1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Belle,
  SYV sätter inte några betyg. Det gör lärarna. Lärarna bör sätta betygen utifrån de betygskriterier som finns för just den aktuella kursen, och utan hänsyn till vilka betyg eleven hade i andra kurser, förut - eller kommer att få i andra kurser, i framtiden.
  Det finns alltså inga regler ang. förhållandena mellan betygen i kurserna i samma ämne.
  En elev kan ha A i svenska 1, sedan F i svenska 2 och sedan - vilket betyg som helst i svenska 3 (från F till A). Det är varje kurs som betygssätts utifrån hur eleven uppfyller betygskriterier just i den kursen.

  Info om ämnet "Svenska" på gymnasiet kan du se på skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/svenska där mål för kurserna och betygskriterier finns med.

  Min gissning ang. varför en elev skulle t.ex haft A i svenska 1 och E i svenska 2:
  - kursen är svårare;
  - eleven kanske tog inte sina studier på så stort allvar längre;
  -- andra kurser kanske tar mer tid, energi och uppmärksamhet från eleven så hen orkar inte eller hinner inte lägga riktigt så mycket "krut" på just den kursen;
  - kan också vara så att eleven hade ett "försprång" från grundskolan inför svenska 1, alltså att eleven hade mycket god grund från grundskolestudier i svenska och behövde inte lägga så mycket "krut" på ämnet under första året på gymnasiet, utan kunde "lätt" få A i kursen, men sedan när det började krävas större arbetsinsats - så kan inte eleven riktigt "hänga med" på samma nivå längre. Kan också vara så att "inriktning" på kurser är lite olika - t.ex kan svenska 2 innehålla mer "läsa böcker" (långa texter) alltså "litteraturvetenskap", jämfört med svenska 1 där focus kanske ligger mer på grammatik (nu är jag inte lärare i svenska, minns dock från mina gymnasiestudier att första kurs i svenska då det hette Svenska A handlade mycket om just Grammatik, och nästa kurs - Svensa B - handlade mycket om litteratur:ingick läsa rätt så många böcker i den ...).

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga