Sophia20000

  Hej Får jag ha svenska och sva i samma examen? Jag har läst svenska 1 och 2 och 3 Och även sva 1 2 och 3. Får jag ha med alla i samma examen från komvux? Min rektor har godkänt detta men undrar om antagning kommer att godkänna det? Hur tar jag reda på detta?

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hejsan,
  vi fick för bara några få dagar sedan precis den frågan och vi kontaktade betygsexperter och väntar nu på svar. Se https://www.fragasyv.se/fragor/svenska-och-sva-i-samma-examensbevis - där jag har (så länge) skrivit att det är inte omöjligt eller orimligt att betygen i båda ämnena kan ingå i samma examensbevis från gymnasiet och från komvux. Vi har också under året 2016 fått en fråga från en gymnasieelev och då fick svar att på ungdomsgymnasiet var det möjligt att ta in totalt fem /(av sex möjliga) kurser in i examensbevis så att alla betygen ska räknas in och bidra till elevens snittbetyg/jämförelsetal. Men det handlade om just gymnasiet (ungdomsgymnasiet) och det var året 2016... Om reglerna eller deras tolkning är annorlunda på komvux eller om ngt har ändrats under de 7 åren som har gått sedan 2016, är jag osäker på. Och just därför har vi kontaktat betygsexperter och väntar nu på svar.
  Du får gärna med jämna mellanrum kika på https://www.fragasyv.se/fragor/svenska-och-sva-i-samma-examensbevis - där vi kommer så fort vi får svar från betygsexperter, publicera det svaret. Vi håller tummarna!

  Studie- och yrkesvägledare

  Hej igen,
  vi fick idag svar från skolverket; läs nedan:

  I gymnasieskolan får kurser i svenska och svenska som andraspråk ingå tillsammans i en gymnasieexamen, detta framgår av gymnasieförordningen. Antalet poäng på antalet kurser inom sv och sva som får ingå i examen styrs av programstrukturen för det aktuella programmet.

  I vuxenutbildningen får inte två kurser som är överlappande eller jämförbara ingå tillsammans i en gymnasieexamen. Vilka kurser som inte får ingå i en och samma gymnasieexamen från komvux framgår ibland i ämnesplanen under rubriken ”Kurser i ämnet”. Där står det om en kurs inte kan ingå tillsammans med en annan kurs. 

  I övrigt har inte Skolverket föreskrivit vilka kurser som är jämförbara, alternativa eller överlappande. Därför är det i nuläget rektor som, utöver det som framgår av ämnesplaner, får ta ställning till vilka kurser som kan anses vara jämförbara, alternativa eller överlappande.

  I kursplanerna för svenska och svenska som andraspråk framgår det inte att de inte skulle få ingå i en gymnasieexamen tillsammans.

  Källor:

  Får ingå tillsammans i gymnasieskolan: 4 Kap. 11§ Gymnasieförordningen

  Överlappande kurser i gymnasieexamen från vuxenutbildningen: 4 kap. 21§ Förordning om vuxenutbildning.

  Ämnesplaner för gymnasieskolan: https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/hitta-program-amnen-och-kurser-i-gymnasieskolan

  Lagar och förordningar: www.skolverket.se/regelverk

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga