1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej!
   

  SAT (Scholastic Assessment Test) är en standardiserad provning som ofta används för college- och universitetsansökningar i USA. Den matematiska delen av SAT-testet bedömer elevernas kunskaper och färdigheter inom matematik upp till och med den amerikanska gymnasieutbildningens avancerade nivå. 

  De huvudsakliga ämnesområdena som täcks av SAT:s matematiska avsnitt inkluderar:
  1. **Grundläggande aritmetik**: Enkel addition, subtraktion, multiplikation och division.
  2. **Algebra**: Linjära ekvationer, olikheter, kvadratiska ekvationer, system av ekvationer, algebraiska uttryck, och funktioner.
  3. **Problemhantering och dataanalys**: Procent, proportioner, medelvärde, median, mode, sannolikhet, och grundläggande statistik.
  4. **Passport to Advanced Math**: Här bedöms studentens kunskaper i mer avancerad algebra och funktioner.
  5. **Ytterligare ämnen i matematik**: Dessa kan inkludera geometri, trigonometri och den komplexa talplanen.

  När man jämför med det svenska gymnasiesystemet, så täcker SAT:s matematiska del innehåll som man finner i kurserna Matematik 1, Matematik 2, och en del av Matematik 3. "Ma3b" i det svenska systemet fokuserar mer på analys av funktioner, trigonometri, och differentialkalkyl, vilket delvis överensstämmer med innehållet i SAT, men inte helt och hållet. 

  Hoppas mitt svar blir till hjälp!

   

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga