Anonym

  Jag undrar vilket program man ska söka för att senare få chansen till att kunna forska om hedersrelaterat våld? Forska och sedan undervisa i det på högskolenivå? Ska man välja lärarutbildningen eller socionom? Tack snälla!

  • Jelena :

   Jag tänker mig att det kan finnas flera utbildningar som är intressanta om man vill forska inom hedersrelaterat våld senare. Framförallt ämnena socialt arbete och kriminologi. Jag skulle säga kanske i första hand kriminologi alternativt socionomprogrammet. Lärare ser jag inte riktigt kopplingen till i detta fallet. För att få mer information om de utbildningar som finns inom respektive ämne, sök t.ex via su.se/institutioner och kontakta ansvariga för forskningen på respektive institution. Ett tips är att redan nu börja titta på utannonserade forskningstjänster inom områdena för att se vad de har för behörighetskrav / önskemål om utbildningsbakgrund. Vänliga hälsningar J.

  • Peter : ta kontakt med [email protected] så blir du hänvisad till rätt studievägledare.

  3 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej, om ditt val står mellan socionom- och lärarprogrammet, då skulle jag tro att socionomprogrammets innehåll ligger närmare det område som du är intresserad av, därför vill jag rekommendera att du söker till socionomprogrammet i första hand, och till lärarprogrammen - i andra hand. Samråd också med studievägledare på de institutionerna där utbildningar inom det aktuella området ges. Jag hittade den här kursen mdh.se/utbildning/kurser?kod=SAA041 på Mälardalens högskola och den här kursen - hig.se/4.12fae - på högskolan i Gävle. Kontakta de utbildningsansvariga för de kurser och liknande kurser på andra lärosäten - och fråga bl.a om det skulle vara möjligt att sätta ihop till någon form av högskoleexamen av liknande kurser, om det är det som du kanske i första hand vill - i stället för att gå socionomprogrammet.

  Studie- och yrkesvägledare
  • : Jag börjar mest bli intresserad av att gå lärarutbildningen, så om jag fattar svaret rätt så begränsas möjligheterna till att forska kring hedersproblematiken väldigt mycket om jag väljer lärarutbildningen? :(
  • Anna : Samråd gärna med studievägledare på de institutionerna där utbildningar inom det aktuella området ges.
  • Anna : Undrar varför just Lärarprogrammet, eller socionom? finns det ngn speciell anledning till varför du i din fråga nämner just de 2 programmen?
  • Anna :

   vi fick idag ännu ett svar från en studievägledare som jobbar på Högskolan i Gävle, som skriver så här: "Ja jag skulle säga läs kriminologi alt. socionom. Lärare ser jag inte riktigt kopplingen till i detta fall. "

  • : Okej tack! Jag tänker ifall man har sociologi som ämne om man har gått lärarutbildningen, går det inte då? Inom hederskultur är ju ett ämne som kan va centralt i sociologi
  • Anna :

   Tanker du i så fall på att utbilda dig till Sociologilärare, alltså läsa 90 hp sociologi 0ch KPU, ännu 90 hp? Som "allmän studievägledare" är man inte expert på ngt speciellt område och du behöver expertråd. Vi har tillfrågat de som ansvarar för relevanta utbildningar på lärosätena och fick svaren som går ut på att de i första hand rekommenderar läsa Kriminologi och i andra hand Socialt arbete, t.ex socionomprogrammet. Sedan kan ju inte jag, som inte är expert på området, säga ngt i stilen med att det inte går att med grundutbildningen till sociolog kunna på ngt sätt specialisera sig mot forskning om hedersrelaterat våld. Jag vet helt enkelt inte om det går eller inte. Det jag vet är följande: vägen mot yrket Forskare är mycket lång och osäker. Man måste vara mycket duktig, målmedveten, tålmodig, och inte ge upp. Uppoffringar kommer att krävas: man behöver lägga extremt mycket tid och även vara uppfinningsrik vad gäller klara sig /ekonomiskt sett/ då oftast finns perioder på flera år på vägen mot att bli forskare, då man knappt kan klara sig på de inkomster man får. T.ex om man lyckas få anställning som Doktorand (på 4 år) och jobbar och studerar samtidigt, så är det inte ovanligt att det tar 8 år att skriva doktorsavhandling men doktorand-pengarna tar slut efter 4 år... så har man då några år till då man inte riktigt vet varifrån ska inkomsterna komma. Det är i alla fall den bilden som vi får när vi pratar med de sakkunniga.

  Läs alla kommentarer
  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej! vi fick nu svar från ett av de svenska lärosäten, från en studievägledare där. Var god läs hennes svar, nedan:

  ... många som forskar inom området våld eller liknande har en bakgrund inom kriminologi

  Så vårt kandidatprogram i utredningskriminologi kan vara ett alternativ:
  https://hig.se/VGUKK

  Eller andra program med huvudområde kriminolog och sedan bygga vidare med en master inom området.

  Med vänlig hälsning

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej! vi fick idag svar från Studievägledare för Socialt arbete på Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete
  vid Örebro universitet. Var god läs hennes svar, nedan:

  "Inom socialt arbete på Örebro universitet bedrivs forskning inom hedersrelaterat våld och vi ger också en fristående kurs på avancerad nivå inom ämnet, Hedersrelaterat våld och förtryck, 7,5 hp.

  Socionomprogrammet och ämnet socialt arbete, kan alltså vara en lämplig inriktning om man är intresserad av att forska inom detta område på sikt. Jag kan dock tänka mig att man också kan välja att läsa ett annat ämnesområde, då hedersrelaterat våld är ett ämne som man stöter på inom flera olika yrkeskategorier, t ex inom skola, sjukvård, inom rättsväsendet mm, så det kanske kan finnas fler ämnen eller program som är en lämplig utbildning inför att välja detta som forskningsområde? "   

  • : Hej! Tack till er alla som svarat och hjälpt mig! Jag har en fråga angående det du (Julia) skrev nu och den kanske är lite dum. Vad krävs för att kunna läsa den fristående kursen i Örebro? Behövs det någon speciell behörighet som endast ges vid tex socionomprogrammet? Tack snälla alla igen, ett jobb uppskattas ❤️
  • Anna :

   I Örebro Universietes (Julias :) svar står det: "en fristående kurs på avancerad nivå inom ämnet, Hedersrelaterat våld och förtryck, 7,5 hp." Att utbildning är på Avancerad nivå betyder att för behörighet krävs 3-åriga högskolestudier, ofta inom vissa specifika områden. Info om den kursen på Örebro Universitets hemsida - se oru.se/utbildning/kurser/kurs/hedersrelaterat-vald-och-fortryck och om behörighet till den läser vi: "180 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng i socialt arbete med successiv fördjupning där ett självständigt arbete om 15 hp ingår. Alternativt 90 högskolepoäng i annat beteendevetenskapligt område med successiv fördjupning där ett självständigt arbete (G2E) om 15 högskolepoäng ingår." Dessutom krävs godkänt betyg i gymnasial kurs Svenska 3 (eller en äldre kurs Svenska B).

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga