Alice

  Jag går sista året på gymnasiet och tänker söka vidare till hösten. Har länge varit inställd på att bli polis eller söka till kriminologiprogrammet, av den anledning att jag kan tänka mig att bli civil utredare. Allra helst vill jag jobba som civil utredare på en avdelning för våld i nära relationer. Men dilemmat just nu är att jag även är lite inne på socionomprogrammet, alternativt psykologprogrammet (chansen att jag kommer in där är inte jättestor). Blir jag polis så blir jag ju bara polis, men kan senare säkert söka en tjänst som utredare. Men blir jag socionom har jag en bredare arbetsmarknad, samtidigt som jag kan bli civil utredare (har läst på framtid.se). Som socionom kan jag även bli psykoterapeut, vilket också är ett lockande yrke om jag ej skulle komma in på psykolog. Vilken utbildning skulle du rekommendera av de ovannämnda när du ser till möjligheterna att bli civil utredare helst på en avdelning för våld i nära relationer? Vad arbetar de flesta som gått kriminologiprogrammet med? Vilka arbetsplatser utöver polisen kan en socionom arbeta på för att ex. utreda våld i nära relationer alt. våld i hemmet? Skulle det vara meriterande för ett jobb som utredare för våld i nära relationer att söka en kurs ex. mäns våld mot kvinnor?

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Alice!
  Det finns (i alla fall ännu) inte någon specifik utbildning till Civilutredare hos polisen, och man kan få jobbet med "vilken som helst" 3-årig högskoleutbildning men vissa utbildningar, t.ex om man är utbildad jurist (t.ex har examen från juristprogrammet) kan ge företräde vid konkurrens om anställningen.
  Socionomprogrammet ger en bred utbildning och det finns ett antal de så  kallade "socionomyrken" (mer eller mindre typiska yrken som man brukar jobba inom med socionomexamen "i bagaget").

  Du kan t.ex lägga in ansökan så här:
  1. i första hand psykologprogrammet
  2 i andra hand socionomprogrammet och/eller kriminologiprogrammet.
  Och du kan samtidigt också fundera på om du vill söka till polishögskolan.

  Du frågar bl.a: "Vad arbetar de flesta som gått kriminologiprogrammet med?
  Vilka arbetsplatser utöver polisen kan en socionom arbeta på för att ex. utreda våld i nära relationer alt. våld i hemmet?" och den första frågan har vi på FRåGA SYV svårt att svara på då vi inte har tillgång till aktuella och pålitliga uppgifter (fråga studievägledare på kriminologiprogrammen om det är mitt råd); andra frågan om vilka arbetsplatser, utöver polisen, som socionomer kan arbeta på för att utreda våld i nära relationer alt våld i hemmet, så är det enligt vad jag vet, Socialtjänsten där man bl.a inom "ungdomsgruppen" utreder familjesituationer där ungdomar/tonåringar eller barn är inblandade på något sätt (antingen utreder man i fall barnen utsätts för våld eller om barnen eller ungdomar är våldsamma mot andra familjemedlemmar t.ex mot sina föräldrar, vilket ibland tyvärr också kan vara fallet).

  Hänvisningar/lästips:
  framtid.se/yrke/socionomyrken
  Framtid.se/yrke/civil-utredare
  polisen.se/utsatt-for-brott/olika-typer-av-brott/brott-i-nara-relation

  • : Tack! Du nämner att jurist oftast har företräde till civil utredare. Har det att göra med att det är en längre utbildning? Samt vilket av polisutbildning och socionom tror du går ” före” till tjänsten civil utredare?
  • Julia : Juristprogrammet är en längre utbildning (på 4,5 år) men huvudorsaken är att jurister läser mycket om Lagar. ... Vill man jobba hos polisen så skulle jag säga att polisutbildningen är den utbildning som man i första hand bör satsa på.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga