Isac
  Är det inriktning automation eller elteknik man ska välja på elprogrammet? Jag har hört både och.
  • Daniel : Efter noga undersökning kom vi fram till att det troligtvis förhåller sig på det här sättet: Yrkesutgång Industrielektriker kan finnas på El- och energiprogrammet inom gymnasieskolan, på Inriktningen automation eller på inriktningen Elteknik, beroende på vilka valbara kurser som gymnasieskolan kan erbjuda inom programfördjupningen och inom individuella valet.

  2 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Isac;

  Det är en intressant och också svår fråga att svara på. Precis som du, får vi också Olika svar:
  - på skolverkets webbplats står yrkesutgång Industrielektriker "under" inriktningen Elteknik, se skolverket.se
  ... men å andra sidan skriver Skolverket också så här: "Inriktningen automation ska ge systemorienterade kunskaper i brytningen mellan elektroteknik, datorteknik samt drift- och underhållsteknik. Detta innebär att inriktningen ska utveckla elevernas förmåga att planera, installera och sätta automatiserade produktionssystem i drift. Inriktningen ska också utveckla elevernas förmåga att yrkesmässigt arbeta med underhållsarbete och felsökning i industriella anläggningar. Inriktningen kan leda till yrken som till exempel automationstekniker, processtekniker, industrielektriker och mekatroniker."

  Vi på FRåGA SYV fick också några svar från el-lärare, SYV-ar på gymnasieskolorna och de sakkunniga inom branschen som rekommenderar inriktning Automation, läs nedan:
  - inriktning Automation på EE som du bör välja om du vill bli industrielektriker men det är ofta möjligt att senare komplettera även om man på gymnasiet går inriktning Elteknik. Du kan också fundera på att välja läsa på en gymnasieskola som erbjuder båda de inriktningar och då kan du förhoppningsvis (som programfördjupning eller individuellt val läsa kurser "ur den andra inriktningen" och på så sätt få med dig båda de behörigheter). Rekommendation: läs inriktning Automation på EE och välj till i första hand kursen Elinstallationer, 200 poäng (t.ex inom individuellt val).
  Tips!
  Inriktning läses på EE oftast från årskurs 2, därför kan du fundera på att i första hand söka till en sådan skola som just erbjuder båda inriktningar, se i listan på gymnasieguiden.se/gymnasium?EE - och då kan du under år1 samråda med dina el-lärare och med SYV-en på skolan om vilken inriktning du bör i första hand välja inför årskurs 2.

  Vi har kontaktat ett antal personer som är (eller borde vara) välinsatta i vilken utbildning en Industrielektriker behöver och här (nedan) får du läsa deras svar:
  -Jag tror inte att det är självklart med industrielektriker, så ta det säkra att gå inriktning elteknik.

  -Se: Yrkesutgång - Skolverket Vänliga hälsningar.

  -Så vitt jag vet och utifrån vad jag läst mig till så funkar bägge inriktningarna.

  - Vi hänvisar alltid till detta när vi diskuterar olika yrken:
  El- och energiprogrammet har fyra inriktningar.

  Inriktningen automation ska ge systemorienterade kunskaper i brytningen mellan elektroteknik, datorteknik samt drift- och underhållsteknik. Detta innebär att inriktningen ska utveckla elevernas förmåga att planera, installera och sätta automatiserade produktionssystem i drift. Inriktningen ska också utveckla elevernas förmåga att yrkesmässigt arbeta med underhållsarbete och felsökning i industriella anläggningar. Inriktningen kan leda till yrken som till exempelautomationstekniker, processtekniker, industrielektriker och mekatroniker.

  Inriktningen dator- och kommunikationsteknik ska ge kunskaper i att yrkesmässigt installera, administrera, underhålla och reparera dator- och kommunikationssystem samt kunskaper om informationssäkerhet. Inriktningen ska också utveckla elevernas förmåga att arbeta med system för presentation av data, bild, ljud och interaktiva tekniker. Inriktningen kan leda till yrken som till exempel nätverkstekniker, teknisk säljare, supporttekniker och servicetekniker.

  Inriktningen elteknik ska ge kunskaper i att installera, underhålla och reparera elanläggningar, eldistributionsnät, larm samt tv- och datanät. Inriktningen kan leda till yrken som elektriker verksam inom installation eller eldistribution. Andra möjliga yrken är till exempel hisstekniker och larmtekniker.

  Inriktningen energiteknik ska ge kunskaper i att genomföra drift- och underhållsarbeten samt servicefunktioner inom energi-, miljö- och vattenteknikbranscherna samt processbaserade branscher. Inriktningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta med specialiserade funktioner i många olika yrken inom energi- och processbranscherna. Möjliga yrken är till exempel drift- och underhållstekniker, driftoperatör, vattenmiljötekniker och laborant.

  Det går inte att skriva något heltäckande om de olika yrkesutgångarna, därför att det i slutänden är upp till respektive utbildningsanordnare att bestämma och välja fördjupningskurser som de ska erbjuda. Även de olika branscherna har rekommendationer om vilka fördjupningskurser som ska ingå i utbildningen. Jag hoppas du förstår att det finns flera ”rätt” i dessa sammanhang.

  -För att bli industrielektriker är den enklaste vägen att läsa automation. Man kan läsa elteknik men behöver då troligtvis komplettera genom företaget beroende på vad företaget vill ha. Ett exempel på det är Gruvön i Grums – de startade förra året en utbildning för elektriker på ett år för att bli industrielektriker. Hos oss läser alla elever samma kurser i år 1 och söker sedan inriktning till år 2. Det är så Skolverket säger att skolorna ska göra.

  -  Då är det inriktningen automation eleven bör välja, detta görs från årskurs 3 hos oss. Det skiljer sig endast 300 poäng på elteknik och automation och dessa kurser ligger i årskurs 3. (detta är svar från en av de gymnasieskolorna som erbjuder både inriktning Elteknik och Automation på EE).

   

  Daniel SYV

  Hejsan, efter samtal med Skolverket, kom vi fram till att det är i princip möjligt att uppnå yrkesutgång Industrielektriker om man läser en av inriktningar Elteknik eller AutomationEE. ---"allt" beror på vilka valbara kurser som gymnasieskolan kan erbjuda.
  Vill du sikta på att bli Industrielektriker, bör du fråga på gymnasieskolorna om de erbjuder den yrkesutgången. Som jag förstår det, så måste man i grunden gå en av de (ovan nämnda) inriktningar på EE och sedan, beroende på vilka valbara kurser som gymnasieskolan kan erbjuda, så kan man på vissa gymnasieskolor få den utbildning som utgör grund för att kunna bli Industrielektriker.

  • : Tack för svaret, vilka valbara kurser är det man behöver läsa?
  • Anna :

   Valbara kurser erbjuds "i mån av möjlighet". En skola kan på förhand annonsera att de har "för avsikt" att erbjuda vissa valbara kurser men sedan om det blir lärarbrist eller händer ngt annat, då kan skola erbjuda helt andra kurser, t.ex matematik, Idrottskurser, alltså kurser som inte har med el att göra att välja mellan. Det går därför inte på förhand helt garantera vilka valbara kurser och vilka yrkesutgångar som varje gymnasieskola kommer att kunna ge. Du bör fråga på gymnasieskolorna om de planerar erbjuda yrkesutgång INDUSTRIELEKTRIKER. Och detsamma gäller inom komvux, om man läser till elektriker på komvux bör man fråga om det är möjligt att gå mot yrkesutgång Industrielektriker. Exakt vilka kurser som bör ingå i olika yrkesutgångar, bl.a utgång Industrielektriker kan ändras med nya direktiv från t.ex elsäkerhetsverket, med förändringar i skolverkets bestämmelser om vilka kurser som får erbjudas inom gymnasiet (det som gäller idag behöver inte gälla om ett år... ). Så, fråga gärna på skolan som du vill söka till om de har för avsikt att kunna erbjuda yrkesutgång Industrielektriker (men ngn garanti på att kunna läsa alla kurser som du kommer behöva, kan nog ingen på förhand ge). Förhoppningsvis kan man senare komplettera, om någon eller några få kurser skulle fattas.

   En SYV som jobbar på en gymnasieskola som erbjuder båda inriktningar säger att hen är säker på att om eleven läser inriktning Automation och väljer till en stor kurs á 200 poäng som heter Elinstallationer (som ingår som inriktningskurs i Elteknik), då går man mot yrkesutgång Industrielektriker. Se programplan för EE.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga