Elm 16 år

  Hej! Jag har en kompis som är extrem förvirrad av vad som egentligen är skillnaden mellan natur och teknik. Vi undrar också vad specifikt programfördjupning samt individuella val är. Är det specifikt för vad skolan kan erbjuda? Kan man välja vad som helst?

  1 Svar

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Elm, 
  jag tror du med "natur" menar NA och inte NB. På NA läser man Biologi1 som är en av de obligatoriska kurserna - på båda inriktningar och Biologi 2 på inriktningen Naturvetenskap. På NA  behöver man också läsa minst en kurs i ämnet Moderna språk (de som har ett annat modersmål än svenska får läsa Modersmål i stället). I Teknikprogrammet ingår, däremot, inte varken sig biologi eller moderna språk (i alla fall inte som obligatoriska kurser). Man läser också mindre historia på TE. På så sätt "befrias" tid för att läsa andra kurser, t.ex ännu mer matematik eller kurser inom data/programmering eller andra kurser som skolan kan erbjuda. 
  Vad gäller valbara kurser, så väljer alla elever på alla nationella gymnasieprogram 200p inom Individuellt val. Och här kan "vilka som helst" kurser läsas. Skriver "..." för att begränsningen finns i vad skolan får erbjuda, vilka lärare som finns på skolan och även är man beroende av vad andra elever väljer. Skulle det vara för få som väljer en viss kurs, kan inte den kursen starta, även det på skolan finns en lärare som kan undervisa i den kursen.
  Vad gäller programfördjupning, så finns det listor på kurser som får - på just det programmet - läsas som programfördjupning. Men även här är man beroende av vad just den gymnasieskola kan erbjuda. Lärarbrist gör det svårt att kunna erbjuda välja mellan många kurser. En gymnasieskola får också skapa "profiler" eller "varianter" eller "kurspaket" där skolan på förhand väljer åt eleverna vilka "valbara kurser" som ska läsas. Fördelen här är att eleverna på förhand vet vad de ska läsa och behöver inte fundera över vad de ska välja; nackdelen är att man ej får välja någonting (men saken är den att det som eleven väljer inom valbara kurser, är det inte 100% att hen ska få läsa... skulle det bli så att läraren som kan undervisa "försvinner" eller för få elever som väljer den kursen, så kommer inte den att starta). Det är endast Obligatoriska kurser som tvungen måste erbjudas. Inom de valbara kurserna är det endast "rätt antal poäng" som måste läsas.
  Kika gärna på Programplanerna
  Här finns pdf.Programplan för NA
  Här finns pdf.Programplan för TE

  Som du ser i programplanerna, är det fler poäng inom programfördjupning på TE (400p). På NA är det 200p eller 300p., beroende vilken på nationell inriktning man läser. 

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga