Elev 19 år
  Hej, jag börjar trean till hösten. Ska då gör APL på sjukhuset. Jag har nu börjat känna att vården inte alls är nåt för mig. Jag vill inte göra APL på sjukhuset, har tappat de intresset totalt! I början hade jag stort inte för det men inte nu längre, jag är även rädd för att om jag gör fel så kommer jag få F i kurserna och därmed inte få examensbevis….


  Tror du de finns chans att jag kan visa mina lärare i skolans metodrum om vad jag kan för att bli godkänd i akutsjukvård, medicin 2 osv.
  • Milla Om APL ingår i en kurs kan man inte bli godkänd utan att delta i APL.

  1 Svar

  Milla SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Elev!
  för att uppfylla kraven för examensbevis behöver du få godkända betyg i tillräckligt antal kurser på gymnasiet. Max 250poäng betygsatta med F får ingå i examensbevis från gymnasiet. Om du inte deltar i APL kan du inte få godkända betyg i de kurser i vilka APL ingår.
  Om du skippar APL är det skolk och du riskerar att mista studiebidraget från CSN. Vi rekommenderar delta i APL. Prata med dina lärare, din SYV på skolan och med din klasslärare/mentor - de kan inte ändra på reglerna men kanske kan de hjälpa dig att hitta en APL-plats där du kommer att trivas.
  I undantagsfall får gymnasieskolan anordna APL på skolan. Oftast sker det på grund av att ingen lämplig arbetsplats finns inom pendlingsavstånd för eleven som kan ta emot eleven på APL. Att skolan skulle anordna APL på skolan "bara för att" eleven inte vill delta i "vanligt APL" känner vi inga exempel på. Ytterst är det upp till rektorn att ta ställning till om din skola kan/vill/kommer fixa någon sort "ersättning" för APL för dig. Om det finns arbetsplatsen som kan ta emot dig på APL, har jag väldigt svårt att tro att rektorn på din skola skulle fatta beslut att anordna APL på skolan för dig.
  Tråkigt att du tappade intresset för det programmet där du läser. Du har ett år kvar och det är ganska lång tid om man inte trivs och "tvingas" läsa kurserna som man egentligen inte vill läsa. Om du fyller 19 år under det här kalenderåret, kan du fortfarande komma in i år1 på ett nytt gymnasieprogram och läsa i ännu 3 år. Om du vet vilket program du vill gå, kanske är det en bra lösning (nämligen att försöka komma in i år1 och läsa en ny gymnasial utbildning).
  Annars, så tänker jag så här: att veta mer om hälsa och kunna ge första hjälpen och omvårdnad är mycket bra, oavsett vad man i framtiden gör (var man jobbar eller studerar...). Olyckor och plötsliga sjukdomsfall kan inträffa var som när som, tyvärr. Ju mer du kan inom hälso- och sjukvård desto större chans att du ska kunna hjälpa dig själv och andra om olyckan är framme. De flesta arbetsgivare uppskattar kunskaper och färdigheter inom hälsa och omvårdnad även om det inte ingår i arbetsuppgifterna. På många arbetsplatser finns det hälsoinspiratörer (det är några av de anställda som kan mer inom område "hälsa" och på en del av sin arbetstid jobbar med hälsofrågorna - på så sätt bidrar dem ännu mer på arbetsplatsen och för den anställde blir även en fördel i att ha mer varierande arbetsuppgifter).

  • Elev Ja det ör nog ändå lika bra att jag fortsätter läsa VO, detta eftersom jag vill bli polis, då är det ju viktig att kunna detta inom sjukvård. Du fick mig att ändra uppfattning, tack :)
  • Julia vi på Fråga syv är glada om våra svar blir till hjälp! Lycka till!
  • Elev Tack :)

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga