1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej!
  Teoretiskt sett kan man få betygen i Arabiska som moderna språk 1 - 7 som ger 700 poäng och i tre kurser Arabiska som Modersmål 1, 2 och kursen som heter "aktiv tvåspråkighet". Det finns 3 kurser inom ämnet modersmål, som ger sammanlagt 300 poäng, så blir det i så fall sammanlagt 1000 poäng inom arabiska, men i praktiken tror jag inte det går att hitta var de kurserna skulle kunnat läsas eller hitta prövningar man kan göra i alla de kurserna.

  Moderna språk & Modersmål
  Moderna språk och Modersmål är 2 olika ämnen. Skillnader är många, trots att det är "samma språk". Bland annat vad gäller frågan om meritpoäng.
  Ämnet "moderna språk" är tänkt för dem som inte kan någonting inom det aktuella språket och börjar på nybörjarkurs Moderna språk 1, där man inte behöver ha några som helst förkunskaper inom det språket som man ska börja läsa.
  Modersmål är däremot ett språk som man dagligen använder för kommunikation; man måste redan kunna mycket inom det språket (i alla fall muntligt) när man börjar läs första kursen.

  Praktiskt sett, så är det på endast vissa gymnasieskolor som Moderna språk (arabiska) erbjuds och jag har inte träffat på någon gymnasieskola som skulle erbjuda läsa högre kurs än Arabiska 5. Oftast är det endast Arabiska 3 och 4 som erbjuds (om det språket finns att läsa, över huvudet taget).


  Prövningar
  Gymnasieelever får göra prövningar endast på sin egen skola och endast i undantagsfall.
  Efter gymnasiet: man får anmäla sig till prövning i hela Sverige men prövningar erbjuds endast i de kurser i vilka finns "pågående undervisning" - detta enligt Skolverket. Eftersom undervisning i Arabiska 6 och 7 ej finns pågående, då erbjuds det inte heller några prövningar.
  Att det på komvux skulle finnas undervisning i Arabiska som moderna språk, är ovanligt.

  Så, om du inte är elev på en gymnasieskola, fråga på komvux i din kommun om undervisning i Modersmål (arabiska) eller i Moderna språk (arabiska) erbjuds. Annars, se om du kan anmäla dig till prövningar  - du får leta i hela Sverige. Mycket svårt att hitta var prövningar skulle erbjudas (och det gäller många ämnen, inte endast språk). Nu, med Covid-19, blev det ännu svårare att kunna göra prövningar. Många prövningar blev framflyttade eller inställda. Hur det blir framöver, är mycket svårt att sia om.

  Hänvisningar:
  gymnasieguiden.se/informeras/meritpoäng
  fragasyv.se/info/sprakkurser-moderna-språk-modersmål
  fragasyv.se/info/Ovanliga-språk
  information om skolformen "komvux" på Framtid.se
  information om prövningar på skolverkets hemsida
  information om prövningar - sammansättning som vi på Fråga syv har gjort

  Vänligen
  Julia SYV


   

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga