Agneta

  Hej! Var hittar jag info om elev vill byta från ett yrkesprogram i Danmark till ett liknande yrkesprogram i Sverige? Eleven har påbörjat studier och går i åk 2 och önskar slutföra åk 3 i Sverige?

  • Anna :

   Vilket yrkesprogram gäller det? Gissar på att det är på gymnasiet, stämmer det? och vad heter programmet i Sverige som hen vill hoppa in i?

  • Agneta : Tack för snabbt svar! Det gäller bygg och anläggning på gymnasienivå.
  • Agneta : Jag har varit i kontakt med UHR men deras handläggning för bedömning av betyg är mellan 3-6 månader och eleven vill ju börja i augusti?
  • Anna : Du får gärna höra av dig sen med svaren från UHR och från Skolverket. Se också om det går att få svar från Hallå Norden, sidan om nordiskt samarbete. Jag har nu gett ett "svar" där jag undrar om elevens ålder och om ni på skolan kan genomföra prövningar... läs gärna mitt svar. En svår fråga, annars. :(
  Läs alla kommentarer

  2 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Agneta,
  jag vill råda dig att ställa frågan till Skolverket.
  Jag tror inte det finns ngn tydlig regel om hur de utländska betygen från icke-avslutade gymnasiala utbildningar ska bedömas inför ev "inhopp" på en gymnasieskola, men kanske kan skolverket ändå ge ngn sort vägledning. 

  Jag undrar om elevens ålder. alltså att hen inte är för gammal för att kunna antas till svensk gymnasieutbildning. Under vilket kalenderår fyller hen 2o år?

  Att ta in en elev i år3 som inte har betygen från samma utbildning (i Sverige) från åren 1 och 2, tror jag inte går, i alla fall inte så att hen kan uppfylla kraven för examensbevis
  Det är i så fall mer realistiskt att anta eleven i år 2 till hösten, för att då kan rektor på gymnasieskolan fatta beslut om individuellt anpassat gymnasieprogram

  Ännu en lösning är kanske att anta eleven in i år 3 men så att eleven vet att hen ej kommer få möjlighet att få ut examensbevis, utan hen läser i så fall bäst hen kan och så har hen sedan betygen från Danmark + betygen i enskilda kurser från Sverige - så får hen göra sen vad hen vill med de betygen. Att uppfylla kraven för exam.bevis från ett svenskt gymnasieprogram (under de förutsättningar som anges i frågan) om eleven ska läsa endast ett år (år nr.3) på en svensk gymnasieskola - tror jag tyvärr inte blir möjligt (men ni på skolan kan kanske ge eleven möjlighet att göra prövningar i alla de kurser som ingår i år1 och 2 och sätta betygen på prövningar och sedan ta in prövningsbetygen in i examensbeviset)? 

  ang. kraven för examensbevis
  svenska 1 med godkänt betyg måste finnas med i exam.beviset från ett yrkesprogram. Läste eleven svenska på sin skola i Danmark? Om inte - hur får hen det betyget? Det är i så fall genom en prövning som ni på skolan får anordna (om hen har Kunskaper som krävs), men om hen inte ha de kunskaper? då måste hen läsa den kursen också - ska hen kunna läsa svenska 1 samtidigt om hen läser år3 på byggprogrammet (bl.a schemamässigt)? 

  • Agneta : Jag har varit i kontakt med skolverket men de hänvisade mig till UHR eftersom de inte kunde svara på frågan. Jag har även sökt info på Nordiska ministerrådets hemsida ang avtalet att elever inom Norden har rätt att slutföra påbörjad gymnasieutbildning inom Norden men har inte blivit klokare. Det blir nog så att eleven skrivs in i åk ett eller 2 istället för att göra prövningar som sagt, hen är 18 år. Jag har även fått infon från UHR om
  • Anna :

   Jag tycker det blir bättre för alla om eleven börjar år 1 på gymnasiet. Hen får då i lugn och ro läsa alla de kurser som krävs och få ännu bättre kunskaper och även högre betyg (vilket kan spela roll om hen sen t.ex vill komma in på högskoleutbildning). Om eleven börjar i år1 till hösten och visar sig vara jätteduktig och kan jättemycket i de pågående bygg-kurserna, så kanske ni på skolan kan ordna så att hen ska kunna uppnå kraven för examensbevis på 2 år och ta examen till sommaren 2022? ang. "komplettera på komvux" - då måste hen bli folkbokförd i den kommunen där hen vill komplettera. Alla komvux har inte byggkurserna. Och även om man lyckas komma in på några byggkurser på komvux, så är det betydligt färre "förmåner" studerande på komvux har (vilket ungdomar inte tänker på - gymnasieelever har rätt till gratis böcker, lunch och åkkort - men på komvux finns inte det... och inte heller rätt att läsa på heltid finns på komvux).

  • Agneta : Tack Anna för all hjälp, det var verkligen uttömmande svar! Ha en fin em:)
  • Anna : Vi på Fråga SYV är glada om våra svar blir till hjälp! Du får gärna gilla oss på vår FB sida - https://www.facebook.com/fragasyv.se/
  Läs alla kommentarer
  Agneta SYV på Lars Kaggskolan

  möjligheten att komplettera på Komvux. Och precis som du skriver måste ju Sv1 med i beräkningen, elevenm har inte läst det tidigare,

  • Anna : För att komvux ska kunna ta in är det fler villkor; bl.a att ni på skolan har gett eleven Studiebevis (och inte endast utdrag från betygskatalogen) och jag tror inte ni kan ge det om inte hen har läst 3 år på ett nationellt program och i annat fall är det tidigast från 1 juli det kalenderår som hen fyller 20 år som komvux kan anta. Sedan finns det ju inte byggkurserna på alla komvux och det är också stor konkurrens för att komma på yrkesutbildningar på komvux.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga