N
  Jag planerar att söka till ett universitet på Irland och har hittat ett dokument där alla olika EU-länders kvalifikationer är listade, däribland Sveriges. Dokumentet är för 2019 intagning och har betygsskalan A-F, men det nämns även att betyg på "level A" inte kan räknas för poäng och att man bör ha 6st distinkta "level B"-ämnen. Vad kan menas med de här "level A" och "B"? Vilka svenska kurser syftar de till? Jag länkar till dokumentet så att man kan förstå exakt vad jag menar:

  http://www2.cao.ie/downloads/documents/Guidelines-EU-EFTA.pdf
  • SYV-besökare : Jag har inte det exakta svaret på din fråga men har hittat var du kan vända dig för att få mer information/rådgivning: https://www.uhr.se/syv/infor-en-utlandsvistelse/ivagledning/fore-utlandsvistelsen/forbered/praktiskt/oversattning-av-betyg-och-intyg/ Man kan också kontakta UHR:s (Universitet och högskolerådet) växel 010-470 03 00.
  • SYV-besökare : De elever vi träffar hänvisar vi till de universitet de själva ska ansöka till eller till de webbsidor som riktar sig mot utlandsstudier.
  • Nina : Jag vill råda dig att skicka över dina betyg till Irland för att få hjälp med bedömningen, då det är de på Irland som kommer sköta antagningen.

  5 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej N,

  Fråga SYV har tyvärr inte några egna experter på studier utomlands; vi kan därför endast försöka hjälpa dig genom att skicka länkar till hemsidorna som vi bedömer som pålitliga och innehållande relevant info:
  uhr.se/studier-och-antagning/Studier-utomlands/Intyg-for-utlandsstudier
  studera.nu/studera-utomlands/pa-egen-hand/lander-a-o/irland
  ucas.com/further-education/post-16-qualifications/qualifications-you-can-take/levels

  • : Hej Julia och tack för svar!
  • : Jag förstår att jag bör kontakta någon som är expert på irländska betyg, men tänkte om någon SYV i Sverige möjligtvis kunde förstå va nivåerna A och B betyder. Exempelvis heter ju vissa kurser 1b, 3c, osv. Kan det vara det dom menar?
  • Anna :

   De som i Sverige är bäst på att jämföra svenska och "utländska" betyg/kurser är SYV som jobbar på IB-diplomaprogrammen; som finns på ca 30 gymnasieskolor i Sverige; tyvärr ingår inte i deras jobb att hjälpa andra än de som är elever just hos dem. Se om du i listan på gymnasieguiden.se/gymnasium?IB ser någon kommunal gymnasieskola som ligger i "din kommun" och vänd dig till SYV på IB-programmet där; skulle du då få svar att det är endast elever på den skolan som omfattas av SYV-ens hjälp, fråga då på utbildningsförvaltningen i din kommun (t.ex vänd dig direkt till Förvaltningschefen på utbildningsförvaltningen), Vart de/hen tycker du ska vända dig med din fråga.

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej N,

  du kan prova fråga på Irlands Ambassad i Stockholm om de har någon expert på att jämföra kurser i Sverige och Irland eller om de kan hänvisa dig till ngn som kan hjälpa dig. Irland borde ha intresse av att ha fler sökande till sina utbildningar och borde därför vara behjälpliga när man är intresserad, som du är.

  Du kan också skriva (på Engelska) till en EURES-rådgivare, expert på Irland; som i första hand ska hjälpa personer från andra EU-länder söka Jobb i Irland men förhoppningsvis kan ge viss hjälp i att även söka studier i Irland. E-post till EURES-rådgivare, experter på Irland: [email protected]

  • :

   Hej Anna tack för att du svarade!

    Jag förstår att jag bör kontakta någon som är expert på irländska betyg, men tänkte om någon SYV i Sverige möjligtvis kunde förstå va nivåerna A och B betyder. Exempelvis heter ju vissa kurser 1b, 3c, osv. Kan det vara det dom menar?

  • Anna :

   Du nämner 1b och 3c kurser i din kommentar. 3c är en mattekurs; i Sverige idag finns det 3 spår: yrkes, ekonomi- och naturvet.språren inom matte; På nivå 4 går alla spåren ihop; inom "yrkesspår" finns endast två kurser, matematik 1a och 2a; inom ekonomispåret: matematik 1b, 2b och 3b och inom Naturvet.spåret - matte 1c, 2c och 3c. .. Men om man "tar" Samhällskunskap 1b, så är det en "annan femma"; Samhällskunskap 1b består av 2 små kurser: samhällsk.1a1 och 1a2 och nästa kurs heter Samhällskunskap 2; och nästa - Samhällskunskap 3. ... Samhällskunskap och Historia innehåller inte samma kunskapsdelar i olika länder; dock ersänns ofta studier i de ämnena från andra länder (trots att man lär sig Olika saker inom de ämnena i olika länder).
   Innehåll i svenska mattekurser kan man se på Matteboken.se

  SYV-besökare SYV

  Hejsan, min tanke är att du kan kontakta HEA, Higher Education Authority i Irland; Email: [email protected]

  om du skickar dina betyg, översatta till engelska ( om dina betyg är på svenska ) till HEA, så borde de kunna hjälpa dig. Jämför: när personer med utländsk utbildning söker till svenska högskolor/universitet, så är det UHR, universitets- och högskolerådet som ansvarar för att "värdera" deras betyg. På samma sätt, tänker jag, borde det i varje land finnas ngn sort Myndighet som värderar utländska  betyg. i Irland borde det vara HEA, men annars så bör/kan HEA hänvisa dig rätt.

  Hejsan,
  de som vill studera utomlands, så ligger det på ens eget ansvar att ordna med detta. Om man har studieförmåga att studera utomlands så har man också förmåga att själv ordna med detta. Förberedelsetid minst 1 år och det finns bra information att hämta på webben och på det lärosäte man är intresserad av.

  Det finns också hjälp man kan få från privata organisationer, en del får man betala, men en del är gratis (fast de då endast förmedlar och hjälper till med platser till högskolor som de har ett uppbyggt samarbete med).

  På SACO-mässan brukar dessa företag finnas på plats så det är ett bra ställe att ta upp saken med dem då och få tillgång till info.

  Här nere får du några länkar till hemsidor där du förhoppningsvis kan hitta relevant info:

  https://www.studera.nu/studera-utomlands/pa-egen-hand/att-ordna-utlandsstudierna-sjalv/

  https://allastudier.se/tips-o-fakta/h%c3%b6gskola-utomlands-15843 (här finns mycket info om de olika organisationerna man kan ta hjälp av)

  https://www.utbyten.se/sv/Om-oss/Nyheter-och-artiklar/Ny-forskning-om-effekten-av-internationella-utbyten/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=unspecified

  https://www.uhr.se/studier-och-antagning/Studier-utomlands/

  https://www.euroguidance.eu/

  Klarar man inte att på egen hand hitta information och ordna allt kring sina utlandsstudier, rekommenderar jag att istället söka till svensk högskola och anmäla sig för utbytesstudier då man har mer hjälp från de internationella koordinatorerna som arbetar på högskolorna, när man är studerande på en svensk högskola.

  Vägledare SYV

  Det finns ingaa speciella ”internationella vägledare” i de flesta svenska kommuner. Vi hänvisar till universitet och högskolor i det aktuella landet men lika ofta till de centrala instanser som kan ge information om utbildningsutbud och om hur man antar utländska studenter.

  Vår utgångspunkt i vägledning kring utlandsstudier är Universitets- och högskolerådets webplats www.studera.nu.

  https://www.studera.nu/studera-utomlands/pa-egen-hand/lander-a-o/

  Vi hänvisar också till SISA (Swedish International Students & Alumni, en ideell medlemsorganisation av och för svenska utlandsstudenter) Här kan de presumtiva utlandsstudenterna få svar på många frågor!

  https://www.studera.nu/studera-utomlands/pa-egen-hand/har-du-fragor-om-utlandsstudier/

  En annan resurs som är lämplig att använda är Euroguidance Sweden, en informationsresurs för den som arbetar med vägledning och som söker stöd i arbetet med internationella frågor.

  https://www.uhr.se/syv/infor-en-utlandsvistelse/euroguidance-arbetar-for-dig/

  Nina SYV

  Hej,

  De som vill läsa utomlands, ansvarar själva för att ta reda på information och söka. Alla länder har olika krav bl.a ang. vilka betyg som ska lämnas in och på vilket språk (här kan översättningsbyråer vara behjälpliga/kammarkollegiet), visum, kostnad för studierna, boende, m.m.

  På www.studera.nu finns en del mycket bra information. Det är svårt att ha en sammanfattande information eftersom alla länder gör olika. Exempelvis så måste sökande ibland besöka landets ambassad för att söka studerandevisum.
  Bra att på förhand ta reda på om man studerar på en utbildning utomlands, och det är ett Reglerat yrke, t.ex ett legitimationsyrke i Sverige, så behöver personen fundera på om utbildningen gäller även i Sverige (om hen senare vill arbeta i Sverige).

  Svenska studievägledare kan ha viss kunskap om utlandsstudier men till största delen, så är det individen själv som ansvarar för att ta reda på all information

  Med vänlig hälsning
  Nina/studievägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga