Frida
  Hej! Jag går för tillfället på det naturvetenskapliga programmet åk1 och ska börja åk2 till hösten. Min familj har bestämt sig för att flytta till Bryssel i November. Där erbjuds inte NA utan endast EB för min del, därav kommer jag inte kunna avsluta naturvetenskapsprogrammet. Detta känns lite surt då jag slitit för mina betyg som nu inte kommer spela någon roll alls i framtiden. Därav ställer jag dessa frågor:
  1. Om jag gör prövning i alla kurser åk.2 Natur på min skola, får jag då betyg från natur åk2 trots att jag senare under året byter till EB?
  2. Kan jag om jag vill, trots att jag går EB, göra prövning i kurser natur åk2 typ i Maj det året kurserna slutar om jag hade gått programmet fortfarande?
  3. Är det möjligt att få betyg från både EB och NA (säg att jag gör prövning i dessa i maj året de skulle sluta naturligt också?) Alltså är det möjligt att få en examen i både EB och NA?
  4. Går det att göra prövning även om man inte tillhör en svensk skola?
  5. Om jag gör prövning i alla kurser, tillhör jag fortfarande min klass då? (I sådana fall hade det varit möjligt att kunna komma tillbaka till den klassen efter ett år? )
  Tack på förhand!

  1 Svar

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Frida,

  oavsett om du kommer att ta examen från svensk gymnasieskola eller inte - så tycker inte jag att du läste kurserna i årskurs 1 "i onödan": du fick kunskaper och mer erfarenhet i hur du lär dig (övat på att studera och fått fram studieteknik som passar dig och hjälper dig att lära dig på det sättet som passar just dig).

  Elevens rättigheter (på gymnasieskolan)
  Så länge eleven är inskriven på någon gymnasieskola får hen göra prövningar på sin skola men har rätt till det endast i 2 fall: om eleven fick F i en kurs eller om undervisning i en obligatorisk kurs ej kan erbjudas (t.ex på grund av lärarbrist).
  Gymnasieskola måste hålla en plats åt eleven på skolan om hen åker till utlandet för att studera där. Eleven fortsätter i så fall där hen slutade, alltså om du uteblir från årskurs 2, läser du årskurs 2 när du kommer tillbaka (med undantag: om du läser på en Svensk gymnasieskola utomlands, och får svenska gymnasiebetyg - då kan de tas in i ditt examensbevis).
  Se gärna på informationen om den här skolan: gymnasium/scandinavian-school-of-brussels - dock tror jag att du måste börja läsa år 2 där när läsåret börjar, alltså i augusti-september 2020. Men nu, med Covid-19 så kanske är det möjligt att läsa på distans på den under början av höstterminen - fråga gärna på skolan, om du är intresserad av att läsa där.

  Prövningar när personen inte är inskriven på en svensk gymnasieskola
  För att ha rätt att göra prövningar, måste personen vara "bosatt i Sverige". Prövningar har innan Covid-19 erbjudits bara på plats, ej på distans. Under våren 2020 blev många prövningar inställda pga corona-krisen. Hur det blir till hösten, vet vi ännu inte.

  Examensbevis
  För att få ut examensbevis från gymnasieskola måste du ha godkända betyg från alla 3 åren. Det kommer inte hjälpa dig om du har betygen från år1 och 2, men inte från år 3. Kunskaperna får du med dig, vilket också det är bra, men om du vill få  behörighet till eftergymnasiala utbildningar, behöver du genomföra alla 3 år på gymnasiet.
  Men det finns också möjlighet att komplettera på komvux (från 1 juli det året du fyller 20 år) och senare ta examensbevis från komvux.

  ang. EB-studier - fråga där du planerar bedriva dem. Du får annars skicka snabb-/direktlänk till info om skolan där du tänkte bedriva EB-studier, så får vi se om vi kan hjälpa dig med informationen och tips.

  • Frida Tack för svar! Låt säga att jag i maj 2022 är bosatt i Sverige, kan jag göra prövningar i alla kurser (åk2 och åk3) på Natur, och samtidigt få en EB examen?
  • Frida (i situationen att jag då redan blivit klar med EB)
  • Anna Om du får EB-examen, då behöver du bara påvisa att du är behörig i svenska till högskolestudier i Sverige. Du behöver i så fall inte examen från en svensk gymnasieskola ju! Vad är anledning till att du vill ha 2 examina från gymnasiet?
  • Anna

   ang.Prövningar - vi kan inte lova någonting. Nu är det tyvärr Covid-19. Hur ser situationen ut om 2 år - vet vi inte. Men om ingt särskilt händer och reglerna är desamma som nu, så blir kostnaden för de ca 15-17 prövningar som du kommer behöva göra - cirka 8.000 SEK. Resor till och från prövningar betalar du själv - det är mycket möjligt att du kommer behöva resa till olika städer och även ganska långt från staden där du bor. I ämnena fysik och kemi ingår även laborationer, därför blir det 3 prövningstillfällen per kurs och inte 2 som i andra kurser/ämnen. I varje kurs skriver man först den skriftliga delen och om ca 2 veckor har en muntlig examination och efter det brukar man inom 3 veckor få veta vilket betyg man får i den kursen. Men i kemi och fysik är det 3 examinationstillfällen per kurs. Om du har tur och är envis och ihärdig, så kan du klara av genomföra alla de prövningar under endast ett läsår, men det kan jag inte lova. Gymnasiearbete måste du kanske genomföra/läsa hela kursen som är på fem veckor på heltid. Jag skulle inte själv ge mig in på den "resan" pga jag förstår hur länge jag ska behöva kämpa för att ens hitta var jag kan anmäla mig till prövning... Det är inget jag skulle rekommendera till någon, alltså att planera för minst 15 prövningar! Det är alldeles för lång, besvärlig och dyr process.

  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga