ME

  Hej! Jag har gått naturprogrammet och skulle vilja öka mitt meritvärde. Kan jag läsa exempelvis naturkunskap och psykologi? Visst är det så att man får söka med 2700 poäng?

  • Milla : Har du examensbevis eller studiebevis?
  • ME : Examensbevis.
  • Milla : Kort svar - nya kurser påverkar ditt meritvärde bara om kursen krävs för behörighet eller om den ger meritpoäng. Ska skriva ett längre svar nu.

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  du har i din kommentar svarat att du har Examensbevis från gymnasiet. Och i så fall räknas ditt meritvärde så här: man bortser först från U-kurser (om du läst utökat program och har i ditt examensbevis kurser markerade med "U" och räknar in alla betygen, förutom gymnasiearbete,  in i "snitt" (snittet kallas Jämförelsetal). Sedan tittar man på U-kurserna om det finns några och på de nya kurser som inte ingår i examensbevis --- och de betygen bedöms på det sättet: endast kurser som krävs för behörighet och de som ger meritpoäng räknas in i snittet (jämförelsetal). När man fick fram jämförelsetal plussar man på meritpoängen (om man har några). Att ha meritpoängen är inte obligatoriskt men de höjer ditt meritvärde. Om vilka kurser som för dig med examensbevis ger meritpoäng - vänligen läs på gymnasieguiden.se/
  Du frågar om kurser i ämnet psykologi och naturkunskap kan öka ditt meritvärde. Svar: om kurserna i psykologi ej ingår i ditt examensbevis - svar nej. Vad gäller ämnet naturkunskap så finns det några utbildningar på svenska universitet, t.ex om man vill bli en Dietist, Optiker, Sjuksköterska eller Djursjukskötare så kvävs det naturkunskap 2 (för särskild behörighet); har sökande godkända betyg i fysik1a, kemi1 och biologi1 behöver inte de läsa nk2-kursen, men om en sådan sökande (alltså till en utbildning där just naturkunskap 2 krävs även har betyget i naturkunskap 2 och det betyget är högre än snittet på de övriga betygen, då är min uppfattning att Antagning.se kommer räkna in även nk2-betyget som höjer snittet lite-lite grand. Komvux kommer dock inte ge plats på kurserna i ämnet naturkunskap om man redan har godkända betyg i gymnasiala kurser i fysik, kemi och biologi. Men man kan göra prövning i nk2. Men till utbildningar där nk2 ej krävs för särskild behörighet kommer det betyget definitivt inte räknas in. Detta för att kursen ej uppfyller någon av kriterier: krävs för behörighet eller ger meritpoäng.
  Hur många poäng kan räknas in i den sökandes meritvärde? Svar: jättemånga... finns ingen siffra exakt. Men reglerna gäller och vi kan ta ett exempel: en elev har examensbevis från ett yrkesprogram och hen ej läst svenska 2,3 eller eng 6 på gymnasiet. Hen vill söka till läkarprogrammet och behöver därför fysik2, kemi2, biologi2 och matte 4. I sitt examensbevis har eleven 2500poäng (av dem 100p. gymnasiearbete). GA, gymn.arbete räknas inte in. 2400p från examensbeviset räknas in + betygen i svenska 2,3; engelska 6, fysik2, kemi2, biologi2 och matte 4. Det är ännu 700 poäng utöver 2400p.från examensbeviset. Men sedan läser eleven även kurser som ger meritpoäng exempelvis moderna språk 3 och 4 och engelska 7, det är ännu 300poäng och de betygen kommer också, tillsammans med de övriga kurserna också räknas in (kurserna ger ju meritpoäng och därför räknas betygen in i elevens snitt). Det är ännu 300poäng till. Nu är vi uppge i 3400poäng som räknas in i snittet/jämförelsetal. Och det är inte alls ovanligt att det blir så... Och ännu "värre" kan det bli! Vi säger att samma elev läser även matematik 5 och tre kurser matte specialisering (matte spec. kan läsas flera ggr med olika innehåll) och de kurserna ger, i princip, meritpoäng. "Vår elev" har redan max meritpoäng från mod.språk & engelska men... om hen får högre betyg i de kurser som i princip ger meritpoäng, alltså betygen i de kurserna är högre än elevens tidigare snitt då kommer antagning.se räkna in även de betygen (för att det blir en liten höjning av snittet på grund av de nya kurser med högre betyg - höjningen blir väldigt liten, men ändå en höjning) och då räknas även de 400 mattepoäng in också. Nu är vi uppge i 3800 gymnasiepoäng som räknas (i vårt exempel) in i elevens jämförelsetal.  
  Hoppas mitt svar blir till hjälp!

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga