Louise 21 år
  Jag ska skriva ett gymnasiearbete och jag ska skriva om organiserad brottslighet och mer specifikt terrorism. Vad för frågeställningar kan man använda sig utav?
  • Liselotte vi har kontaktat en sakkunnig och återkommer till dig så fort vi från svar från den sakkunnige. L. :)
  • Ludmila Vi har nu fått svar från en sakkunnig i det aktuella ämnet. Hen föreslår några frågeställningar som du eventuellt kan använda. Se dem i "mitt" svar till dig nedan.
  • Julia Du kan kika på http://www.sakerhetspolisen.se/kontraterrorism.html om Säkerhetspolisens arbete mot Terrorism, kanske får du Iite idéer och inspiration där? :)
  • Ludmila Robin Andersson på Segerstedtinstitutet hälsar "Bara att skicka dem allihopa till oss!" robin.andersson@gu.se maila honom, så hoppas jag du får flera förslag på vad du kan skriva om i ditt gymnasiearbete!
  Läs alla kommentarer

  4 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Ordet "terror" kommer från latin och betydet "rädsla, fruktan" och definitionen av Terrorism som fenomen är att "skapa skräck för att uppnå ideologiska mål".

  Undet Franska revolutionen år 1789 fick begreppet sina "rötter" och bred etablering samt kom in (som låneord) i många andra språk.

  Vill du skriva om Terrorismens historia? eller om nutiden?

  Terror har historiskt använts som metod i politisk kamp både av höger- och vänsterextremister.

  Terrorismens historia - hur och när "det hela" började... - kan man t.ex inrikta sitt gymnasiearbete på.

  Nätverkens byggande inom terrorism - hur funkar rekrytering av nya "medlemmar"? - kan man också skriva gymnasiearbete om.

  Annars kan man välja ett visst land och/eller ett visst "åratal" - som t.ex:
  "Terrorism efter år 2000 i USA" - och beskriva vad som hände under den perioden i just det landet och analysera varför det hände, samt uppge vilka slutsatser som drogs och vilka åtgärder som föreslogs och kom till stånd för att bekämpa terrorism.
  Terrorism i ett psykologiskt perspektiv - kan man skriva om.
  Terrorism: självmordsuppdrag - hur tänker man som är beredd att ge sitt liv för ... vad?

  ***
  Ovan finner du lite "lösa tankar" kring ämnet. Kika också gärna på www.framtid.se/yrke/terrorexpert och om du vill kan du kanske skriva om yrken som "jobbar med..." eller snarare mot terrorism.

  Man kan också inrikta sitt gymnasiearbete på "Rekryterare" och deras metoder, dvs personer som rekryterar till terrornätverk - hur gör de?

  Här kommer några tankar kring frågeställningar från en psykolog:

  • Kan vem som helst radikaliseras? 
  • Vilka skydds- och riskfaktorer (sociala, demografiska, psykologiska) gör att vissa är mer utsatta än andra?  
  • Politisk och religiös terrorism - likheter och skillnader?

  Det kan också vara intressant att rikta in sig på en terrorgrupp och skriva om gruppens ideologi och historik. Förslag på grupper att analyser är: Islamiska staten,   FARC gerillan, Jabhat Al-Nusrah, Boko haram eller the Order. 

  Vi fick svar från Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet som lyder:

  Man kan t ex skriva sina gymnasiearbeten om något mål eller delmål till de Globala Hållbarhetsmålen,
  och med vilka styrmedel man ska kunna lösa någon av alla de olika utmaningarna.
   
  http://www.globalamalen.se/om-globala-malen/
  http://gmv.chalmers.gu.se/Aktuellt/julkalender
   

  Ludmila Rein SYV på FrågaSYV

  Hej!

  Vi har nu fått svar från en sakkunnig i det aktuella ämnet. Hen föreslår några frågeställningar som du eventuellt kan använda:
   
  1.       Vilka samband finns mellan organiserad brottslighet och terrorism som våldsyttring?
  2.       Hur har terrorism definierats över tid? Finns det skillnader före/efter 11/9-2001?
  3.       Kan vissa definitioner av terrorism vara kontraproduktiva genom att faktiskt ge näring åt terroristorganisationer?
  4.       Vilka konsekvenser har kriget mot terrorn haft? Har terrorismen minskat sedan 11/9-2001?
  5.       Hur skiljer sig olika terroristorganisationer (Irgun/Etzel, Daesh/ISIL, Hamas, Boko Haram, ETA, IRA, Aum Shinrikyo, PKK, etc.) åt?
  6.       Hur kommer det sig att vissa terroristorganisationer (Hamas, Hezbollah) har ett stort folkligt stöd i områden som de verkar i?

  *********************
  OBS! du måste få temat för ditt gymnasiearbete godkänt av din handledare för gymnasiearbete på din gymnasieskola. I annat fall riskerar du att få underkänt i kursen och utan godkänt betyg i gymnasiearbete uppfyller man inte kraven för examensbevis.

  Milla SYV SYV på FrågaSYV

  En av de sakkunniga som vi har tillfrågat, svarar så här:

  Nationella samordnaren arbetar för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (VBE), vilket inte är samma sak som terrorism. VBE är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Våldet kan innefatta terrorism, men inte nödvändigtvis.
   
  Terror, å andra sidan, är alltså en särskild taktik/metod för att uppnå ett politiskt eller ideologiskt mål. Det finns ingen entydig definition på terrorism, men ofta innefattar det attacker mot civila mål eller ”icke-stridande” i kombination med ett politiskt syfte. Vissa går så långt som Rosalyn Higgins, f.d. domare i internationella brottmålsdomstolen, och menar att terrorism är endast ett sätt att beskriva aktiviteter man generellt inte tycker om eller godkänner. Hur terrorism definieras och vad som klassas som terrorism är med andra ord högst politiskt och inom forskningen flitigt omdebatterat.
   
  Mot den bakgrunden faller terrorism inte riktigt inom ramen för Nationella samordnarens ansvarsområden. Det är Säkerhetspolisen som ansvarar för att förhindra och avvärja terrorattacker i Sverige, och samverkar med Nationella Operativa Avdelningen (NOA), Samverkansrådet mot terrorism, och Nationellt Centrum för Terrorhotsbedömning (NCT).
   
  Vidare läsning och kontakt:
   
  -          Säkerhetspolisens hemsida
  -          Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
  -          Försvarshögskolan (FHS) – har ett Centrum för Asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS) där bl.a. Peder Hyllengren och Magnus Ranstorp är verksamma
  -          Hamdi Hassan är sakkunnig expert på Utrikesdepartementet
  -          Justitiedepartementet ansvarar för Sveriges strategi mot terrorism
  -          Radicalisation Awareness Network (RAN) finns på EU-nivå och har oerhört mycket information
  -          Även Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa (OSSE) kan ha intressant läsning.

  Avdelningschef på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor hälsar följande:

  "Vår myndighet funderar en hel del kring vad samhället kan göra för att förebygga att unga personer känner sig attraherade av de (förenklade) budskap och "sanningar" som de olika formerna av våldsbejakande extremism står för. Vi har tagit fram material på det temat, men det finns också andra, både i Sverige och utomlands, som har kompletterande kunskap och perspektiv. (Förutom vårt material skulle jag rekommendera att ni länkar till nationella samordnaren mot våldsbejakande extremisms hemsida.) Utifrån detta skulle exempel på frågor att utgå från kunna vara:

  Vad gör staten och kommuner för att förebygga våldsbejakande extremism?

  Varför attraheras vissa personer av våldsbejakande extremism?

  Hur kan kommuner göra för att involvera unga i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism?

  Vad finns det för likheter och skillnader i hur länder i Europa försöker förebygga terrorism? Varför finns dessa olikheter?

  Hur kan kommuner involvera civilsamhället i arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism?

  Vad kan EU göra för att förebygga våldsbejakande extremism?

  På vilket sätt hotas vårt samhälle av terrorism?

  Till sist:
  Jämför två kommuners arbete med att förebygga våldsbejakande extremism utifrån hur de involverar unga och/eller civilsamhället.

  Med förhoppning om att frågorna kan tjäna som inspiration!"

  Liselotte Johansson SYV på GymnasieGuiden

  Hej! Ännu ett förslag som förhoppningsvis kan vara till någon sort hjälp för dig:

  att du tittar på den nationella samordnaren mot extermism hemsida, där finns mycket information som kan ge uppslag  till några idéer och teman för gymnasiearbete tror jag. https://www.google.se/#q=nationella+samordnaren+mot+v%C3%A5ldsbejakande+extremism

   

  Förra året tog Socialstyrelsen fram ett stödmaterial riktat till Socialtjänsten som kan vara bra att titta på och som eventuellt kan ge upphov till några idéer:

  http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-5-2

   

  Frågor och svar

  • Felix år

   Pluggtips till högskoleprovet?

   Hej, Vad tycker ni är det bästa sättet att plugga till högskoleprovets båda delar (kvantitativa/verbala)? Samt vilken är den högsta poäng höjningen ni har varit med? Jag har så extremt svårt för matte och svenska. Gjorde provet för första gången nu i vår och fick 0.6. jag behöver 1.0 -...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Leo 19 år

   Hoppat av gymnasiet fortsätta på komvux?

   Hej! Hoppade av gymnasiet andra året på el-linjen. När jag hoppade av hade jag godkända betyg i alla vänliga ämnen så som svenska, engelska osv. Men fick ingen gymnasieexamen pga mitt avhopp. Jag har nu fått ny motivation och vill gärna läsa någon linje på högskolan (vet inte vad ännu)....

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Agge 20 år

   Hamnar jag i BI eller BII?

   Hej! Jag har inte gymnasieexamen (ett F i en kurs). Hamnar jag i BI eller BII efter att jag har pluggat up mitt F till ett godkänt betyg, altså fått ett gymnasieexamen via komvux?.

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Lovisa 15 år

   Gymnasieprogram - eftergymnasiala studier inom juridik?

   Hej! Jag är väldigt intresserad av juridik och de samhällsorienterade ämnena, framförallt samhällsvetenskap. Om jag vill läsa juridik efter gymnasiet, vad bör jag då läsa för gymnasieprogram för att få bra merit? Jag vet att...

   Anna SYV: Hej Lovisa; det är med en Siffra som heter MERITVÄRDE som är summan av Jämförelsetalet (betygssnittet) plus de eventuella Meritpoäng som man konkurrerar om plats på... Läs hela svaret
  • Josefin 20 år

   Hoppa av universitetet efter 2 veckor, problem med CSN i framtiden?

   Hej! Jag började plugga på SU nu i höst men har pga flera olika anledningar bestämt mig för att hoppa av och istället söka in till Uppsala universitet nästa höst. Jag ska nu anmäla avbrottet till universitetet och det har endast gått 2...

   Julia SYV: Hej Josefin,nu jobbar vi som svarar här, i forumet, inte på CSN och det är CSN som bestämmer i frågor om studiemedel, men som vi tolkar reglerna så borde du ha... Läs hela svaret
  • Marija 20 år

   Räcker vilket personalvetarprogram som helst för att bli HR-chef?

   Hej! I framtiden om jag tänker långt fram vill jag bli en HR-chef, och som jag då förstått det som så ska man ju då gå ett personalvetarprogram, men alla personalvetarprogram på olika högskolor/universitet verkar ha olika kurser? Jag...

   Mikael SYV: Hej Marija,det programmet du valde kan mycket väl leda till - på sikt - kunna bli HR-chef/Personalchef.Men det är inte lätt att ge svar på, egentligen...... Läs hela svaret
  • Ines 17 år

   Läsa utomlands stipendier?

   Hej! Jag är interesserad av att läsa åk 3 på svenska skolan i Paris. Hade tänkt åka dit och bo ensam i värdfamilj och ta studenten i Paris dvs. Min fråga är dock hur jag går tillväga med ansökan om stipendier/bidrag till resan?...

   Mikael SYV: Hej Ines; jag antar att din fråga gäller studier på Ecole-su-doise-de-paris och jag undrar om du läste på skolans hemsida och varit i kontakt med skolans personal?Jag tror inte det kan bli helt gratis... Läs hela svaret
  • Vincent 22 år

   Tenta av kurser på komvux?

   Hej, Jag undrar om man kan tenta av kurser på komvux genom prover eller något liknande. Jag skulle vilja läsa Italienska 3 och 4 på komvux, jag har haft Italienska som modersmål på högstadiet och är säker på att jag inte skulle...

   Mikael SYV: Hej!Du får leta var du kan göra Prövningar i Italienska 3 och 4. Det är inte förbjudet att göra prövning, även om man inte har några betyg, över huvudet taget. Prövningsavgift... Läs hela svaret
  • Furqan 18 år

   Kan man bli tandhygienist och plugga vidare i universitetet?

   Jag har valt naturvetenskap programmet och ville hjärna plugga vidare i universitetet men jag har hört att man ska välja yrkesprogram om man vill bli tandhygienist.

   Mikael SYV: Hej!Du får gärna se avsnitt UTBILDNING på framtid.se/yrke/tandhygienist och man i Sverige måste få examen från högskola/universitet från... Läs hela svaret
  • Ludvig 24 år

   Prövning för att nå 22,5?

   Hej jag håller för tillfället på att pröva upp mitt meritvärde på min gamla gymnasieskola och komvux för att jag vill nå 20,00 i snitt. Min dröm är att komma in på tandläkarutbildningen, det är så att jag har i...

   Mikael SYV: Hej Ludvig!Det du skriver om 17-18 bästa betyg som räknas - stämmer tyvärr inte.Och det går inte att svara på din fråga, eftersom du glömde att skriva om du har Slutbetyg eller... Läs hela svaret
  • Ghiya 18 år

   Hur blir jag gymnasielärare i matte och psykologi?

   Hej! Jag går tredje året natur natur på gymnasiet. Har börjat fundera på vad jag vill bli, och har bestämt mig att jag vill bli gymnasielärare i matte och psykologi. Men jag blir väldigt förvirrad för hittar inte vart man kan läsa...

   Mikael SYV: Hej!Ämneslärarprogrammet - gymnasielärare, ingång Psykologi, erbjuds i Sverige endast på Linnéuniversitetet - på studieorter Växjö och Kalmar - på de... Läs hela svaret
  • Ajamen 16 år

   will my grundskola betyg will influence me?

   Hi! I started this year IB program and it already feels that it isn’t my program so I am thinking to change the IB to Teknikprogrammet after I am done with the hösttermin and by the way i’ve Been here sweden about two years so I got 7 betyg from the grundskola but not The...

   Anna SYV: Om du vill läsa på gymnasiet med undervisningsspråk Svenska, måste du ha godkänt betyg i svenska från grundskolan (år 9, vårterminen).
  • Nemi 19 år

   Skillnad på rättsvetenskapligaprogrammet och kriminologiprogrammet?

   När jag har kollat så tycker jag rättsvetenskapligaprogrammet och kriminologiprogrammet verkar ganska lika. Vad är skillnaderna mellan programmen? Jag tycker det är svårt att se vad man kan jobba som efter båda programmen. Är det någon av...

   Mikael SYV: Hej Nemi! Innehåll i högskoleprogrammen med samma namn på olik lärosäten behöver inte vara identiska. Dt kan också ingå valfria terminer och... Läs hela svaret
  • Krisztina 19 år

   Kan jag bli mordutredare?

   Hej! Jag håller på att utbilda mig till paralegal i yrkeshögskolan. Jag är ganska intresserad på att utreda mord eller grova brott och min fråga är, om jag kan få utbildning av polisen? Mvh

   Mikael SYV: Hej Krisztina!Så vitt vi på Fråga SYV vet, gäller följande:En förutsättning för att kunna bli ”Mordutredare” är antingen genomgången utbildning på... Läs hela svaret
  • Lovisa 15 år

   Vilket gymnasieprogram är bäst lämpat för mig?

   Hej! Jag har precis börjat i årskurs nio och funderar en hel del kring gymnasieval. Jag är väldigt studiemotiverad och lättlärd, jag har mycket självdisciplin och har lätt att ta ansvar. I våras (vårterminen i årskurs åtta) fick...

   Mikael SYV: Hejsan!Det är jättebra att du är mycket studiemotiverad och har höga betyg.Du skriver om att du vill gå "ett gymnasieprogram där det finns andra som är studiemotiverade",... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga