig chans att komma in på veterinärprogrammet, behöver eleven även Merit(extra)poängen. På så sätt kommer eleven behöva komplettera i cirka 2 år, 4 terminer, om hen ska även läsa kurser för meritpoängen. OBS! eleven har inte "råd" att ha fler än några få B-betyg. Helst ska eleven ha alla A-betygen, och även A i de kurser som ger meritpoäng.
  Ett annat alternativ är att uppnå mycket högt resultat på högskoleprovet, för konkurrens. Behörig måste man, i vilket fall, bli. Högskoleprovet befriar inte från kravet på behörighet.

  Sammanfattning
  Om eleven på NB läser endast de obligatoriska för det programmet kurser, kommer hen komplettera i cirka 2 år, för att ha en rimlig chans att komma in på veterinärprogrammet.

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej! jag instämmer med det svaret som Julia SYV redan har skrivit.
  Att bli BEHÖRIG till veterinärprogrammet är nödvändigt, men det behöver inte betyda att det kommer att räcka för att komma in på programmet. Konkurrensen är tuff.

  Antagningsstatistik för Veterinärprogrammet på SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) säger följande:

  alltså, både i BI, direktgruppen (utan kompletteringar) och i BII, kompletteringsgruppen - ligger meritvärde på över 20.00 vilket betyder att man måste ha meritpoäng/extrapoäng från "onödiga" kurser... "Onödiga" i den bemärkelsen att de ej krävs för varken sig grundläggande eller särskild behörighet, och som ger just Extrapoängen. Att rymma in naturvet.ämnen och även meritpoängskurser inom ett yrkesprogram är, enligt min åsikt, inte möjligt.
  Och komplettering med meritpoängsgivande kurser kommer ta extratid. T.ex engelska 7 eller matematik 5 läser man på heltid på fem veckor. Detta om man läser på heltid. Läser man båda de kurserna, tar det 10 veckor (en halvtermin).
   

  Som Behörig men med lägre meritvärde än det som ger plats på programmet, kan man komma in i HP-urvalet.

  Men det gäller då att få högt resultat på Högskoleprovet. Till veterinärprogrammet visar antagningsstatistik följande siffror:

  vilket betyder att minst en person med det resultatet (vid den senaste antagningsomgången: 1.55) kom in. Och att alla med högre än 1.55 kom in. Någon eller några med 1.55 kanske inte kom in om de konkurrerade om sista platsen i urvalsgruppen (då tittar man på meritvärde, och även utlottning kan äga rum).

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga