DD123

  Hej! Jag är en kvinna som har en kandidatexamen i mitt hemland som jurist och advokat och har redigerat det och översatt det. Här i Sverige är det lång väg tills man läser på högskolan det man tycker om. Min fråga är om ni kan rekommendera utbildning som inte behöver grund och gymnasiet utan direkt efter SFI förutom yrkesutbildning.

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  när man är "klar med SFI" förväntas man ha kunskaper i svenska som andraspråk motsvarande ungefär årskurs 6 i grundskolan (det är på ett ungefär den nivån i svenska språket som eleverna har som ska börja årskurs 7 i grundskolan). Med så låg nivå i språket kan man inte börja läsa på högre nivå än grundskola. Ska man bo och jobba i Sverige behöver man lära sig svenska ganska bra, på hög nivå (både i tal och skrift), förutom de få situationer när man kan "jobba på engelska" (där engelska är arbetsspråk på arbetsplatsen) eller "jobba på ett annat språk... som inte är svenska" - de jobben är få och svåra att få. 
  Efter SFI" läser man svenska grund (alltså motsvarande upp till och med årskurs 9 i grundskolan) och sedan Svenska 1, 2 och 3 (tre gymnasiala kurser i Svenska) och med godkänt betyg i Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 har man formell behörighet att söka till eftergymnasiala utbildningar. 
  Givetvis har en vuxen person som har hög utbildning goda allmänna kunskaper men inte i ett nytt språk som man ej läst förut. Det tar tid att lära sig ett nytt språk. Och ju äldre man är desto svårare det brukar vara att lära sig ett nytt språk, och framförallt brukar det ta längre tid. Men många faktorer påverkar, t.ex är det lättare att lära sig "ännu ett språk" (alltså om man kan flera språk så lär man sig, som regel, ännu ett till språk lättare, jämfört med om man ska lära sig sitt första "främmande språk"). Det finns "språkbegåvade" människor som även i hög ålder lär sig ett nytt språk ganska snabbt och lätt men de flesta får kämpa med att i vuxen ålder lära sig ett nytt språk. Det tar tid och kräver både motivation, tålamod och övning och återigen övning ("övning ger färdighet", eller som ett ordspråk lyder: "Det man gör ofta, gör man ofta bra!").
  ***
  Angående kandidatexamen som du nämner i din fråga. Kandidatexamen får man efter 3-års studier på universitetet. I Sverige läser man 4.5 år på heltid på universitetsprogram Juristprogrammet och sedan är det ännu en lång väg kvar mot yrke Advokat. Det verkar, alltså, krävas längre utbildning i Sverige, jämfört med ditt hemland. Var god se information om yrket Advokat i Sverige på framtid.se/yrke/advokat -- Jag vill också påminna om att lagar skiljer sig mellan olika länder. Det är därför tyvärr så att du kan behöva att i princip läsa om hela juristprogrammet först, innan du kan påbörja vägen mot yrket Advokat. 
  Min erfarenhet är att det blir ganska ofta så att man byter yrke när man byter land. Du kan fundera på att eventuellt satsa på något annat yrke, ett nytt yrke - det kan bli en ny spännande möjlighet! Det är givetvis upp till dig vad du bestämmer dig för att göra men du kan i vilket fall kika på många olika yrken! På www.framtid.se finns över 2.ooo yrkesbeskrivningar (i första hand beskrivs yrken så som de ser ut i Sverige).
  Jag hoppas att någonting i mitt svar blir på något sätt till hjälp för dig!

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga