Karisma

  Jag funderade på att välja samhällsvetenskapsprogrammet men en av anledningarna till det var p. g. a. att jag ville läsa filosofi, i alla fall filosofi 1. Kanske filosofi 2 on det visar sig att jag gillar det, men jag var in och kollade på deras scheman & där hade endast 3:orna filosofi. Jag läste någonstans att filosofi 2 var något man kunde välja på individuellt val men hur ska man hinna med det om man på börjar filosofi i 3:an?

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej Karisma!
  vad gäller studier på SA - ang.din fråga om kurserna i ämnet Filosofi - så är endast en kurs som heter Filosofi 1, obligatorisk. Det kan du se i Programplanen för SA - under Programgemensamma ämnen. Kursen Filosofi 2 får läsas som programfördjupning. Båda kurserna är "små", volymmässigt motsvarar en kurs i ämnet Filosofi en halv kurs i t.ex matematik, språk eller idrott. Alltså båda kurserna tillsammans: filosofi1 och 2 går ut på en mattekurs eller en kurs i svenska (volymmässigt, antal undervisningstimmar, alltså).
  Alla kurser som inte är obligatoriska kan man på förhand inte garantera att en elev på gymnasiet ska få läsa. Gymnasieskola kan ha "för avsikt" att erbjuda vissa valbara kurser men sedan kan saker hända som gör att det inte blir möjigt (t.ex lärarbrist).

  Kurserna Filosofi 1 och 2 är obligatoriska på inriktningen Kultur på HU, vilket du kan se i programplanen för HU (se på vilka inriktningskurserna på inr.kultur är).

  Om du vill läsa (garanterat) även filosofi 2, då rekommenderar jag dig att söka till HU, inriktning kultur.

  Om du inte vill eller kan söka till HU&kultur - kan du fråga på skolorna som erbjuder SA om de "har för avsikt" att erbjuda även filosofi 2. (hur upplägget är - t.ex om en viss kurs läses under årskurs 1, 2 eller 3 - får varje skola bestämma själv och det kan ändras från ett läsår till nästa).

  Vilka gymnasieskolor som erbjuder HU/kultur: var god se gymnasieguiden.se/gymnasium?HU-kultur

  Studie- och yrkesvägledare
  • : Jag ville gå humanistiska från första början men jag får inte flytta för mina föräldrar så det blir inte av, men läser man filosofi i 1:an?
  • Milla : Du frågar om man läser filosofi i 1:an? Men det är en fråga till den gymnasieskola där du ska läsa. Om 2 kurser filosofi ingår, som på HU/kultur då är det rimligtvis så att man läser filosofi 1 i 1:an och fil.2 - i 2:an men kan också vara så att både filosofi1och2 läses i 3:an (en kurs per termin) - det är inte förbjudet för skolan att förlägga kurserna som skolan själv vill. Ofta styrs man av tillgång på lärare - t.ex om en skola inte har lärare i filosofi just nu, t.ex hen är föräldraledig - då kommer skola förlägga de kurserna senare ... men elever som börjar år1 året därpå kommer läsa den kursen i ettan, men elever som började året innan - ska läsa den kursen i tvåan. det är allmänt Lärarbrist, tyvärr och schamt läggs utifrån tillgång på lärare (i all fall i många fall blir det så).

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga