1 Svar

  Mikael SYV på FrågaSYV

  Hej Moa,
  särskild behörighet inför Ämneslärarutbildningar brukar se ut så här:
  för blivande mattelärare - godkänt betyg i gymnasial kurs matematik 4;
  för blivande samhällskunskapslärare - godkänt betyg i gymn.kurs samhällskunskap 2;
  för blivande idrottslärare är det olika på olika lärosäten - ibland krävs det idrott och hälsa 2 men på andra lärosäten räcker det med idrott och hälsa 1.
  ang. lärare i Bild - var god se: framtid.se/yrke/bildlarare - avsnitt UTBILDNING i den yrkespresentationen ger endast "allmän info", detta för att det kan vara rätt så krångligt med behörighet inför utb."Lärare i bild": se t.ex vilka utbildningar Konstfack i Sthlm erbjuder: olika lärarprogram där bild ingår, t.ex konstfack.se/sv/Utbildning/Lararutbildning/Amneslararprogrammet-med-inriktning-mot-grundskolans-ak-7-9 och konstfack.se/sv/Utbildning/Lararutbildning/Amneslararprogrammet-med-inriktning-mot-gymnasieskolan
  Bildlärarutb. på Konstfack kräver, för behörighet, bl.a godkända arbetsprover.

  Det är rätt så krångligt att reda ut behörigheter till olika lärarutbildningar; det enklaste är om du hittar några få lärarprogram som du är intresserad av och ser vad de kräver för behörighet. Grundskolelärare är ofta behörig i 3 ämnen, men ibland endast i 2 ämnen - som t.ex Lärare på grundskolan i Bild och Sjöld (se exempel ovan på Konstfack och det tar 4,5 på heltid att bli lärare på högstadiet i bild och slöjd).
  Jag vill också påminna om att gymnasielärare är även behörig i samma ämnen på högstadiet. Slöjd finns inte som gymnasieämne, men det gör bild; så om du blir behörig gymnasielärare i bild, kan du undervisa (blir behörig att göra det) i bild även i år 7-9 på grundskolan.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga