Naimas

  Hej! Jag studerar andra året på kandidatprogrammet globala studier i Linköping Universitet men jag är osäker på vad för jobbmöjligheter jag har efter min examen ifall jag väljer att inte fortsätta studera till master.

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,

  Programmet du frågar om (kandidat i Globala studier) ger både en bredd och specifik djupkompetens. De tidigare studenter som tog examen (alumner) från det programmet arbetar ofta med internationella frågor, i Sverige eller utomlands. De arbetar ofta som beslutsfattare, projektledare, analytiker, utredare, handläggare, och senare som chefer inom sina organisationer. Andra alumner väljer att arbeta mera handfast ute i "fält" för att hjälpa människorna att förbättra deras livsvillkor, både i Sverige och utomlands.

  Några arbetar på Utrikesdepartementet (inklusive SIDA), andra i någon av FN-organisationerna. Andra arbetar i kommunala och statliga myndigheter och verk. En rätt ansenlig del arbetar inom näringslivet. Många av de som tar examen från universitetsstudier i Globala studier söker sig till någon av de många hjälporganisationerna som finns runt om i världen och arbetar då oftast som projektledare.

  FN är väldigt intresserade av att anställa personer med högre utbildning i globala studier. Dock är det ett krav att ha en masterexamen om man vill göra karriär i FN. Med bara en kandidatexamen är karriärsmöjligheterna rätt begränsade. Var kan man jobba med endast kandidatexamen? t.ex kan man få jobb som utredare>> på olika myndigheter och organisationer som t.ex Migrationsverket eller Universitets-& högskolerådet,  exempelvis som Studiestödsutredare på CSN>> eller som Utredare på FK>>; man blir med kandidat i globala studier en Samhällsvetare>>, vilket inte är en yrkesexamen utan en generell examen

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga