MotVägen1010

  Jag undrar vilka Vägar,program eller linjer man kan ta och plugga för att bli kurator, Har nog för like meriter för att komma in på psykolog och Socionom, att få jobb efter borde inte vara något problem då jag har några rekomendationer redan. uppskattar svar mer än "plugga socionom" eller "socionom är tradition" Tack!

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,

  det är inte förbjudet för arbetsgivare att som kurator*** anställa med vilken utbildning som helst, men de anställer för det mesta endast socionomer med påbyggnadsutbildning efter socionomexamen.
  *** Undantag: som kurator inom Hälsa- och sjukvården krävs legitimation från socialstyrelsen och i grunden måste man ha socionomexamen + påbyggnadsutbildning, och i annat fall kan man inte få ut legitimation och får ej kala sig för kurator inom hälsa- och sjukvården och får inte bli anställd (i alla fall i Sverige) inom det yrket.
  Jag har läst och förstått i din fråga att du vill få tips om andra vägar än socionomprogrammet men du vill ju inte att jag ska ljuga för dig och ge dig falska förhoppningar? Vår erfarenhet är att som Kurator anställs de med socionomexamen + påbyggnadsutbildning + några års arbetslivserfarenhet av att ha jobbat inom ett yrke som är ett "typiskt socionbomyrke" efter examen från socionomprogrammet. Tjänster som kurator och i synnerhet Skolkurator är mycket eftertraktade med många sökande till varje ledig tjänst. De som idag jobbar som kuratorer och har jobbat i många år redan och kanske närmar sig pensionsåldern kan ha andra utbildningar i bagaget men de som anställs idag har nästan uteslutande socionomexamen och den examen kan, i Sverige, fås endast i slutet av socionomprogrammet. Anledningen är bland annat att man på socionomprogrammet läser mycket om Socialtjänstlagen och det är mycket viktigt, anser arbetsgivare, att man som kurator har mycket bra kunskap om den lagen och dess tillämpningar. En annan anledning är att inom socionomprogrammet ingår en praktiktermin (ofta termin 5 av 7-terminers utbildning på socionomprogrammet). Att en person har genomgått 20v.praktik på heltid och fått godkänt betyg på praktiken anser arbetsgivare att man i så fall "nästan har 20-veckors arbetslivserfarenhet". Vidare är det också så att det finns många platser på socionomprogrammet och den utbildningen erbjuds på många orter och varje år utexamineras väldigt många nya socionomer och väldigt många av dem vill på sikt kunna jobba som kurator. Så, arbetsgivare behöver inte vid tillsättning av en kurators-tjänst titta på ansökningar från de som saknar socionomexamen. De är i alla fall vad vi får som svar när vi frågar arbetsgivare. 
  Du kan, alltså, säkert hitta några få personer som idag jobbar som kurator och som har en annan utbildning än examen från socionomprogrammet men de har troligen fått jobbet för ganska lång tid sedan. Alternativt så kan man alltid finna något undantag som finns från nästan alla regler och så länge andra kurators-yrken än just inom hälsa-och sjukvård ej kräver legitimation, så är det inte förbjudet att anställa med i princip vilken utbildning som helst, men det är arbetsgivare som bestämmer. 
  Du skriver om att du har de rätta kontakterna, så fråga de arbetsgivare som vill anställa dig med vilken utbildning som de kan tänka sig anställa dig som kurator och sök sedan till den utbildningen. 

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga