Joakim 49 år

  Hej, Min dotter fick helt OK betyg och meritpoäng när hon slutade 9:an för ett år sedan men fick F i Geografi. På grund av detta kunde hon inte söka till samhällslinjen i Jönköpings kommun där vi bor trots att hennes merit räckte gott och väl. Hon fick då plats på en privat skola (Jensen), har gått ut första året på samhällslinjen där med godkända betyg. Hon vill nu av flera anledningar byta till en kommunal skola men är fortfarande inte behörig på grund av F:et i geografi från 9:an. Som jag förstår det så har hon gått vad som kallas introduktionsprogram. Ingen skillnad jämfört med de andra eleverna på skola, bara att hon har läst lite geografi på sidan om. Vad jag har läst mig till så kan hon göra en prövning för att få ett godkännt grundskolebetyg vilket skulle göra henne behörig att söka till en annan skola. Min fråga är, var kan hon göra en prövning? Allt jag hittar handlar om prövning för de som är 20 och äldre. Hon är 17. Kan detta endast göras på nuvarande skola? Om de inte kan tillhandahålla det i närtid finns det i så fall andra möjligheter?

  • Anna I slutet av mitt svar (nedan) skriver jag om att eleven kan få samma behörighet till eftergymnasiala utbildningar på ES/media som på SA-programmet. Om din dotter kan tänka sig läsa ES/media, behöver hon inte få godkänt betyg i geografi från grundskolan. Om ngn av de två gymnasieskolorna som i Jönköping erbjuder ES/media har ledig plats till hösten vet vi inte här på FRåGA SYV. Det kan tyvärr vara så att de ej har ledig plats. Din dotter borde ha gjort ansökan senast 10 maj 2022 som var sista dagen i "justeringsperioden" för elever som söker gymnasieplats i Jönköping. Läs gärna hela mitt långa svar, nedan. Hoppas det blir till hjälp! Vi håller tummarna!

  1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Joakim, det är en lite ovanlig situation du beskriver.
  Varför kunde inte din dotter få godkänt betyg i geografi i slutet "av en läst kurs"/ämne? Om hon läste grundskole-geografi på gymnasiet i år och har tillräckliga kunskaper, då bör hon ju få ut ett godkänt betyg i geografi "från vårterminen i åk9", tänker jag. Men om hon inte har tillräckliga kunskaper, då kommer hon inte få godkänt betyg på en prövning. Det är tufft att göra prövningar: först gör eleven en skriftlig del med många frågor som omfattar hela kursen; sedan skriver läraren och medbedömaren ihop muntliga frågor utifrån elevens svar på de skriftliga frågorna och den muntliga delen genomförs cirka 2 veckor efter den skriftliga delen. Frågorna inför den muntliga delen kan inte eleven få på förhand utan måste svara direkt när frågan ställs. På så sätt testas det hela kursens innehåll och läraren och medbedömaren samråder och tillsammans sätter betyget. Det är nästan alltid lättare att få högre betyg i slutet av en läst kurs, jämfört med prövningen. Det är också så att ni kan behöva betala prövningsavgift på 500kr och man får ej pengarna tillbaka om man får F på prövningen.
  Som regel har gymnasieelever rätt att göra prövningar endast på sin gymnasieskola. Alla andra ställen där prövningar brukar erbjudas kan neka eleven att anmäla sig till prövningen. Under sommaren brukar det vara jättesvårt att hitta var prövningar erbjuds - för att skolorna håller stängt och lärarna har semester.
  Förslag på lösningar: prata med rektorn på den nuvarande skola om varför din dotter inte fick godkänt betyg "i slutet av en läst kurs". Om du/ni får svar att lärarens bedömning är att eleven inte har tillräckliga kunskaper, då kanske det är så att din dotter skulle (med stor sannolikhet) få F på prövningen. Fråga också om prövning kan erbjudas, om rektor kan ordna det (även om läraren gjorde bedömning att eleven inte har tillräckliga kunskaper). Kanske kan din dotter studera på egen hand och försöka få godkänt betyg på prövningen i början av läsåret (kanske några dagar innan läsåret börjar.. men det kan bli svårt med tider där för att det tar ju hur som helst 2-3 veckor (prövningsprocessen) ... . Vi säger att din dotter skulle, t.ex redan imorgon, få godkänt betyg i geografi från åk9, vad händer då? Om din dotter inte gjorde ansökan till någon gymnasieskola via gymnasieantagningen senast sista dagen i omvalsperioden då kan hon nu ställas i RESERV-kön (sist i den kön, även om hon har högt meritvärde från grundskolan). Eleven måste ha sökt via gymnasieantagningen senast sista dag i omvalsperioden för att konkurrera om plats på samma villkor mot andra sökande. Omvalsperiod (som gymnasieantagningen i Jönköping kallar för Justeringsperiod tog slut 10 maj 2022). De som gör "sent val" ställs sist i kön, även om de har högsta meritvärde (så brukar antagningskanslierna göra).
  En annan sak jag tänker på - om någon kommunal skola har ledig plats i år2 (till hösten) på SA, samhällsvet.programmet kan rektor på den skolan skriva in din dotter på IM:programinriktat val (jag är ganska säker på att det är just Programinriktat val som din dotter läste under det gångna läsåret). Men om det inte finns någon ledig plats på SA i årskurs 2 (från den kommande hösten) på någon skola som din dotter vill komma in på - då kan inte skolan ta in henne för det finns ju inte ngn ledig plats och då hjälper det inte att inkomma med godkänt betyg i geografi från grundskolan.
  Elevens rättigheter omfattar:
  - rätten att fortsätta läsa där man är Antagen (så länge elever inte skolkar för mycket och blir av den anledningen utskriven från gymnasiet), oavsett vilka betyg eleven får; eleven får fortsätta till år2 och 3 även om hen fick alla F i alla kurser;
  - eleven har också rätt att göra ansökan via gymnasieantagningen (under val- eller omval/"justeringsperiod") även om hen läser på gymnasiet (t o m det året hen fyller 19 år); om eleven kommer in i år1 men kan uppvisa godkända betyg i de kurser som läses i år1, brukar eleven bli uppflyttad till år2 - OBS! ansökan måste ha gjorts senast sista dag i omvalsperioden.
  ************************************
  Att komma in direkt i år2 på gymnasiet ingår inte i elevens rättigheter, inte ens om tomma/lediga platser finns på gymnasieskolorna. Men i praktiken brukar eleverna tas in om ledig plats finns och eleven har godkända betyg i de flesta kurser från år1.

  Övrigt (för kännedom):
  - För att uppfylla kraven för examensbevis behöver eleven bl.a vara inskriven på ett nationellt program. Även om din dotter får höga betyg i alla kurser i alla 3 gymnasieår men inte innan hon går ut "trean" får godkänt betyg i geografi från grundskola, kommer hon inte kunna få ut examensbevis från Samhällsvet.programmet.
  - Samhällsvet.programmet (SA) har 3 inriktningar; i inriktningen Samhällsvetenskap ingår kursen Geografi1 som obligatorisk; det går få ut examensbevis med F i den kursen, men F-betyget drar ner jämförelsetal/meritvärde ganska mycket, så jag rekommenderar satsa kanske på ett av de andra 2 inriktningar på SA.
  - Programplan för SA finns på
  gymnasieguiden.se/gymnasieprogram/SA/programplan/Programplan_SA.pdf
  Jag vill ge följande råd: ställ din fråga även till utbildningsförvaltningen i den kommunen där din dotter är folkbokförd och till gymnasieantagningskansliet. Kontaktuppgifter till Gymnasieantagning i Jönköping finner du bl.a på följande webbplats: antagningskanslier.skr.se/kansli/antagningskansliet-i-jonkoping
  Listan på gymnasieskolorna i Jönköping som erbjuder SA ser du på den här sidan: gymnasieguiden.se/gymnasium?SA-Jönköping
  Fundera också på följande "lösning": För att bli behörig till Estetiska programmet (ES) gäller det att ha godkända betyg, förutom svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik, i minst 9 andra valfria ämnen. Alltså, för behörighet till ES behöver inte din dotter ha godkänt betyg i geografi från grundskolan. Ett av inriktningar på ES liknar en av inriktningar på SA rätt så mycket: jämför ES/estetik-och-media och SA/medier-information-och-kommunikation och det är inte omöjligt att få ihop kurserna till examensbevis från ES/estetik-och-media  om man första året läste kurser från SA. Så, om det finns plats på någon skola där din dotter vill läsa på ES/estetik-och-media,  ser jag inga hinder för henne att komma in i år2, bli inskriven på ett nationellt program direkt och inte behöva få godkänt betyg i geografi från grundskolan och till sommaren 2024 få ut examensbevis. Läser man matematik 2b som en valbar kurs på ES, kan man i princip få samma behörighet till eftergymnasiala studier, som SA ger.
  Följande gymnasieskolor i Jönköping erbjuder inriktning "Estetik och media":
  LBS-kreativa-gymnasiet och Per Brahegymnasiet. Tips! fråga på de skolorna om de har ledig plats i år2 till hösten.

  Om din dotter kan byta till ES, be rektorn att fatta beslut om Individuellt anpassat gymnasieprogram (för att inte behöva gå om år1); i så fall behöver din dotter inte få betygen i alla inriktningskurserna, för att de kan bytas ut mot de kurser som hon redan har godkänt betyg i från sina studier på SA. OBS! En kurs Historia 2b-kultur är på ES obligatorisk även om beslut om individ.anpassat program finns; den kursen är inte obligatorisk på SA.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga