Studie och Yrkesvägledare

  Elev i ettan vill läsa modersmål, går på natur, vill ha det som individuellt val. Men det kommer inte förrän i tvåan och trean. Hur gör vi nu?

  1 Svar

  Evelyn, SYV SYV på Kollaskolan

  Hej!

  Modersmål är en rättighet och ska därför erbjudas även om eleven inte har individuellt val (i-val) på schemat i ettan. Detta kan sedan justeras så att eleven inte behöver välja ett i-val i trean (om hen inte vill). Men den får också läsa upp till 300p modersmål plus 200p andra kurser i-val om den vill. Modersmål kan också ersätta kurser i moderna språk, men ger inte meritpoäng.

   

  Så här är det formulerat i Gymnasieförodningen (2010:2039)

  17 §   Modersmålsundervisning får anordnas som
     1. individuellt val,
     2. utökat program, eller
     3. som ersättning för undervisning i andra språk än svenska, svenska som andraspråk och engelska.

  18 §   Huvudmannen är skyldig att anordna modersmålsundervisning för en elev sammanlagt högst sju läsår under elevens skoltid.
  Eleven ska dock ges sådan undervisning under längre tid om eleven har särskilt behov av det.

  Begränsningen till sju år gäller inte om undervisningen
     1. ersätter undervisning i andra språk än svenska, svenska som andraspråk och engelska,
     2. anordnas som individuellt val, eller
     3. anordnas med ett nationellt minoritetsspråk eller ett nordiskt språk som modersmål.

  19 §   En huvudman är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk endast om
     1. minst fem elever som ska erbjudas undervisning i språket önskar sådan undervisning, och
     2. det finns en lämplig lärare att tillgå.

  Avser modersmålsundervisningen ett nationellt minoritetsspråk är huvudmannen skyldig att anordna modersmålsundervisning även om antalet elever är mindre än fem.

   

  • Studie och Yrkesvägledare : Tack för snabbt svar. // m
  • Julia : vi på Fråga syv är glada om svar du får blir till hjälp!

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga