Isac 18 år
  Är det inriktning automation eller elteknik man ska välja på elprogrammet? Jag har hört både och.
  • Daniel Efter noga undersökning kom vi fram till att det troligtvis förhåller sig på det här sättet: Yrkesutgång Industrielektriker kan finnas på El- och energiprogrammet inom gymnasieskolan, på Inriktningen automation eller på inriktningen Elteknik, beroende på vilka valbara kurser som gymnasieskolan kan erbjuda inom programfördjupningen och inom individuella valet.

  2 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Isac;

  Det är en intressant och också svår fråga att svara på. Precis som du, får vi också Olika svar:
  - på skolverkets webbplats står yrkesutgång Industrielektriker "under" inriktningen Elteknik, se skolverket.se
  ... men å andra sidan skriver Skolverket också så här: "Inriktningen automation ska ge systemorienterade kunskaper i brytningen mellan elektroteknik, datorteknik samt drift- och underhållsteknik. Detta innebär att inriktningen ska utveckla elevernas förmåga att planera, installera och sätta automatiserade produktionssystem i drift. Inriktningen ska också utveckla elevernas förmåga att yrkesmässigt arbeta med underhållsarbete och felsökning i industriella anläggningar. Inriktningen kan leda till yrken som till exempel automationstekniker, processtekniker, industrielektriker och mekatroniker."

  Vi på FRåGA SYV fick också några svar från el-lärare, SYV-ar på gymnasieskolorna och de sakkunniga inom branschen som rekommenderar inriktning Automation, läs nedan:
  - inriktning Automation på EE som du bör välja om du vill bli industrielektriker men det är ofta möjligt att senare komplettera även om man på gymnasiet går inriktning Elteknik. Du kan också fundera på att välja läsa på en gymnasieskola som erbjuder båda de inriktningar och då kan du förhoppningsvis (som programfördjupning eller individuellt val läsa kurser "ur den andra inriktningen" och på så sätt få med dig båda de behörigheter). Rekommendation: läs inriktning Automation på EE och välj till i första hand kursen Elinstallationer, 200 poäng (t.ex inom individuellt val).
  Tips!
  Inriktning läses på EE oftast från årskurs 2, därför kan du fundera på att i första hand söka till en sådan skola som just erbjuder båda inriktningar, se i listan på gymnasieguiden.se/gymnasium?EE - och då kan du under år1 samråda med dina el-lärare och med SYV-en på skolan om vilken inriktning du bör i första hand välja inför årskurs 2.

  Vi har kontaktat ett antal personer som är (eller borde vara) välinsatta i vilken utbildning en Industrielektriker behöver och här (nedan) får du läsa deras svar:
  -Jag tror inte att det är självklart med industrielektriker, så ta det säkra att gå inriktning elteknik.

  -Se: Yrkesutgång - Skolverket Vänliga hälsningar.

  -Så vitt jag vet och utifrån vad jag läst mig till så funkar bägge inriktningarna.

  - Vi hänvisar alltid till detta när vi diskuterar olika yrken:
  El- och energiprogrammet har fyra inriktningar.

  Inriktningen automation ska ge systemorienterade kunskaper i brytningen mellan elektroteknik, datorteknik samt drift- och underhållsteknik. Detta innebär att inriktningen ska utveckla elevernas förmåga att planera, installera och sätta automatiserade produktionssystem i drift. Inriktningen ska också utveckla elevernas förmåga att yrkesmässigt arbeta med underhållsarbete och felsökning i industriella anläggningar. Inriktningen kan leda till yrken som till exempelautomationstekniker, processtekniker, industrielektriker och mekatroniker.

  Inriktningen dator- och kommunikationsteknik ska ge kunskaper i att yrkesmässigt installera, administrera, underhålla och reparera dator- och kommunikationssystem samt kunskaper om informationssäkerhet. Inriktningen ska också utveckla elevernas förmåga att arbeta med system för presentation av data, bild, ljud och interaktiva tekniker. Inriktningen kan leda till yrken som till exempel nätverkstekniker, teknisk säljare, supporttekniker och servicetekniker.

  Inriktningen elteknik ska ge kunskaper i att installera, underhålla och reparera elanläggningar, eldistributionsnät, larm samt tv- och datanät. Inriktningen kan leda till yrken som elektriker verksam inom installation eller eldistribution. Andra möjliga yrken är till exempel hisstekniker och larmtekniker.

  Inriktningen energiteknik ska ge kunskaper i att genomföra drift- och underhållsarbeten samt servicefunktioner inom energi-, miljö- och vattenteknikbranscherna samt processbaserade branscher. Inriktningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta med specialiserade funktioner i många olika yrken inom energi- och processbranscherna. Möjliga yrken är till exempel drift- och underhållstekniker, driftoperatör, vattenmiljötekniker och laborant.

  Det går inte att skriva något heltäckande om de olika yrkesutgångarna, därför att det i slutänden är upp till respektive utbildningsanordnare att bestämma och välja fördjupningskurser som de ska erbjuda. Även de olika branscherna har rekommendationer om vilka fördjupningskurser som ska ingå i utbildningen. Jag hoppas du förstår att det finns flera ”rätt” i dessa sammanhang.

  -För att bli industrielektriker är den enklaste vägen att läsa automation. Man kan läsa elteknik men behöver då troligtvis komplettera genom företaget beroende på vad företaget vill ha. Ett exempel på det är Gruvön i Grums – de startade förra året en utbildning för elektriker på ett år för att bli industrielektriker. Hos oss läser alla elever samma kurser i år 1 och söker sedan inriktning till år 2. Det är så Skolverket säger att skolorna ska göra.

  -  Då är det inriktningen automation eleven bör välja, detta görs från årskurs 3 hos oss. Det skiljer sig endast 300 poäng på elteknik och automation och dessa kurser ligger i årskurs 3. (detta är svar från en av de gymnasieskolorna som erbjuder både inriktning Elteknik och Automation på EE).

   

  Daniel Larsson SYV

  Hejsan, efter samtal med Skolverket, kom vi fram till att det är i princip möjligt att uppnå yrkesutgång Industrielektriker om man läser en av inriktningar Elteknik eller AutomationEE. ---"allt" beror på vilka valbara kurser som gymnasieskolan kan erbjuda.
  Vill du sikta på att bli Industrielektriker, bör du fråga på gymnasieskolorna om de erbjuder den yrkesutgången. Som jag förstår det, så måste man i grunden gå en av de (ovan nämnda) inriktningar på EE och sedan, beroende på vilka valbara kurser som gymnasieskolan kan erbjuda, så kan man på vissa gymnasieskolor få den utbildning som utgör grund för att kunna bli Industrielektriker.

  • Isac Tack för svaret, vilka valbara kurser är det man behöver läsa?
  • Anna

   Valbara kurser erbjuds "i mån av möjlighet". En skola kan på förhand annonsera att de har "för avsikt" att erbjuda vissa valbara kurser men sedan om det blir lärarbrist eller händer ngt annat, då kan skola erbjuda helt andra kurser, t.ex matematik, Idrottskurser, alltså kurser som inte har med el att göra att välja mellan. Det går därför inte på förhand helt garantera vilka valbara kurser och vilka yrkesutgångar som varje gymnasieskola kommer att kunna ge. Du bör fråga på gymnasieskolorna om de planerar erbjuda yrkesutgång INDUSTRIELEKTRIKER. Och detsamma gäller inom komvux, om man läser till elektriker på komvux bör man fråga om det är möjligt att gå mot yrkesutgång Industrielektriker. Exakt vilka kurser som bör ingå i olika yrkesutgångar, bl.a utgång Industrielektriker kan ändras med nya direktiv från t.ex elsäkerhetsverket, med förändringar i skolverkets bestämmelser om vilka kurser som får erbjudas inom gymnasiet (det som gäller idag behöver inte gälla om ett år... ). Så, fråga gärna på skolan som du vill söka till om de har för avsikt att kunna erbjuda yrkesutgång Industrielektriker (men ngn garanti på att kunna läsa alla kurser som du kommer behöva, kan nog ingen på förhand ge). Förhoppningsvis kan man senare komplettera, om någon eller några få kurser skulle fattas.

   En SYV som jobbar på en gymnasieskola som erbjuder båda inriktningar säger att hen är säker på att om eleven läser inriktning Automation och väljer till en stor kurs á 200 poäng som heter Elinstallationer (som ingår som inriktningskurs i Elteknik), då går man mot yrkesutgång Industrielektriker. Se programplan för EE.

  Frågor och svar

  • Malte 21 år

   Utbildningar till djurskyddsinspektör?

   Hej, jag skulle vilja jobba som djurskyddsinspektör i framtiden. Har läst en del på nätet, har tagit reda på att utbildning krävs för yrket men det är lite oklart vad exakt man behöver för något. Har sett att etologi, zoologi är...

   Anna SYV: Hej Malte,Vill man bli djurskyddshandläggare/djursjydsinspektör, behöver man utbildning och erfarenhet som ger kunskap om djurskyddslagstiftningen, om hur man bedömer i fall... Läs hela svaret
  • Zoe 20 år

   Urvalsgrupp om man får grundläggande behörighet från komvux?

   Hej! Jag läste igenom några frågor här om urvalsgrupper men vet fortfarande inte specifikt var jag faller in. Jag har läst alla kurser förutom två på gymnasieskola, och resten på komvux. Jag tolkar det som att jag tillhör BII, men jag har...

   Anna SYV: Hej Zoe,yrkesexamen som har kompletterat för grundläggande behörighet - tillhör enligt informationen på antagning.se/sv/anmal-dig-och-hall-koll/platsfordelning-och-urval till urvalsgruppen BI, direktgruppen.
  • Tim 50 år

   Förtur till utbildning med hänsyn till särskilda skäl?

   Hej! som rubriken lyder undrar jag vad som gäller om man vill söka förtur till utbildning med hänsyn till särskilda skäl (gäller ansökan till en svensk högskoleutbildning). Tusen tack för all hjälp som ni kan bistå med! Tim V.

   Daniel Larsson: Hej Tim!”Förtur till utbildning med hänsyn till särskilda skäl” innebär att en sökande som under sin skolgång har haft försvårande... Läs hela svaret
  • Karoline 30 år

   Tänker jag rätt kring samlat betygsdokument?

   Jag har en elev som läst gymnasiet och gick ut gymnasiet med samlat betygsdokument (2008). Totala poängen är 2450 och icke godkända 600 så godkända är totalt 1850p. Godkänt i Svenska A,B,C och Matte A,B, Engelska A,B Samhällskunskap A, Historia A, Naturkunskap A, Idrott och hälsa A,B. Tänker...

   Peter SYV: Hej Karoline,utgå ifrån informationen på antagning.se/sv/dina-betyg/gymnasieskolan/slutbetyg-fore-2010/grundlaggande-behorighet och där står det bl.a att Samlat betygsdokument... Läs hela svaret
  • Emma 19 år

   vilka betyg söker jag med efter basår?

   Hej, jag går ekonomiprogrammet men vill arbeta inom vården i framtiden. Jag behöver därför gå ett naturvetenskapligt basår på högskola/komvux. Vilka betyg är det jag söker in med efter ett basår på universitetet?

   Peter SYV: Hej Emma,efter ett basår på universitetet söker du till en svensk högskole-/universitetsutbildning med det meritvärde du har från ditt examensbevis från gymnasiet men du... Läs hela svaret
  • Mohammed 38 år

   Engelska 6 = IlETS?

   Hej! Jag har master från mitt hemland och och den är validerat i Sverige samt engelska 6 från Sverige, nu tänker jag läsa vidare till PHD i ett europeisk land. För att kunna göra det, jag måste har ett intyg som visar att jag har bra kunskap på engelska språket, kunskaperna ska motsvarar...

   Peter SYV: Hej Mohammed!testet som du skriver om i din fråga finns i flera varianter. Jag gissar på att det är det högre Academic variant du behöver. Testet kan ge upp till max 9 poäng (från o till 9 poäng).... Läs hela svaret
  • Selma 18 år

   Vad motsvarar IB matematik ämnena i merit?

   Jag vill gå på chalmers bioteknik bachelorprogram, då behöver man matematik 4. Vilken IB matematik behöver jag läsa för att kunna få 1 merit poäng för matematik 5. Jag pluggar just nu Math AA HL, men det är lite för svårt och tänkte byta till Math AA SL men är osäker om det räknas som matematik 5.

   Peter SYV: Hej Selma,på antagning.se/sv/dina-betyg/international-baccalaureate/ib-examen-2021-och-framat/sarskild-behorighet ser du motsvrigheter mellan IB-kurser och "vanliga svenska" gymnasiekurser för... Läs hela svaret
  • Cathrine 55 år

   Utbildning 1989 ?

   Jag läste Barnskötare inom barnomsorg och allmän fritidsverksamhet 40 v år 1989. Utbildningen var sån att man läste in den snabbare. Den ska motsvara Barnskötare inom barnomsorg och allmän fritidsverksamhet gymnasieutbildning. Den informationen fick vi då utbildningen startade. När jag ser...

   Anna SYV: Hej Cathrine,p g a Undersköterska är ett av många icke-reglerade yrken, då är det inte ett krav att ha gymnasieexamen, utan man kan läsa just de yrkesspecifika komvux-kurserna mot yrket eller t o m få... Läs hela svaret
  • Julia 21 år

   Studieuppehåll?

   Hej, jag skulle egentligen åkt iväg för att jobba som au pair i 1-2 år nu till sommaren men pga corona lär det nog inte gå. Därför funderar jag på att börja plugga på universitet istället till hösten men jag undrar hur möjligheterna ser ut ifall jag skulle vilja åka iväg som au pair kanske nästa...

   Anna SYV: Hej Julia,om du påbörjar dina studier på ett program på en svensk högskola eller universitet men behöver ta uppehåll i dina studier kan du ansöka om uppehåll med Platsgaranti, se information... Läs hela svaret
  • Sara 23 år

   Kan jag ta bort ämnen i gymnasieexamen?

   Hej. Jag har räknat mina antagningspoäng och det har kommit upp till omkring 3.100 gymmasie poäng. Jag har gymnasieexamen från frisör utbildning som jag har fått 2.600 plus några extra ämne som jag pluggar nu i komvux(grundläggande behörighet och lite extra) och jag kommer upp till många...

   Anna SYV: Hej Sara,det du kan göra är följande:- gör högskoleprovet- se om du vill söka till folkhögskolans allmänna kurser (där du på ett år kan få ut omdöme... Läs hela svaret
  • Sirina 18 år

   Går estet men vill bli läkare?

   Hej! Jag går nu första året estetprogram men jag vill bli läkare efter gymnasiet. I min skola kan jag lägga till alla kurser som jag behöver (biologi2, matte4, kemi2, fysik2) . Jag tänkte att jag kan fokusera på dessa ämnen som jag behöver...

   Julia SYV: Hej Sirina,om du får mycket högt resultat på högskoleprovet, kan du med lågt meritvärde komma in, i HP-urvalet. Men i Betygsurvalet (BI) konkurrerar du med ditt meritvärde och där... Läs hela svaret
  • Anonym 23 år

   att bli yrkeslärare?

   Hej! Jag har kollat lite runt och undrar hur det fungerar med att bli yrkeslärare? som jag har förstått så räcker det med en lärarutbildning och några års erfarenheter, sedan söka till jobbet?

   Julia SYV: Hej!För att bli behörig yrkeslärare behöver du få ut en Yrkeslärarexamen, på 90 högskolepoäng som motsvarar tre terminers heltidsstudier på högskolenivå men ofta ges... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga