MatildaM1

  Hej. Påbörjade vård- och omsorgsprogrammet på Komvux innan den gjordes om. Tog nu och började igen efter att de gjort om programmet. Jag har därför gått kurserna Medicin 1, Etik och människans livsvillkor och hälsopedagogik. Finns det några kurser som jag inte behöver göra som motsvarar dessa? Hur kan jag kolla upp det?

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  jag undrar om vad du har som ditt primära mål? är det att få ut examensbevis från komvux (yrkesexamen som Undersköterska) eller att så fort som möjligt uppfylla kraven för Yrkesbevis (som socialstyrelsen beslutar om)?
  Om du har som mål att få ut Yrkesbevis från socialstyrelsen, då behöver du inte läsa lika mycket. Följande gäller:
  De som påbörjade sin vårdutbildning på gymnasial nivå innan 1 juli 2023), så gäller följande:

  Du ska ha godkända betyg som omfattar minst 1240 gymnasiepoäng i ämnen eller kurser med inriktning mot vård och omsorg och minst 80 gymnasiepoäng i svenska eller svenska som andraspråk. 
  Men eftersom dina kurser på gymnasial nivå var på minst 50 poäng (du hade inga mindre kurser; de fanns "innan din tid") då gäller för dig att du ska ha minst 1250 gymnasiepoäng i kurser med inriktning mot vård och omsorg + godkänt betyg i en av kurserna i svenska eller SAS, svenska som andraspråk. T.ex godkänt betyg i kursen svenska 1 (eller SAS 1). Du ska alltså ha minst 1350 godkända gymnasiala poäng (av dem 100p. inom ämnet svenska eller SAS).
  Men om du vill läsa mot examensbevis från komvux, då behöver du uppfylla mycket mer omfattande krav; du måste i så fall ha 2.400 poäng (av dem 100p.i kursen gymnasie- eller komvuxarbete); du måste också ha godkänt betyg i svenska 1, engelska 5 och matematik 1 + tillräckligt antal poäng inom vårdämnen. 

  Du i din fråga skriver bl a följande: "gått kurserna Medicin 1, Etik och människans livsvillkor och hälsopedagogik" men har du Godkända betyg i de kurserna?
  Jag tänker också så här: om du på komvux läser ett Nationellt yrkespaket mot yrket Undersköterska, så är det en sammanhållen utbildning som går på heltid; skulle du "tillgodoräkna dig" några kurser från det paketet, kan hela din utbildning i kurspaketet bli "deltidsutbildning" och du har med det möjlighet att få mindre pengar i studiemedel från CSN. I värsta fall, om din utbildning blir på 74,99% av heltid, då kommer du kunna få studiemedel endast för Halvtidsstudier (detta för att CSN avrundar neråt...). Du kan därför finna dig i en situation där du inte har råd att studera på grund av att du får väldigt lite pengar från CSN... bara en tanke jag har... jag vet inte ens om du tar studiemedel eller inte. 
  Det jag försöker säga är att det kan bli mycket mer fördelaktigt för dig att läsa hela kurspaketet och inte försöka tillgodoräknad dig några kurser ur den. Även om det blir (i viss mån) en repetition för dig, så får du i så fall möjlighet att få ännu djupare (bättre) kunskaper och ännu högre betyg; jag vet så klart inte om du har högsta betygen i de vårdkurserna som du läst förut... återigen bara en tanke eller ett förslag från min sida.
  Hänvisningar/lästips:
  skolverket.se/komvux-gymnasial/yrkespaket-vard-och-omsorg
  skolverket.se/download/pdf
  framtid.se/yrke/underskoterska
  socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga