1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  om man i sitt examensbevis från gymnasiet eller från komvux har betygen i matematikens b- eller c-spår kan hen göra prövningar i a-spåret (eller på nivå 3 i b-spåret (i kursen matte 3b)) och om hen får högre betyg då kommer i så fall de högre betygen räknas in i stället för de lägre betygen - på så sätt får man högre meritvärde i Kompletteringsgruppen, BII.
  Exempel:
  eleven har i sitt examensbevis betygen i matematik 1b, 2b och 3b. Hen gör prövningar i matematik 1a och 2a och får högre betyg, alltså får hen högre betyg i matte 1a än hen hade i matte 1b; och hen får högre betyg i matte 2a än hen hade i matte 2b. På nivå 3 i matematik på gymnasiet finns endast kurserna matte 3b och 3c, så för att höja betyget i matte 3b behöver eleven få högre betyg i matte 3b eller 3c... - Högre betygen (alltså i kurserna matte 1a och 2a och i fall eleven också fick högre betyg i matte 3b eller 3c) kommer räknas in i elevens meritvärde med vilket hen prövas i BII, kompletteringsgruppen. 
  Om eleven redan innan kompletteringen var behörig, kommer hen samtidigt även fortsättningsvis prövas i BI, direktgruppen (men i BI prövas hen med det ursprungliga, längre, meritvärde).
  ________
  Svaret, ovan, har jag skrivit utifrån de svar vi fått från Antagning.se vars tolkning av reglerna är det som gäller vid fastställande av meritvärden med vilka man konkurrerar om plats på svenska högskolor och universitet.

  Studie- och yrkesvägledare
  • Ann : Tack för ett utförligt svar! Så jag kan alltså göra som jag tänkt, alltså ersätta mina betyg från matte 1b och 2b med prövningar i 1a och 2a? Vill verkligen vara säker på detta innan jag bokar prövningarna.
  • Milla : I dokumentet Examensbevis kommer inte (kan inte) någonting att ändras. De nya betygen kommer du behöva skicka vid sidan av ditt examensbevis - när du gör ansökan på www.antagning.se och de högre betygen kommer höja ditt meritvärde i BII, Kompletteringsgruppen (inte i BI, som är direktgruppen). I kompletteringen kan man ha betygen i "fel mattespår" och eftersom det är lättare att få högre betyg i a-spåret och på nivå 3 i b-spåret (jämfört med c-spåret) då vinner man på att göra prövningar i a-spåret och på nivå 3 i b-spåret (om man har betyget i matte 3c). Detta enligt svar från de sakkunniga på UHR, universitets- och högskolerådet.
  • Ann : Ok, tack så jättemycket för hjälpen :)
  • Milla : Vi på FRåGA SYV är glada om våra svar blir till hjälp! lycka till!
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga