Ann

  Anta att en person bor i Umeå och går ut nian 9 juni, men ngn gång därefter flyttar till Stockholm för att gå på ett gymnasium. När behöver man vara skriven i Stockholm för att det ska främja chansen att bli antagen i gymnasiet i Stockholm? Vad är mest optimalt? Är det nödvändigt att skriva in ungdomen i Stockholm redan 1 maj för att främja chanserna? Barnets ena förälder kräver det medan information inte finns om på vilket sätt det skulle gynna. Föräldrar är frånskilda utan kommunikation med varandra.

  2 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Ann,
  fristående gymnaseiskolor tar in alla på samma villkor: alla som söker konkurrerar med sina betyg, oavsett vilken kommun man är skriven i.
  Kommunala gymnasieskolor tar in "egna" elever (alltså de som är folkbokförda inom antagningsområde - t.ex Storstockholm är ett sådant område) - så om man inte vet när eleven ska vara "skriven" i Stockholm, är det kanske bäst att söka till en fristående gymnsieskola.
  Ansökan till gymnasiet gör eleverna inom Valperioden och/eller inom Omvalsperioden. De perioderna ligger lite olika i tiden i olika delar av Sverige; tidigast "ut" brukar vara Västra Götaland som öppnar för gymnasieansökan redan i mitten av december... och omval i Värsta Götaland brukar löpa till slutet av maj men endast SYV-ar kan ändra under omvalet, ej eleverna själva.. . så , det är rätt så Olika i olika delar av Sverige.
  Om eleven inte är säker på när hem ska bli "skriven" i en ny stad, kan det vara fördelaktigt att söka till en friskola /fristående gymnasieskola/ för att i så fall spelar det ingen roll i vilken kommun eleven är folkbokförd i. Till grund för antagning ligger det de betygen som eleven kommer ha i sitt Slutbetyg från Grundskolan.
  Om eleven vill söka till en kommunal gymansieskola, är det fördelaktigt att hen är inskriven/folkbokförd i den "rätta kommunen" i "rätt tid" - kontakta det aktuella gymnasieantag.kansliet för med info.
  Mvh
  ANNA

  • : Staden man ska flytta till är Karlskrona. Har du kontaktuppgifter dit? Vet du när på tiden bör man vara skriven där?
  • : Vad händer om man skriver in sig i en stad innan man flyttar av strategiska skäl Blir det problem med att slutföra nian i gamla hemkommunen, Sthlm i detta fall.
  • Mikael :

   Kontaktuppgifter till gymnasieantagningskansliet i Karlskrona finns bl.a på Antagningskanslier.skr.se/kansli/antagningskansliet-i-karlskrona .... Sista dag i Omvalsperioden blir i Karlskrona 15 maj 2020. 
   ang. datum för folkbokföringen i en ny kommun: fråga gärna personal på antagningskanslierna (både i Sthlm och i Karlskrona); frågan blir kanske också hur snabbt kommer folkbokföringen hantera "inskrivningen" ... . 

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Anna,
  fristående gymnaseiskolor tar in alla på samma villkor: alla som söker konkurrerar med sina betyg, oavsett vilken kommun man är skriven i.
  Kommunala gymnasieskolor tar in "egna" elever (alltså de som är folkbokförda inom antagningsområde - t.ex Storstockholm är ett sådant område) - så om man inte vet när eleven ska vara "skriven" i Stockholm, är det kanske bäst att söka till en fristående gymnsieskola.
  Ansökan till gymnasiet gör eleverna inom Valperioden och/eller inom Omvalsperioden. De perioderna ligger lite olika i tiden i olika delar av Sverige; tidigast "ut" brukar vara Västra Götaland som öppnar för gymnasieansökan redan i mitten av december... och omval i Värsta Götaland brukar löpa till slutet av maj men endast SYV-ar kan ändra under omvalet, ej eleverna själva.. . så , det är rätt så Olika i olika delar av Sverige.
  Om eleven inte är säker på när hem ska bli "skriven" i en ny stad, kan det vara fördelaktigt att söka till en friskola /fristående gymnasieskola/ för att i så fall spelar det ingen roll i vilken kommun eleven är folkbokförd i. Till grund för antagning ligger det de betygen som eleven kommer ha i sitt Slutbetyg från Grundskolan.
   

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga