2 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  en intressant fråga du ställer men som också är svårt att svara på... för att skadan kan inträffa "när som helst" och det kan spela stor roll om det bli i början av gymnasial utbildning eller mot slutet; sedan spelar det också stor roll vad dina planer för tiden efter gymnasiet är eller blir.
  Vill man bli DANSARE, så är det svårt och kanske t o m omöjligt med ett skadat knä (men beror också på om skadan kan åtgärdas t.ex genom en operation och knät kan bli så pass bra igen att även danskarriär kan ändå bli möjlig). Jag tänker också på att det finns olika typer av dans, t.ex rullstolsdans så man kan dansa även om man inte kan använda benen, över huvudet taget. 
  För att uppfylla kraven för examensbevis måste en gymnasieelev bli godkänd i ganska många kurser bland annat i de programspecifika kurserna men det kan eleven bli även om hen inte kan "dansa med benen" (hoppas jag). Om kraven för examensbevis från gymnasiet se gymnasieGuiden.se/examen 
  Om eleven inte uppfyller de kraven går hen ut gymnasiet med ett Studiebevis. 
  Studiebevis kan på komvux kompletteras upp till examensbevis. På komvux behöver inte alla de estetiska (danskurserna) ingå i examensbevis -- det är mycket friare vilka gymnasiekurser som kan ingå i examensbevis från komvux (jämfört med gymnasiet).

  Studie- och yrkesvägledare
  SYV-besökare SYV

  Hejsan,
  här nedan får du ta del av svaren från danslärare på några gymnasieskolor:
  En av lärarna påminner om möjlighet att göra "individuell studieplan ( och byta ut de kurser som kräver aktivt deltagande) eller byta inriktning/program.
  Om man gått ES-program så har man samma valmöjligheter efter gymnasiet som om du gått samhällsprogrammet eller ekonomi tack vare individuella val. Matte 2b går att välja på alla estetiska program som jag känner till, och det är de kurserna som ska väljas till för att få (nästan) samma behörighet inför fortsatta studier."
  ***
  "Först och främst finns det ju inget svar som passar på alla situationer. Det är individuellt. I första hand ska ju eleven i en sådan situation söka vård och få hjälp med rehabilitering. 
  Hittills (jag har jobbat som danslärare på Es-program i 23 år) har jag inte varit med om en situation där en elev behöver byta program eller sluta dansa på grund av en skada. Det har alltid gått att rehabilitera och återgå till dansundervisningen. 
  Men om eleven satsa på en karriär som professionell dansare efter gymnasiet kommer det med största sannolikhet innebära att rehabilitera skador ibland."

  ***
  "Om det är så att eleven skadar sig i ettan så behöver eleven byta inriktning eller program. Vi hjälper givetvis till att hitta alternativ om detta skulle bli aktuellt.  
  Ett annat scenario är om eleven skadar sig i åk. 2, beroende på hur långt in i årskursen, så kan eleven välja att gå "teoripaketet" i åk.3 hos oss, vilket innebär att man släpper karaktärsämnen och istället läser Sh2, Eng7 och Nk2.  
  Efter gymnasiet - om vi säger att eleven går teoripaketet - har eleven samma behörigheter till Universitet och högskola som om hen hade gått Samhällsprogrammet."

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga