Louise
  Jag ska skriva ett gymnasiearbete och jag ska skriva om organiserad brottslighet och mer specifikt terrorism. Vad för frågeställningar kan man använda sig utav?
  • Liselotte : vi har kontaktat en sakkunnig och återkommer till dig så fort vi från svar från den sakkunnige. L. :)
  • Ludmila : Vi har nu fått svar från en sakkunnig i det aktuella ämnet. Hen föreslår några frågeställningar som du eventuellt kan använda. Se dem i "mitt" svar till dig nedan.
  • Julia : Du kan kika på http://www.sakerhetspolisen.se/kontraterrorism.html om Säkerhetspolisens arbete mot Terrorism, kanske får du Iite idéer och inspiration där? :)
  • Ludmila : Robin Andersson på Segerstedtinstitutet hälsar "Bara att skicka dem allihopa till oss!" [email protected] maila honom, så hoppas jag du får flera förslag på vad du kan skriva om i ditt gymnasiearbete!
  Läs alla kommentarer

  4 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Ordet "terror" kommer från latin och betydet "rädsla, fruktan" och definitionen av Terrorism som fenomen är att "skapa skräck för att uppnå ideologiska mål".

  Undet Franska revolutionen år 1789 fick begreppet sina "rötter" och bred etablering samt kom in (som låneord) i många andra språk.

  Vill du skriva om Terrorismens historia? eller om nutiden?

  Terror har historiskt använts som metod i politisk kamp både av höger- och vänsterextremister.

  Terrorismens historia - hur och när "det hela" började... - kan man t.ex inrikta sitt gymnasiearbete på.

  Nätverkens byggande inom terrorism - hur funkar rekrytering av nya "medlemmar"? - kan man också skriva gymnasiearbete om.

  Annars kan man välja ett visst land och/eller ett visst "åratal" - som t.ex:
  "Terrorism efter år 2000 i USA" - och beskriva vad som hände under den perioden i just det landet och analysera varför det hände, samt uppge vilka slutsatser som drogs och vilka åtgärder som föreslogs och kom till stånd för att bekämpa terrorism.
  Terrorism i ett psykologiskt perspektiv - kan man skriva om.
  Terrorism: självmordsuppdrag - hur tänker man som är beredd att ge sitt liv för ... vad?

  ***
  Ovan finner du lite "lösa tankar" kring ämnet. Kika också gärna på www.framtid.se/yrke/terrorexpert och om du vill kan du kanske skriva om yrken som "jobbar med..." eller snarare mot terrorism.

  Man kan också inrikta sitt gymnasiearbete på "Rekryterare" och deras metoder, dvs personer som rekryterar till terrornätverk - hur gör de?

  Här kommer några tankar kring frågeställningar från en psykolog:

  • Kan vem som helst radikaliseras? 
  • Vilka skydds- och riskfaktorer (sociala, demografiska, psykologiska) gör att vissa är mer utsatta än andra?  
  • Politisk och religiös terrorism - likheter och skillnader?

  Det kan också vara intressant att rikta in sig på en terrorgrupp och skriva om gruppens ideologi och historik. Förslag på grupper att analyser är: Islamiska staten,   FARC gerillan, Jabhat Al-Nusrah, Boko haram eller the Order. 

  Vi fick svar från Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet som lyder:

  Man kan t ex skriva sina gymnasiearbeten om något mål eller delmål till de Globala Hållbarhetsmålen,
  och med vilka styrmedel man ska kunna lösa någon av alla de olika utmaningarna.
   
  http://www.globalamalen.se/om-globala-malen/
  http://gmv.chalmers.gu.se/Aktuellt/julkalender
   

  Ludmila SYV på FrågaSYV

  Hej!

  Vi har nu fått svar från en sakkunnig i det aktuella ämnet. Hen föreslår några frågeställningar som du eventuellt kan använda:
   
  1.       Vilka samband finns mellan organiserad brottslighet och terrorism som våldsyttring?
  2.       Hur har terrorism definierats över tid? Finns det skillnader före/efter 11/9-2001?
  3.       Kan vissa definitioner av terrorism vara kontraproduktiva genom att faktiskt ge näring åt terroristorganisationer?
  4.       Vilka konsekvenser har kriget mot terrorn haft? Har terrorismen minskat sedan 11/9-2001?
  5.       Hur skiljer sig olika terroristorganisationer (Irgun/Etzel, Daesh/ISIL, Hamas, Boko Haram, ETA, IRA, Aum Shinrikyo, PKK, etc.) åt?
  6.       Hur kommer det sig att vissa terroristorganisationer (Hamas, Hezbollah) har ett stort folkligt stöd i områden som de verkar i?

  *********************
  OBS! du måste få temat för ditt gymnasiearbete godkänt av din handledare för gymnasiearbete på din gymnasieskola. I annat fall riskerar du att få underkänt i kursen och utan godkänt betyg i gymnasiearbete uppfyller man inte kraven för examensbevis.

  Milla SYV på FrågaSYV

  En av de sakkunniga som vi har tillfrågat, svarar så här:

  Nationella samordnaren arbetar för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (VBE), vilket inte är samma sak som terrorism. VBE är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Våldet kan innefatta terrorism, men inte nödvändigtvis.
   
  Terror, å andra sidan, är alltså en särskild taktik/metod för att uppnå ett politiskt eller ideologiskt mål. Det finns ingen entydig definition på terrorism, men ofta innefattar det attacker mot civila mål eller ”icke-stridande” i kombination med ett politiskt syfte. Vissa går så långt som Rosalyn Higgins, f.d. domare i internationella brottmålsdomstolen, och menar att terrorism är endast ett sätt att beskriva aktiviteter man generellt inte tycker om eller godkänner. Hur terrorism definieras och vad som klassas som terrorism är med andra ord högst politiskt och inom forskningen flitigt omdebatterat.
   
  Mot den bakgrunden faller terrorism inte riktigt inom ramen för Nationella samordnarens ansvarsområden. Det är Säkerhetspolisen som ansvarar för att förhindra och avvärja terrorattacker i Sverige, och samverkar med Nationella Operativa Avdelningen (NOA), Samverkansrådet mot terrorism, och Nationellt Centrum för Terrorhotsbedömning (NCT).
   
  Vidare läsning och kontakt:
   
  -          Säkerhetspolisens hemsida
  -          Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
  -          Försvarshögskolan (FHS) – har ett Centrum för Asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS) där bl.a. Peder Hyllengren och Magnus Ranstorp är verksamma
  -          Hamdi Hassan är sakkunnig expert på Utrikesdepartementet
  -          Justitiedepartementet ansvarar för Sveriges strategi mot terrorism
  -          Radicalisation Awareness Network (RAN) finns på EU-nivå och har oerhört mycket information
  -          Även Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa (OSSE) kan ha intressant läsning.

  Studie- och yrkesvägledare

  Avdelningschef på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor hälsar följande:

  "Vår myndighet funderar en hel del kring vad samhället kan göra för att förebygga att unga personer känner sig attraherade av de (förenklade) budskap och "sanningar" som de olika formerna av våldsbejakande extremism står för. Vi har tagit fram material på det temat, men det finns också andra, både i Sverige och utomlands, som har kompletterande kunskap och perspektiv. (Förutom vårt material skulle jag rekommendera att ni länkar till nationella samordnaren mot våldsbejakande extremisms hemsida.) Utifrån detta skulle exempel på frågor att utgå från kunna vara:

  Vad gör staten och kommuner för att förebygga våldsbejakande extremism?

  Varför attraheras vissa personer av våldsbejakande extremism?

  Hur kan kommuner göra för att involvera unga i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism?

  Vad finns det för likheter och skillnader i hur länder i Europa försöker förebygga terrorism? Varför finns dessa olikheter?

  Hur kan kommuner involvera civilsamhället i arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism?

  Vad kan EU göra för att förebygga våldsbejakande extremism?

  På vilket sätt hotas vårt samhälle av terrorism?

  Till sist:
  Jämför två kommuners arbete med att förebygga våldsbejakande extremism utifrån hur de involverar unga och/eller civilsamhället.

  Med förhoppning om att frågorna kan tjäna som inspiration!"

  Liselotte SYV på GymnasieGuiden

  Hej! Ännu ett förslag som förhoppningsvis kan vara till någon sort hjälp för dig:

  att du tittar på den nationella samordnaren mot extermism hemsida, där finns mycket information som kan ge uppslag  till några idéer och teman för gymnasiearbete tror jag. https://www.google.se/#q=nationella+samordnaren+mot+v%C3%A5ldsbejakande+extremism

   

  Förra året tog Socialstyrelsen fram ett stödmaterial riktat till Socialtjänsten som kan vara bra att titta på och som eventuellt kan ge upphov till några idéer:

  http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-5-2

   

  Liselotte

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga