LäkareR

  Hej igen! Nu har jag ytterligare en fråga. Jag ska alltså läsa till läkare och funderar över mitt snitt. Jag behöver behörighetskomplettera, men om vi lägger det åt sidan så länge och antar att jag redan har behörighet och att mitt meritvärde är detsamma som nu(=20.0), hur mycket "extra" meritvärde kommer jag att få, det som är på max 2.5? Jag har läst massor av språk på gymnasiet- gick ut 1999. Jag har läst Ryska C, Engelska C och FRANSKA B-SPRÅK B (FR208). Här är hela min sk meritlista plus de ämnen jag läst upp på Komvux: Engelska A EN200 VG 110 Engelska B EN201 VG 40 Engelska C EN204 VG 30 Estetisk verksamhet ESV200 MVG 30 FRANSKA B-SPRÅK A FR207 VG 60 FRANSKA B-SPRÅK B FR208 VG 130 Filosofi FS200 MVG 40 HEBREISKA HEMSPRÅK A HEB401 MVG 60 HEBREISKA HEMSPRÅK B HEB402 MVG 100 HEBREISKA HEMSPRÅK C HEB403 MVG 30 Historia A HI200 VG 80 Historia B HI201 VG 110 Fördjupning i humaniora eller samhällsvetenskap HS200 VG 60 Idrott och hälsa A IDH200 MVG 80 Idrott och hälsa B IDH201 MVG 50 Matematik A MA200 VG 110 Matematik B MA201 VG 40 Matematik C MA203 VG 50 Naturkunskap A NK200 VG 30 Naturkunskap B NK201 VG 70 Psykologi PS200 MVG 40 Religionskunskap A RE200 MVG 30 Religionskunskap B RE201 MVG 30 RYSKA C-SPRÅK A RY205 MVG 60 RYSKA C-SPRÅK B RY206 MVG 130 SPECIALARBETE SA301 MVG 20 Samhällskunskap A SH200 VG 90 Samhällskunskap B SH201 VG 110 A: Språket och människan SV203 VG 80 B: Språk - litteratur - samhälle SV204 MVG 120 Enstaka betyg Enstaka betyg - Kurs Enstaka betyg - Kurs Kurs Kod Betyg Poäng Datum Från Engelska B EN1202 MVG 100 2005-12-12 Komvux Engelska A EN200 MVG 110 2001-06-06 Gymnasiet Engelska C EN204 MVG 30 2006-06-15 Komvux FRANSKA STEG 3 FR1303 MVG 100 2006-06-02 Komvux FRANSKA STEG 4 FR1304 MVG 100 2007-06-11 Komvux Historia A HI1201 MVG 100 2005-12-20 Komvux Historia B HI201 MVG 110 2001-06-06 Gymnasiet Fördjupning i humaniora eller samhällsvetenskap HS200 MVG 60 2006-05-29 Komvux MATEMATIK A MA1201 MVG 100 2007-05-28 Komvux Matematik B MA1202 MVG 50 2006-11-27 Komvux Matematik C MA1203 MVG 100 2006-06-02 Komvux NATURKUNSKAP A NK1201 MVG 50 2005-12-20 Komvux Naturkunskap B NK201 MVG 70 2001-01-01 Komvux Samhällskunskap A SH1201 MVG 100 2006-06-02 Komvux Samhällskunskap B SH1202 MVG 100 2006-11-29 Komvux Svenska A SV1201 MVG 100 2005-12-20 Komvux Kan jag få hjälp av er med att räkna ut hur högt "extra meritvärde" jag får på läkarprogrammet som har som krav: Grundläggande behörighet samt Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2 och Matematik 4 eller Matematik D. Tack på förhand! Med vänlig hälsning Den blivande läkaren

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  man måste veta vilket betygsdokument du har (som ger dig Grundläggande behörighet) - min gissning är att du har SLUTBETYG. Man måste veta från vilket år slutbetyget är + om det är ett slutbetyg från gymnasiet eller från komvux/vuxenutbildningen. Detta behöver man veta för att det är inte alls alla kurser man har läst som räknas in utan det finns många och krångliga regler. Man måste också veta exakt vilka kurser som ingår i slutbetyget. 
  Om du idag inte är behörig, så kanske det inte är så stor mening i att räkna på ditt "eventuella meritvärde". Om du får betygen från komvux eller från prövningar i fysik2, kemi2, biologi2 och matematik4 så kommer de betygen (också) räknas in. 
  Sedan gäller också följande: oavsett vad du eller vi här på FRåGA SYV räknar fram, så blir det Antagning.se som tar fram ditt meritvärde och det kommer inte spela roll om vad du eller vi räknat fram... Man vet inte heller vilket meritvärde som kommer ge plats på utbildningen. Teoretiskt sett, behöver inte ens 22.5 som meritvärde ge plats på läkarprogrammet (detta för att antal sökande med 22.5 kan bli fler än platser på utbildningen och då kan inte alla med högsta meritvärde tas in). 
  Svara på frågorna om du har
  - Slutbetyg
  - om ditt slutbetyg är från gymnasieskola eller från komvux
  - från vilket år är slutbetyget.
  Jag gissar på att ditt slutbetyg är från gymnasiet men jag vet inte från vilket år och olika regler kan gälla för olika åratal... 
   

  Studie- och yrkesvägledare
  • LäkareR : Hej igen! Tack för svar. Det står ovan i texten att jag gick ut 1999. Och jo, det spelar roll med meritvärdet eftersom jag avser att läsa in behörigheten på universitet som basår så mitt snitt kommer inte påverkas. Betyget är från gymnasieskola och de betyg jag höjt är från Komvux (se listan ovan). Slutbetyget är som sagt från 1999. Komvuxbetygen senare 2005/2006
  • Milla :

   Japp, jag såg åratal 1999 i din fråga men du har inte uppgett om du gick ut med Slutbetyg eller mer med Samlat betygsdokument. För dig med slutbetyg från gymnasiet från 1999 gäller, vad gäller Meritpoäng, reglerna som finns att läsa på antagning.se/sv/betyg-och-behorighet/gymnasieskolan/slutbetyg-fore-2010/meritpoang - inom Moderna språk kan du få max 1.5 meritpoäng, oavsett hur många språk du har betyg i.
   För engelska får du 1.0 meritpoäng eftersom du har godkända betyg i både EngB och EngC.
   Min uppfattning är att du får 2.5 meritpoäng (utifrån hur jag tolkar reglerna) men om Antagning.se gör en annan bedömning, så gäller det som Antagning.se får fram. Det är deras tolkning av reglerna som gäller. Jag är dock ganska säker på att dina betyg ger dig 2.5 meritpoäng. Och om du läst upp alla kurser/betyg till MVG (högsta betyget) då har du snitt/jämförelsetal på 20.0. Så, blir ditt meritvärde 20.0 + 2.5 =22.5 (alltså högsta möjliga) men... det finns ändå ingen garanti på att komma in. Du kommer prövas i BII, kompletteringsgruppen. Det kan bli fler sökande i BII som alla har 22.5 som meritvärde och då får inte ni alla plats. I så fall kommer antagning.se titta på resultatet från högskoleprovet (även om högskoleprovet är inte obligatoriskt att genomföra...) och som sista utvägen kan lottning tas i bruk. Jag råder dig göra högskoleprovet. Under alla omständigheter måste du tvunget bli behörig. Lycka till med din komplettering och med att komma in på läkarprogrammet! 

  • LäkareR : Jag vet inte om det kallas slutbetyg ellet samlat betygsdokument, det måste bäl ha funnits endast ett system under samma år? Jag vänder mig till er för att jag inte är säker själv. Så jag ber återigen om hjälp med att beräkna meritvärdet. Glöm inte engelskan (Engelska 7), den ger tydligen ett helt poäng.
  • Milla :

   Inom engelska kan man få maximalt 1.0 meritpoäng och det får du. Inom moderna språk man man maximalt få 1.5 meritpoäng och det får du också. Totalt sett kan man få max 2.5 meritpoäng och de får du. Så, du får högsta möjliga, mer kan man ju inte få... ang. Slutbetyg och Samlat betygsdokument, så är de inom samma system. De som inte uppfyllde kraven (t.ex någon kurs fattades...) fick ut Samlat betygsdokument som på komvux kunde kompletteras upp till ett SLUTBETYG. Det står överst på dokumentet: det står antingen SLUTBETYG eller så står det SAMLAT BETYGSDOKUMENT. Se vad som står överst på dokumentet du fick när du gick ut gymnasiet. Min gissning är att du har SLUTBETYG. Du har många betyg och ganska höga betyg du fick på gymnasiet, så det borde vara så att du uppfyllde kraven och fick Slutbetyg (som var standard för de som uppfyller kraven). Jag ser ju inte dina betyg framför mig... Jag vill inte ge fel svar och vilseleda dig på ngt sätt. Därför ställer jag de frågorna som jag behöver ha svar på för att ge dig rätt svar.

  • LäkareR : Tack så mycket!
  • Milla : vi på FRåGA SYV är glada om våra svar blir till hjälp!
  • LäkareR : Jag hade inga ofullbordade kurser utan hade betyg i alla ämnen jag gick (och mer därtill), så enligt ovan har jag alltså fått ett slutbetyg. Korrekt? Jag kopierade detta från antagning.se, så det står inte Slutbetyg eller samlat betygsdokument som rubrik.
  • LäkareR : Jag ser att jag inte såg hela ditt svar. Jag klistrar härmed in en mer fullständig lista över mina betyg (från antagning.se).
  • LäkareR : SPHU - SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGR/HUMANISTISK Avgångsår: 1999 Omfattning: F - Fullständig Fullständig poäng: 2150 Individuell poäng: 2155 Gymnasiala meriter - SPHU - SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGR/HUMANISTISK Kurs Kurskod Betyg Poäng Anmärkning Engelska A EN200 VG 110 Engelska B EN201 VG 40 Engelska C EN204 VG 30 Estetisk verksamhet ESV200 MVG 30 FRANSKA B-SPRÅK A FR207 VG 60 FRANSKA B-SPRÅK B FR208 VG 130 Filosofi FS200 MVG 40 HEBREISKA HEMSPRÅK A HEB401 MVG 60 HEBREISKA HEMSPRÅK B HEB402 MVG 100 HEBREISKA HEMSPRÅK C HEB403 MVG 30 Historia A HI200 VG 80 Historia B HI201 VG 110 Fördjupning i humaniora eller samhällsvetenskap HS200 VG 60 Idrott och hälsa A IDH200 MVG 80 Idrott och hälsa B IDH201 MVG 50 Matematik A MA200 VG 110 Matematik B MA201 VG 40 Matematik C MA203 VG 50 Naturkunskap A NK200 VG 30 Naturkunskap B NK201 VG 70 Psykologi PS200 MVG 40 Religionskunskap A RE200 MVG 30 Religionskunskap B RE201 MVG 30 RYSKA C-SPRÅK A RY205 MVG 60 RYSKA C-SPRÅK B RY206 MVG 130 SPECIALARBETE SA301 MVG 20 Samhällskunskap A SH200 VG 90 Samhällskunskap B SH201 VG 110 A: Språket och människan SV203 VG 80 B: Språk - litteratur - samhälle SV204 MVG 120 - TRTTE504 MVG 55 Lokal kurs - - - 80 Lokalt tillägg Antal godkända poäng: 2155
  • LäkareR :

    

   Du ser även alla mina betyg i min fråga högst upp, inklusive "tenterade betyg"

  • Milla : Du kan se överskrift (rubrik) på det dokumentet du fick när du gick ut gymnasiet: det står antingen SLUTBETYG eller Samlat Betygsdokument. Du behöver inte gissa, det är bara ta fram betyget och titta på det.
  • LäkareR :

   Jag har inte kvar det, men som sagt, som du ser ovan klarade jag alla kurser och det står att utbildningen är fullbordad, så då är det ju med 99.9% säkerhet ett slutbetyg jag har. 

  • Milla : Jag är ganska säker på att du fått ut ett Slutbetyg. Det är dock alltid bra att ha Original + några vidimerade kopior på alla sina viktiga dokument sparade på ett säkert ställe. Ett slutbetyg från gymnasiet (eller från komvux) är ett av sådana viktiga dokument.
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga