Cathrine
  Jag läste Barnskötare inom barnomsorg och allmän fritidsverksamhet 40 v år 1989.
  Utbildningen var sån att man läste in den snabbare. Den ska motsvara Barnskötare inom barnomsorg och allmän fritidsverksamhet gymnasieutbildning.
  Den informationen fick vi då utbildningen startade.

  När jag ser på dagens undersköterskeutbildning så står det 50 poäng på Samhällskunskap och 100 poäng på Svenska. När jag tittar i utbildningsprogrammet för den utbildning jag gick 1989 så ser innehållet ut att vara väldigt likvärdigt. Om jag ska läsa ämnen för att få examen i undersköterskeutbildningen, måste jag då läsa samhällskunskap och Svenska ?

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Cathrine,
  p g a Undersköterska är ett av många icke-reglerade yrken, då är det inte ett krav att ha gymnasieexamen, utan man kan läsa just de yrkesspecifika komvux-kurserna mot yrket eller t o m få jobbet utan någon specifik utbildning och lära sig på arbetsplatsen. Det är upp till arbetsgivaren att bestämma vem som får jobbet pga yrket är icke-legitimations-krävande (i alla fall inte ännu, uppgift från maj 2021). Men om man vill kan man givetvis läsa mot examen: yrkesexamen på komvux. Studierna pågår i 3 år på heltid, i så fall (eller i 6 år på halvtid). Vilka av de kurser som du redan har betyg i som skulle kunna tas med i examensbevis idag, måste du fråga på komvux i den kommunen där du är folkbokförd; SYV-en på komvux tittar på dina betyg och vid behov kan tillfråga en sakkunnig/expert i betygsfrågor.
  De kurser som idag ingår i examensbevis från gymnasiet eller komvux är Svenska 1, 100p. (som kan läsas på heltid i fem veckor) och samhällskunskap 1a1, 50p., som kan läsas på heltid i 2,5 veckor. Vill man ha yrkesexamen som samtidigt också ger behörighet till högskolestudier, måste man även ha godkända betyg i svenska 2 och 3 och i engelska 6, andra gymnasiekurs i engelska. Första gymn.kurs i eng, Eng5 ingår som obligatorisk och måste finnas med godkänt betyg. I annat fall uppfyller man inte kraven och kan inte få ut examensbevis.
  Det finns rätt många krav som alla måste uppfyllas för att kunna få ut examensbevis.
  Tips! prata med SYV på komvux om möjlighet att ta ut Slutbetyg, det är färre krav och möjlighet att få ut slutbetyg blev nyligen förlängd till 1 juli 2025 (f d "deadline" var 1 juli 2021).
  Om ditt mål är att få jobb som undersköterska - så kanske du kan läsa endast de yrkesspecifika kurser och behöver inte tänka på svenska och samhällskunskap, över huvudet taget.
  Om ditt mål är att få behörighet till högre studier: på högskolenivå, så kanske du kan bygga på barnskötare-utbildningen som du har sedan innan och uppnå högskolebehörighet snabbare än om du ska läsa mot examen som undersköterska.
  Att uppnå kraven och ta ut examensbevis tar tid.Det finns många krav som Alla måste vara uppfyllda. Boka tid med SYV på komvux, är mitt råd. Oavsett vad ngn annan skulle säga, t.ex vi här på FRåGA SYV blir det det beslutet som komvux i din kommun fattar som kommer att gälla, därför är det bäst att du gör studieplanering tillsammans med SYV på komvux.

  • : Mitt mål är att få titeln undersköterska . Jag har jobbat i omsorgen i 27år. Jag hade hoppats att endast behöva läsa de yrkesspecifika kurser och inte tänka på svenska och samhällskunskap, över huvudet taget. Men det är därför jag söker svar. Om vad som gäller.
  • : Jag har även gått PPU utbildning -Påbyggnadskurs för omsorger om psykiskt utvecklingsstörda på Hedenbroskolan
  • Anna :

   Problemet är att det inte finns "titeln undersköterska". Eftersom yrket är icke-reglerat, så får en person som i sin anställningskontrakt har uppfigt om att hen är anställd som undersköterska kalla sig för undersköterska utan att ha läst en enda timme vård-kurser, eller läst på gymnasienivå, över huvudet taget ... det är i alla fall vad jag känner till. Om en viss arbetsgivare ger högre lön eller andra förmåner, t.ex anställer tillsvidare endast med Examen från gymnasiet eller komvux (från vård- och omsorgsprogrammet) kan hända. Det kan man inte göra någonting åt... arbetsgivare får bestämma rätt mycket. Vissa kommuner kan också fatta beslut att ge tillsvidareanställning endast för personer med viss utbildning (men sedan brukar diverse undantag ändå finnas/förekomma). Mitt råd är att du börjar läsa yrkesspecifika kurser och ser sedan vart det "bär". De kurser som du uppgav i din fråga motsvarar "ändå bara" 7,5 veckors studier på heltid; i det stora hela är det rätt lite studier (om vi jämför med att man mot examensbevis från gymnasiet eller komvux läser på heltid i cirka 120 veckor, så är 7.5 veckor rätt så liten del).

  • :

   Tack för långt och utförligt svar. Jag har en sista fråga. Den jag egentligen verkligen letar information om.

   Jag hoppas att det går att hitta information om att den utbildning jag gick, där läste vi in 2 år på ett års intensivkurs. Det skulle vara samma utbildning som Barnskötare inom barnomsorg och allmän fritidsverksamhet 2 år

  • Anna :

   Är din fråga om det går att hitta information om den utbildning du gick? Var skulle man hitta den informationen? Har du betygen/intygen kvar? Om inte vänd dig till din f d skola för att få kopior. Om skolan har upphört, borde uppgifter skickas någon-annanstans, t.ex om utbildning gavs via komvux, då borde kommunen veta vart uppgifter skickas från skolorna som ej finns längre. Sedan när du hittar betygen, visa dem till SYV på komvux, om din fråga är "vad de är värda idag, i dagens mått mätt"? Men även Barnskötare är ett icke-reglerat yrke, som man kan få jobb inom med diverse olika utbildningar. Du kan annars höra med yrkeshögskoleutbildningar till specialistbarnskötare - om de skulle kunna validera din tidigare utbildning och svara om den motsvarar examen från yrkeshögskola som specialistbarnskötare eller om det fattas någonting och om du i så fall skulle kunna läsa endast de kurser som fattas, detta om du vill få examen som Specialistbarnskötare (yrkeshögskoleexamen). Info om yh-till-specialistbarnskötare: var god se yhguiden.se/resultat?Education.text=specialistbarnskötare

  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga